ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი : ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 2016-2017