กิจกรรม ทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่าย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทิน การจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการระดับศูนยืเครือข่ายสถานศึกษา
2
มหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3
ที่
ศูนย์เครือข่ายอำเภอ
กิจกรรมระดับศูนย์เครือข่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
4
101 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบท9-10 สิงหาคม 2560โรงเรียนชุมชยบ้านชนบท
5
202ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบท8-9 สิงหาคม 2560โรงเรีียนห้วยแกดอนหันฯ
6
3
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบท3-4 สิงหาคม 2560โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล
7
404ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่20 กรกฏาคม 2560
8
5
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่8-9 สิงหาคม 2560โรงเรียนบ้านแคนเหนือ
9
6
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่3-4 สิงหาคม 2560โรงเรีียนบ้านเมืองเพีย
10
707ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่15-16 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้้านป่างิ้วหนองฮี
11
8
08ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอ
บ้านไผ่9-10 สิงหาคม 2560โรงเรียนบ้านสร้างแป้นฯ
12
9
09ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
เปือยน้อย8-9 สิงหาคม 2560โรงเรียนวังผือขามป้อม
13
1010ศูนย์เครือข่ายวังม่วงเปือยน้อย10 สิงหาคม 2560
โรเงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ
14
11
11ศูนย์เครือข่ายเมืองมัญจา
มัญจาคีรี10-11 สิงหาคม 2560
โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
15
1212ศูนย์เครือข่ายสวนหม่อนมัญจาคีรี10 สิงหาคม 2560โรงเรียนบ้านกอกป่าผุ
16
1313ศูนย์เครือข่ายหนองแปนมัญจาคีรี9-10 สิงหาคม 2560โรงเรียนบ้านหนองแปน
17
1414ศูนย์เครือข่ายโพนเพ็กมัญจาคีรี8-9 สิงหาคม 2560โรงเรีียนหนองไฮแจ้งบูรณะ
18
1515ศูนย์เครือข่ายท่าศาลามัญจาคีรี8-9 สิงหาคม 2560
โรงเรียนท่าศาลาประชารังสรรค์
19
1616 ศูนย์เครือข่ายคำแคนมัญจาคีรี8-9 สิงหาคม 2560โรงเรียนบ้านคำโซ่
20
1717ศูนย์เครือข่ายโคกนางามมัญจาคีรี8-9 สิงหาคม 2560
21
1818 ศูนย์เครือข่ายนาข่ามัญจาคีรี9-10 สิงหาคม 2560โรงเรียนสวัสดี
22
1919ศูนย์เครือข่ายโคกนาแพงโคกโพธิ์ไชย9 สิงหาคม 2560โรงเรีียนชุมชนบ้านโคก
23
20
20ศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชย8-9 สิงหาคม 2560โรงเรียนบ้านมูลนาค
24
2121ศูนย์เครือข่ายพญาแฮดบ้านแฮด8-9 สิงหาคม 2560โรงเรียนบ้้านขอนสักฯ
25
22
22ศูนย์เครือข่ายโนนสมบูรณ์
บ้านแฮด7-9 สิงหาคม 2560
โรงเรียนบ้านโนนทัน/หนองขามสมบูรณ์
26
2323ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญบ้านแฮด8-9 สิงหาคม 2560โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
27
2424ศูนย์เครือข่ายเอกชนบ้านไผ่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu