Giao Ban Tuan
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN
2
ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ
3
BÁO CÁO TỔNG HỢP GIAO BAN TUẦN( THÁNG)
4
(Từ ngày 01 đến ngày 06/8/2020)
5
6
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu
7
STTChỉ tiêuĐơn vịKH thángKết quả thực hiệnSo sánh TH/ KH thángGhi chú
8
Tuần 1Tuần 2Tuần 3Tuần 4Tuần 5
Lũy kế tháng
9
ABC12345678=7/19
10
ICác chỉ tiêu kinh doanh
11
1Thương phẩmTr.kWh26,439Số liệu báo cáo tháng
12
2Giá bình quânđ/kWh2135
13
3Doanh thuTỷ.đ56,45
14
4Thu tiền điện%Số liệu báo cáo tháng
15
4,1Thu không dùng tiền mặt
16
-Số tiền đã thuTỷ.đ
17
-Tỷ lệ so với số phải thu%90
18
4,2Khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt.
19
-Số lượng khách hàngKH
20
-Tỷ lệ so với tổng KH%70
21
5Nộp tiền điệnTỷ.đ56,45-Số liệu báo cáo tuần, tháng
22
6Công tác lập hóa đơn thu tiền điện-
23
6,1Số hóa đơn phát hành đúng kỳ ghiHóa đơn-
24
6,2Số hóa đơn phát hành chậm theo kỳ ghiHóa đơn-
25
6,3Tổng số tiền điện thu đượcTr.đồng-
26
6,4Số thu tiền điện theo kỳ I trong đó:Tr.đồng-
27
- Thu quá hạn"-
28
- Thu đến hạn"-
29
6,5Số thu tiền điện theo kỳ II trong đó:Tr.đồng-
30
- Thu quá hạn"-
31
- Thu đến hạn"-
32
6,6Số thu tiền điện theo kỳ III trong đó:Tr.đồng-
33
- Thu quá hạn"-
34
- Thu đến hạn"-
35
7Thanh định kỳ công tơCái6353838
36
- 1 pha"-0-
37
- 3 pha"6353838
38
8Phát triển KHKH3939
39
9Yêu cầu cung cấp dịch vụLượt6161
40
Trong đó:
- Cung cấp dịch vụ qua cổng DVCQG
"-
41
- Cung cấp dịch vụ qua TTCSKH, TTHCC"6161
42
- Khác"-
43
10Giải quyết yêu cầu KH trên CRMVụ-
44
*Tổng số phiếu tiếp nhận"-
45
- Trễ hạn tiếp nhận"-
46
- Trễ hạn xử lý"-
47
11Phát triển khách hàng ZALOKH-
48
- Số phát triển mới"2.214285285
49
- Số rời mạng"7373
50
12Số hóa hồ sơ hợp đồng-
51
*Số hợp đồng NSH scanBộ-
52
*Số TBA scanTBA-
53
13Thông báo ngừng giảm cung cấp điện-
54
13,1Cắt điện theo kế hoạchVụ-
55
- Thông báo đến KH"99
56
- Không thông báo đến KH"-
57
- Cắt điện không đúng thời gian thông báo"-
58
- Đóng điện không đúng thời gian thông báo"-
59
13,2Cắt điện đột xuấtVụ-
60
- Thông báo đến KH"22
61
- Không thông báo đến KH"-
62
- Xử lý sự cố quá 2h"-
63
14Công tác kiểm tra áp giá bán điện-
64
- Số lượt kiểm tralượt KH250-
65
- Số khách hàng đã được áp giá lạiKH-
66
- Số tiền truy thu, thoái hoànđồng-
67
15Kế hoạch sản xuất kinh doanh khácSố liệu báo cáo tháng
68
Doanh thu:
69
IICác chỉ tiêu kỹ thuật vận hành
70
1Tổn thất điện năngSố liệu báo cáo tháng
71
1,1Chốt cuối kỳ (1508)
72
-Toàn Đơn vị%4,03
73
-Trung áp%1,91
74
-Hạ áp%3,2
75
1,2Chốt kỳ ghi (385)
76
-Toàn Đơn vị%
77
-Trung áp%
78
-Hạ áp%
79
2Giảm khách hàng điện áp thấp
khách hàng
Số liệu báo cáo tháng
80
3
Công tác giảm tổn thất các TBA >10%
TBA-Số liệu báo cáo tuần, tháng
81
-Số TBA đã giảm về < 10%"-
82
-Số TBA phát sinh mới >10%"-
83
4Sự cố lưới điện trung ápVụ-
84
- Kéo dàiVụ-
85
- Thoáng quaVụ-
86
- Sự cố do hành langVụ-
87
5Độ tin cậy cung cấp điện-
88
-Mất điện do sự cố-
89
MAIFIlần0,810-
90
SAIDIphút131,130-
91
SAIFIlần2,30-
92
-Mất điện do cắt điện KH-
93
MAIFIlần00-
94
SAIDIphút547,329,819,81
95
SAIFIlần5,290,090,09
96
-Mất điện KH sau miễn trừ-
97
MAIFIlần00-
98
SAIDIphút39,060,790,79
99
SAIFIlần2,70,0170,02
100
-Tổng các trường hợp-
Loading...