ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINHTỔNG THU:21,050,000
2
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINHTỔNG CHI:21,050,000
3
CÒN LẠI:0
4
DANH SÁCH THU ỦNG HỘ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH CÙNG CON HỌC TRỰC TUYẾN
5
6
STTHỌ TÊN/ ĐƠN VỊĐƠN VỊNGÀY HỖ TRỢSỐ TIỀNGHI CHÚHÌNH THỨC
7
1Lâm Tường ThoạiChủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM9g14 ngày 23/9/20215,000,000Chuyển khoản
8
2Nguyen Thi Quynh Hoa10g00 ngày 24/9/2021500,000Chuyển khoản
9
3nguyen Hoang Ngoc PhuongTrường Đại học KHTN01g58 ngày 25/9/2021100,000Chuyển khoản
10
4Nguyen Thi Kim DungTrường Đại học KHTN8g29 ngày 26/9/20211,000,000Chuyển khoản
11
5Trung Tam INOMAR11g28 26/9/20213,000,000Chuyển khoản
12
6Vo Thi Trong NhanTT Kiểm Định21g50 ngay 27/9/2021500,000Chuyển khoản
13
7Lê Thị Hồng NhanTrường Đại học Bách khoa17g44 ngày 29/9/20213,000,000Chuyển khoản
14
8Pham Phu Quan200,000Chuyển khoản
15
9Tăng liên HồngTrường Đại học Bách khoa200,000Chuyển khoản
16
1010/10/20213,500,000tiền mặt
17
11Lê Thị Hồng Nhan10/10/2021150,000tiền mặt
18
12Phùng Quán10/10/2021150,000tiền mặt
19
13Phạm Quốc Thuần10/10/2021150,000tiền mặt
20
14Hoàng Vân10/10/2021150,000tiền mặt
21
15Phùng Thị Hương Lan10/10/2021150,000tiền mặt
22
16Dương Thị Bích Huệ10/10/2021150,000tiền mặt
23
17Huỳnh Văn Thịnh10/10/2021150,000tiền mặt
24
18Vũ Thị Bắc10/10/2021150,000tiền mặt
25
19Hoàng Thị Hồng Nhung10/10/2021150,000tiền mặt
26
20Trần Việt Thắng10/10/2021150,000tiền mặt
27
21Đặng Văn Em10/10/2021150,000tiền mặt
28
22Nguyễn Thị Trọng10/10/2021150,000tiền mặt
29
23ĐOàn Thị Bích Trâm10/10/2021150,000tiền mặt
30
24Tăng liên HồngTrường Đại học Bách khoa10g01 27/10/20211,000,000Chuyển khoản
31
25Hoang Thị Kim LoanQuỹ PT16g49 ngày 27/10/2021300,000Chuyển khoản
32
26Dao Thi HoaNano15g59 ngày 29/10/2021800000Chuyển khoản
33
27
34
28
35
29
36
30
37
31
38
32
39
33
40
34
41
35
42
36
43
37
44
38
45
39
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
48
55
49
56
50
57
51
58
52
59
53
60
54
61
55
62
56
63
57
64
58
65
59
66
60
67
61
68
62
69
63
70
64
71
65
72
66
73
67
74
68
75
69
76
70
77
71
78
72
79
73
80
74
81
75
82
76
83
77
84
78
85
79
86
80
87
81
88
82
89
83
90
84
91
85
92
86
93
87
94
88
95
89
96
90
97
91
98
92
99
93
100
94