ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Lưu ý: Mọi thắc mắc SV liên hệ cô Phương 0983919273 hoặc tại VP Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng kiến thức trong vòng 03 ngày kể từ ngày có kết quả
2
Phòng thi: 304N, 305N, 306N, 404N, 405N, 301B, 303B, 304B, 305BNgày thi: 18/07/2020
3
STTHọ và tênMã sinh viênLớpĐiểmĐiểm quy đổi /10Kết luận
4
Nghe / 10
Đọc-Viết /20
Nói
/10
5
1Đào Thị Ngọc Anh17110101047517CĐMN-A31075Bậc 2
6
2Dương Thị Vân Anh17110101056417CĐMN-Cvắngvắngvắngvắngvắng
7
3Lưu Thị Vân Anh17110102096417CĐMN-ĐCA31355Bậc 2
8
4Nguyễn Phương Anh161101060042
16CĐSN-MNCTXH
21054Bậc 2
9
5Nguyễn Thị Lan Anh17110102131117CĐMN-ĐCE21165Bậc 2
10
6Nguyễn Thị Lan Anh17110102131317CĐMN-ĐCE1154.55Bậc 2
11
7Nguyễn Thị Phương Anh17110102096517CĐMN-ĐCA2104.54Bậc 2
12
8Phùng Thị Kiều Anh17110102096617CĐMN-ĐCA284.54Bậc 2
13
9Tô Thị Lan Anh17110116010317CĐSN-MNMT284.54Bậc 2
14
10Trần Lan Ngọc Anh17110101056017CĐMN-C2137.56Bậc 2
15
11Trần Thị Lan Anh17110101065717CĐMN-E2135.55Bậc 2
16
12Trần Thị Vân Anh17110102130817CĐMN-ĐCE21466Bậc 2
17
13Nguyễn Thị Minh Ánh17110102196917CĐMN-ĐCA3175.56Bậc 2
18
14Phạm Thị Ánh17110102131417CĐMN-ĐCEvắngvắngvắngvắngvắng
19
15Trần Thị Minh Ánh17110101050917CĐMN-A2147.56Bậc 2
20
16Đinh Thị Hồng Bích17110101053617CĐMN-B21476Bậc 2
21
17Trần Thị Hồng Bích17110102131617CĐMN-ĐCE2134.55Bậc 2
22
18Đào Thị Châm17110102097117CĐMN-ĐCA21255Bậc 2
23
19Nguyễn Kiều Chinh17110101047017CĐMN-A21376Bậc 2
24
20Quách Thị Kim Chung17110101049817CĐMN-A21376Bậc 2
25
21Đỗ Thị Hồng Diệu17110201013317CĐĐB31155Bậc 2
26
22Nguyễn Thị Dịu17110102131717CĐMN-ĐCE21355Bậc 2
27
23Bùi Kim Dung17110102131817CĐMN-ĐCE11656Bậc 2
28
24Đặng Thùy Dung17110102131917CĐMN-ĐCE41034Bậc 2
29
25Lê Thị Thùy Dung171101021326317CĐMN-ĐCB3944Bậc 2
30
26Nguyễn Thanh Dung17110116013317CĐSN-MNMT11355Bậc 2
31
27Phùng Thị Phương Dung16110101025117CĐMN-B5116.56Bậc 2
32
28Trần Thị Dung17110102097617CĐMN-ĐCA1753K.Đạt
33
29Bùi Thị Dương16110101037916CĐMN-Dvắngvắngvắngvắngvắng
34
30Trần Thị Duyên17110101057717CĐMN-C2116.55Bậc 2
35
31Trương Hồng Duyên17110101052817CĐMN-B41476Bậc 2
36
32Bùi Thị Giang17110116022917CĐSN-MNĐB2874Bậc 2
37
33Mai Thị Giang17110102132017CĐMN-ĐCE41145Bậc 2
38
34Phan Thị Giang17110102097717CĐMN-ĐCA21075Bậc 2
39
35Trần Thu Giang17110102097817CĐMN-ĐCA1116.55Bậc 2
40
36Trương Ngôn Trang17110102102417CĐMN-ĐCA01064Bậc 2
41
37Đinh Thị Ngân Hà17110101056117CĐMN-C5137.56Bậc 2
42
38Lê Thu Hà17110102132217CĐMN-ĐCEvắngvắngvắngvắngvắng
43
39Trần Thu Hà17110102098017CĐMN-ĐCA0673K.Đạt
44
40Nguyễn Ngọc Hân17110201014717CĐĐB3574Bậc 2
45
41Bùi Thị Hằng17110116000117CĐSN-MNXH0874Bậc 2
46
42Chử Thanh Hằng17110102132517CĐMN-ĐCE0974Bậc 2
47
43Đinh Thu Hằng17110101048317CĐMN-A61266Bậc 2
48
44Nguyễn Thị Thanh Hằng17110102132317CĐMN-ĐCE2854Bậc 2
49
