แบบสำรวจความพิการทางการเคลื่อนไหว(ต้องการขาเทียม) จังหวัดศรีสะเกษ 2556
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
แบบสำรวจความพิการทางการเคลื่อนไหว(ต้องการขาเทียม) จังหวัดศรีสะเกษ 2557 -2558jkjjkjjjkkkkkkjkkjk
2
หน่วยงาน/อำเภอขุขันธ์ ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์...
3
*จำนวนคนพิการทางร่างกายที่ขาขาดทั้งหมด...35...ราย ระดับการตัดเท้าทั้งหมด1ราย
4
ใต้เข่าทั้งหมด14ราย
5
เข่าทั้งหมด2ราย
6
เหนือเข่าทั้งหมด17ราย
7
สะโพกทั้งหมด1ราย1322
8
9
**ตารางการสำรวจความต้องการแขนเทียมระดับการตัดจำนวนข้างที่ตัดสาเหตุการตัดขาเทียมที่ได้รับผู้รายงานหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อที่อยู่ตำบลพี่สุเพียร/หรือน้องหลิวได้รับแบบสำรวจคนพิการขาขาดแล้วหรือยัง ?
10
ลำดับชื่อ - สกุลอายุ(ปี)IDเท้าใต้เข่าเข่าเหนือเข่าสะโพก1 ข้าง2 ข้างไม่เคยได้รับเคยได้รับ
11
ลำดับชื่อ - สกุลอายุ(ปี)IDเท้าใต้เข่าเข่าเหนือเข่าสะโพก1 ข้าง2 ข้างสาเหตุการตัดไม่เคยได้รับเคยได้รับ
ผู้รายงาน
หมายเลขโทรที่อยู่ตำบลได้รับแล้ว
12
1น.ส.ดวงจันทร์ สาระชาติ221-3305-00248-25-2//แต่กำเนิด/นางจันทรา บุญศักดิ์086-8779477111 ม.13จะกงได้รับแล้ว
13
2นายปรีชา นนทะเสน423330500837068//อุบัติเหตุ/นางอริยพร บุญมา086-035312834 ม.5กฤษณาได้รับแล้ว
14
3นายสี สายเพ็ง653330501166744/Pt.เพิ่งตัดขามาใหม่ ๆ ยังนั่งรถเข็นอยู่เลย ครับ/จากโรคเบาหวาน/นายสุธี จาตุม089-5852770132 ม.1ห้วยสำราญ
15
4นายประชา รังษี553330500794351//อุบัติเหตุ/นางจันทรา บุญศักดิ์086-87794774 ม. 2จะกงได้รับแล้ว
16
5นายพิทักษ์ สถานพงษ์453330500262847//อุบัติเหตุทางจราจร/นายรณรงค์ ยกพล083146065017 ม.7สำโรงตาเจ็นได้รับแล้ว
17
6นายอรรคพล สิงห์ดง 251330500167830//อุบัติเหตุจากโดนเหล็กทิ่ม/นายเกียรติศักดิ์ พวงพลอย087-463743715 ม.6หนองฉลองได้รับแล้ว
18
7นายจิรวัฒน์ รสหอม373330500064557//อุบัติเหตุตกจากรถบัส/นางถนอมศรี อินทนนท์081-5791369110 ม.3 ปรือใหญ่่ได้รับแล้ว
19
8นายทิศ งามพรม 523330500478408//อุบัติเหตุ/นส.อำไพ เกิดกุล086-352105581/1. ม.3ดองกำเม็ด
20
9น.ส.สลาย สถานพงษ์ 473330500482553//อุบัติเหตุ/นส.อำไพ เกิดกุล086-352105550 ม.4ดองกำเม็ดได้รับแล้ว
21
10นายสวัสดิ์ น้อมระวี 493330500618757//อุบัติเหตุ/นางสุกัญญา  คำศรี081-072388029/1. ม.5 ตาอุดได้รับแล้ว
22
11นายศิริ บุญตา535330890007169//อุบัติเหต/นายวินิจ มนทอง085-735980893 ม.5ลมศักดิ์
23
12นายพรเทพ บุญเลือม221330500247761//อุบัติเหตุรถจักรยานล้ม/นายสุธี จาตุม089-585277064 ม.8ห้วยสำราญได้รับแล้ว
24
13นายภัทระ กลัดเจริญ201200100509742//ขาลีบอ่อนแรงตอนอายุ 9 ขวบ/น.ส.ชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์080-4646634123 - 4นิคมพัฒนาได้รับแล้ว
25
