2016-02-Contacs (Leaders, Supervisors and Trainers) : Списък на лидерите - Публикуван