ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปีที่อนุมัติปีที่หมดอายุเลขที่คำขอ
เลขที่อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ชื่อสิ่งประดิษฐ์หมายเหตุ
2
17 มิถุนายน 255417 พฤศจิกายน 25609030013556299ผศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์และคณะผลิตภัณฑ์เจลฟ้าทะลายโจรสำหรับทำความสะอาดผศ.ดร.ศศมล ผาสุก17/11/2560
3
10 มกราคม 25576 กุมภาพันธ์ 256213030001388606นางสาวน้ำฝน ศีตะจิตต์กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกเร็วและผลิตภัณฑ์
4
1 มีนาคม 25594 สิงหาคม 2564150300117511228นางสาวธนพร พยอมใหม่ชุดทดลองกระบวนการพัดลมและคาน
5
30 พฤศจิกายน 25584 สิงหาคม 2564150300117610826นางสาวธนพร พยอมใหม่ชุดทดลองกระบวนการควบคุมอุณหภูมิเตาอบ
6
18 ธันวาคม 2558150300117710902นางสาวธนพร พยอมใหม่เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบสุญญากาศ
7
1503001178นายกฤษฎางค์ ศุกระมูลตัวรวมรังสีอาทิตย์แบบรางพาราโบลา 2 ขั้นตอนหมดอายุเวลาการยื่นแก้ไข**
8
11 พฤศจิกายน 25593 ธันวาคม 2564150300207012118นางสาวธนพร พยอมใหม่ชุดการทดลองชุดควบคุมการทรงตัวในแนวดิ่งของอากาศยาน 4 ใบพัด
9
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300083313298นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากมันต่อเผือกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
10
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300083413300นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวจากมะเขือเทศที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
11
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300083513301นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
12
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300083613302นางสาวณพัฐอร บัวฉุน
ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวชะเอมไทยและมะขามป้อมที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย
13
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300083713303นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวมะเขือเทศและหมาก
14
18 พฤษภาคม 25591603000838นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์กุนเชียงสันในหมูรมควันหมดอายุเวลาการยื่นแก้ไข
15
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300083913304นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวชะเอมไทยและพิลังกาสา
16
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300084013305นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวจากเห็ดหอมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
17
18 พฤษภาคม 25591603000841นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากกล้วยไม้สกุลม๊อกคาร่าแดงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
อยู่ในระหว่างการยื่นการแก้ไข
18
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300084213306นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดพิลังกาสา
19
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300084313307นางสาวณพัฐอร บัวฉุน
ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวมะเขือเทศและแอปเปิ้ลเขียวที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย
20
18 พฤษภาคม 25591603000844นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
อยู่ในระหว่างการยื่นการแก้ไข
21
18พฤษภาคม 25591603000845นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์กุนเชียงไก่รมควันหมดอายุเวลาการยื่นแก้ไข
22
18 พฤษภาคม 25591603000846นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์หมูแดดเดียวหมดอายุเวลาการยื่นแก้ไข
23
18 พฤษภาคม 25591603000847นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์ไส้กรอกอิสานหมดอายุเวลาการยื่นแก้ไข
24
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300084813308นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวมะเขือเทศและแอปเปิ้ลเขียว
25
18 พฤษภาคม 25591603000849นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวจากแอปเปิ้ลเขียวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
อยู่ในระหว่างการยื่นการแก้ไข
26
18 พฤษภาคม 25591603000850นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์กุนเชียงปลาดุกรมควันหมดอายุเวลาการยื่นแก้ไข
27
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300085113309นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากแอปเปิ้ลเขียวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
28
18 พฤษภาคม 255917 พฤษภาคม 2565160300085213310นางสาวณพัฐอร บัวฉุนผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวจากเห็ดฟางที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
29
18 พฤษภาคม 25591603000853นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์หมูย่างอิสานหมดอายุเวลาการยื่นแก้ไข
30
2 กันยายน 25591603001642นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์กุนเชียงจระเข้รมควันดำเนินการยื่นจด
31
11 พฤศจิกายน 25591603002315นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์น้ำจิ้มลูกชิ้นปิ้งดำเนินการยื่นจด
32
11 พฤศจิกายน 25591603002316นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์ไส้อั่วหมูสมุนไพรดำเนินการยื่นจด
33
11 พฤศจิกายน 25591603002317นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์กุนเชียงเนื้อวัวรมควันดำเนินการยื่นจด
34
11 พฤศจิกายน 25591603002318นางสาวณพัฐอร บัวฉุนครีมกันแดดผสมสารสกัดจากแอปเปิ้ลเขียวดำเนินการยื่นจด
35
11 พฤศจิกายน 25591603002319นางสาวณพัฐอร บัวฉุนเจลบำรุงผิวจากสารสกัดมะขามป้อมดำเนินการยื่นจด
36
11 พฤศจิกายน 25591603002320นางสาวณพัฐอร บัวฉุนเจลบำรุงผิวจากสารสกัดเห็ดหอมดำเนินการยื่นจด
37
11 พฤศจิกายน 25591603002321นางสาวณพัฐอร บัวฉุนครีมกันแดดและบำรุงผิวผสมสารสกัดเห็ดหอมดำเนินการยื่นจด
38
11 พฤศจิกายน 25591603002322นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์ไส้กรอกหมูรมควันดำเนินการยื่นจด
39
11 พฤศจิกายน 25591603002323นางสาวณพัฐอร บัวฉุนครีมกันแดดและบำรุงผิวผสมสารสกัดมะขามป้อมดำเนินการยื่นจด
40
11 พฤศจิกายน 25591603002324นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์ไส้กรอกหมูสมุนไพรดำเนินการยื่นจด
41
11 พฤศจิกายน 25591603002325นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์ข้าวหมูแดงดำเนินการยื่นจด
42
11 พฤศจิกายน 255917 พฤษภาคม 2565160300233113299นางสาวธนพร พยอมใหม่ชุดทดลองกระบวนการควบคุมตำแหน่งลูกบอลด้วยแรงลม
43
11 พฤศจิกายน 25591603002332นางสาวธนพร พยอมใหม่เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับลมร้อนหมดอายุเวลาการยื่นแก้ไข**
44
11 พฤศจิกายน 25591603002336นายสุรพงษ์ ธรรมขันธ์หมูเด้งดำเนินการยื่นจด
45
6 มกราคม 25601703000027นายคมกฤษณ์ แสงเงินสูตรอาหารเพิ่มโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ด่างในหลอดทดลองหมดอายุเวลาการยื่นแก้ไข**
46
28 พฤศจิกายน 25601703002366นายชุมพล ปทุมาเกษร และคณะแปรงอัลตร้าโซนิคอาบน้ำสุนัขดำเนินการยื่นจด
47
28 พฤศจิกายน 25601703002367นายเฉลิมพล แก้วเทพ และคณะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับตีเบอร์ร้อน
อยู่ในระหว่างการยื่นการแก้ไข
48
2561นายกฤษฎางค์ ศุกระมูลตัวรวมพลังงานแสงอาทิตย์แบบรางพาราโบลา 2 ขั้นตอน
49
2561นายนภัสดล สิงหะตาเครื่องลำเลียงวัสดุที่สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางเคลื่อนที่อัตโนมัติโดยใช้กล้องในการระบุตำแหน่ง
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100