14นางสวาท แทนนพทิศ803330500769518//มะเร็งกระดูก/นายรณรงค์ ยกพล083-14606506/1 ม.8 สำโรงตาเจ็นได้รับแล้ว
26
15นายสฤษดิ์ แก้วคำ503330500179036//อุบัติเหตุถังน้ำมันระเบิด/นางสิริพร ศรีอินทร์081-7185179ต.ห้วยใต้ห้วยใต้ได้รับแล้ว
27
16นายประพันธ์  คำวงศ์733330501468376//อุบัติเหตุรถยนต์/นางพัทยา วันสุดล086-4606995102 ม.10 นิคมพัฒนาได้รับแล้ว
28
17นายคำแท่ง คำบุ363330501035534//พิการแต่กำเนิด/นางสาวอนัญญา พันธ์ทอง090-835693029 ม.22 โสนได้รับแล้ว
29
18นายประสิทธิ์ ศักดา362330500045112/จากอุบัติเหตุ/นางสาวอนัญญา พันธ์ทอง090-8356930151 ม.17 โสนได้รับแล้ว
30
19นายเอก สิทธิศร241330500190238//จากอุบัติเหตุ/นางสุกัญญา  คำศรี081-072388035 ม.8 ตาอุดได้รับแล้ว
31
20นายสมบัติ ไม้สูงดี625330500059207//จากเบาหวานเส้นเลือดดำอุดตัน/นางสาวอนัญญา พันธ์ทอง090-8356930116 ม.20 โสนได้รับแล้ว
32
21นายวิชัย กระดานพล181901000103030//อุบัติเหตุทางจราจร/นางจันทรา บุญศักดิ์086-87794775 ม 5.จะกงได้รับแล้ว
33
22นายที คำแพง403330500852768//อบัติเหตุทางจราจร/นางจันทรา บุญศักดิ์086-877947712/1 ม.9จะกงได้รับแล้ว
34
23นายเมาะ มะณีโชติ643330500795047//แผลเบาหวาน/นางจันทรา บุญศักดิ์086-877947736 ม.8จะกงได้รับแล้ว
35
24นายยืน วรยาน623330500200078//ถูกสะเก็ดระเบิด (ทหารผ่านศึก)/น.ส.ชญานิษฐ์ แก่นกาญจน์080-464663470 - 7นิคมพัฒนาได้รับแล้ว
36
25นางโน๊ว สอนเสาร์863330500973140//ไฟไหม้/นางถนอมศรี อินทนนท์081-579136911 - 2ปรือใหญ่่ได้รับแล้ว
37
26นางกิ่ง คำพินิจ763330500063640//มะเร็งกระดูก/นางถนอมศรี อินทนนท์081-579136932 - 10ปรือใหญ่่ได้รับแล้ว
38
27นายมณฑล กะมะลี323330500525295//อุบัติเหตุทางรถยนต์/นางสมนึก นิยมหาญ081-266179515 ม.3สะเดาใหญ่ได้รับแล้ว
39
28นายประพันธ์ แพงบุญ643330501264223//แผลจากโรคเบาหวน/รพ.สต.ใจดี081076075657 ม. 10ต.ใจดีใจดีได้รับแล้ว
40
29นายสุมิตร เท้าสิงห์221330500252896//อุุบัติเหตุ/นางสาวอนัญญา พันธ์ทอง090-8356930124 ม.9โสนได้รับแล้ว
41
30นายสงัด ไชยมาศ503330501417101//อุบัติเหตุ/นางสาวอนัญญา พันธ์ทอง090-835693034 ม...โสนได้รับแล้ว
42
31นายทูรณ์ ทองมนต์423330501481461//มะเร็ง/นางพัทยา วันสุดล086-46069951 ม.2นิคมพัฒนาได้รับแล้ว
43
32นายบรรชา ทาสะอาด 463340500427692 /ขาซ้ายขาดใต้เข่าลงมา/นางกนกวรรณ บาตรโพธินันท์0897183126129 ม.8 ห้วยเหนือได้รับแล้ว
44
33นายประสบ เจริญจิตร 613330501226143 /ขาซ้ายขาดเหนือเข่า/นางกนกวรรณ บาตรโพธินันท์089-718312618/1 ม.7ห้วยเหนือได้รับแล้ว
45
34นายสมศักดิ์ ตัณฑะกูล633330500696693//อุบัติเหตุทางจราจร/นางณัฎฐา ใชยมาศ090-189395176 ม...หัวเสือได้รับแล้ว
46
35นายประดุจ วรรณา393330500904156//ตั้งแต่กำเนิด/นายสุมสนอง พันธ์จันทร์084-888325821 ม.4 ตะเคียน
Loading...