45Nguyễn Thị Việt Hằng17110102127017CĐMN-ĐCB2743K.Đạt
50
46Nguyễn Mỹ Hạnh17110101052117CĐMN-B61387Bậc 3
51
47Phạm Thị Hạnh17110102132717CĐMN-ĐCE21075Bậc 2
52
48Bùi Thị Thu Hiền17110102133217CĐMN-ĐCE2105.54Bậc 2
53
49Đỗ Thu Hiền17110102133017CĐMN-ĐCE31065Bậc 2
54
50Lê Thị Thu Hiền17110102132917CĐMN-ĐCE21165Bậc 2
55
51Nguyễn Thị Hiền17110102127817CĐMN-ĐCB11355Bậc 2
56
52Nguyễn Thị Hiền17110102098217CĐMN-ĐCA2964Bậc 2
57
53Đặng Thị Hoa17110101060917CĐMN-D21566Bậc 2
58
54Lò Thị Hoa17110101068817CĐMN-C2664Bậc 2
59
55Nguyễn Thị Hoa17110101054017CĐMN-B2975Bậc 2
60
56Đỗ Thị Hòa17110102133317CĐMN-ĐCE1864Bậc 2
61
57Hoàng Ngọc Hòa17110102133417CĐMN-ĐCE21054Bậc 2
62
58Đặng Thị Hồng17110102127917CĐMN-ĐCB2136.55Bậc 2
63
59Đỗ Thị Thúy Hồng17110102098517CĐMN-ĐCA285.54Bậc 2
64
60Nguyễn Thị Thanh Hồng17110101065217CĐMN-E41677Bậc 3
65
61Trần Thị Hồng17110102133517CĐMN-ĐCE31677Bậc 3
66
62Nguyễn Thị Huệ17110102133617CĐMN-ĐCE31566Bậc 2
67
63Bùi Thị Hương17110101059017CĐMN-C3167.57Bậc 3
68
64Cao Thị Mai Hương17110102133917CĐMN-ĐCE31255Bậc 2
69
65Chu Thị Hương17110102133717CĐMN-ĐCE21376Bậc 2
70
66Đặng Thị Thu Hương17110101048417CĐMN-A21365Bậc 2
71
67Đỗ Thị Mai Hương17110101062817CĐMN-D2135.55Bậc 2
72
68Kiều Thị Hương17110102098717CĐMN-ĐCA2145.55Bậc 2
73
69Nguyễn Thị Hương17110102133817CĐMN-ĐCE2145.55Bậc 2
74
70Nguyễn Thị Thùy Hương17110102128317CĐMN-ĐCB31055Bậc 2
75
71Phạm Thị Hương17110102130617CĐMN-ĐCB3105.55Bậc 2
76
72Tạ Thị Hương17110101059817CĐMN-D21075Bậc 2
77
73Vũ Lan Hương17110101047417CĐMN-A21275Bậc 2
78
74Vương Thị Lan Hương17110101046917CĐMN-A3117.55Bậc 2
79
75Đào Thị Minh Hường17110101064317CĐMN-E31075Bậc 2
80
76Hoàng Thị Hường17110201015017CĐĐB21165Bậc 2
81
77Nguyễn Thu Hường17110101034217CĐMN-C11285Bậc 2
82
78Nguyễn Thị Thu Huyên17110101049217CĐMN-A2137.56Bậc 2
83
79Đặng Thị Thu Huyền17110102134017CĐMN-ĐCE21165Bậc 2
84
80Nguyễn Thị Huyền17110102098917CĐMN-ĐCA21175Bậc 2
85
81
Nguyễn Thị Khánh Huyền
17110101052617CĐMN-B21877Bậc 3
86
82Nguyễn Thị Thu Huyền17110101063517CĐMN-D3147.56Bậc 2
87
83Nguyễn Thu Huyền17110116013417CĐSN-MNMT21476Bậc 2
88
84Trần Thị Thu Huyền17110102134117CĐMN-ĐCE21656Bậc 2
89
85Nguyễn Thị Vân Khánh17110102099017CĐMN-ĐCA31255Bậc 2
90
86Trần Thị Ngọc Khánh17110101055017CĐMN-B2167.56Bậc 2
91
87Nguyễn Thị Khuyên17110116016417CĐSN-MNÂN2117.55Bậc 2
92
88Khúc Thị Lan17110201015317CĐĐB21386Bậc 2
93
89Nguyễn Thị Ngọc Lan17110101052317CĐMN-B2197.57Bậc 3
94
90Đặng Thị Ngọc Lễ17110102120617CĐMN-ĐCC2664Bậc 2
95
91Bùi Thị Nhật Lệ17110102099217CĐMN-ĐCA31476Bậc 2
96
92Đỗ Thị Thùy Linh17110116009717CĐSN-MNMT21355Bậc 2
97
93Nguyễn Thị Linh17110102106417CĐMN-ĐCF11345Bậc 2
98
94Nguyễn Thị Linh17110102099617CĐMN-ĐCA21335Bậc 2
99
95Nguyễn Phương Linh17110102199517CĐMN-ĐCA31366Bậc 2
100
96Nguyễn Thị Thùy Linh17110102134417CĐMN-ĐCE1753K.Đạt