ABCDEFGHIJKL
1
Dấu thời gianHọ tênMục thu chiSố lượngNội dungGhi chú
2
20/07/2018 18:29:09BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO79Đào tạo
Đào Tạo Nutrilite Buổi 1 - 12/7
3
20/07/2018 18:29:35BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO87Đào tạo
Đào Tạo Nutrilite Buổi 2 - 19/7
4
23/07/2018 23:08:40BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO96CenterNgay 23/7/18
5
26/07/2018 21:27:33BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO90Đào tạoNutrilite 3 DI Bắc 26/07
6
06/08/2018 20:07:09BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO85Centercenter 6/8/18
7
07/08/2018 16:36:45BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO85Centercenter 6/8/18
8
13/08/2018 23:13:39BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO82CenterCenter 13/8 - 60k
9
27/08/2018 22:39:39BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO98CenterCenter ngay 27/8/18
10
05/09/2018 14:10:09BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO17Centercenter 3/9/18 + 400k
11
09/09/2018 15:41:13BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO296Đào tạo
DI Phi Phương - MOVE UP 21% 09.09.18
12
09/09/2018 17:40:39BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO297Đào tạoMove Up - 9/9/18
13
25/09/2018 9:39:44BÍCH VÂNPHÁT VÉ RA169CenterCenter ngày 10/9
14
25/09/2018 9:40:25BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO85CenterCenter ngày 10/9
15
25/09/2018 9:41:06BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO82CenterCenter ngày 24/9
16
22/10/2018 16:37:30BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO105CenterCenter ngày 08/10
17
23/10/2018 18:18:44BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO83CenterCenter ngày 22/10/18
18
29/10/2018 23:21:41BÍCH VÂNPHÁT VÉ RA250CenterCenter ngày 08/10/18
19
29/10/2018 23:22:18BÍCH VÂNPHÁT VÉ RA176CenterCenter ngày 29/10/18
20
29/10/2018 23:23:48BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO88CenterCenter ngày 29/10/18
21
18/11/2018 14:51:57BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO100CenterCenter 12/11/18
22
03/12/2018 14:24:06BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO62CenterCenter ngày 26/11/18
23
17/12/2018 23:42:03BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO64CenterCenter ngày 03/12/18
24
14/01/2019 18:34:00BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO32CenterCenter ngày 31/12/2018
25
17/01/2019 13:52:10BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO62CenterCenter ngày 14/01/2019
26
24/01/2019 22:23:54BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO71CenterCenter ngày 21/1/19
27
21/02/2019 23:15:13BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO60CenterCenter 28/01/2019
28
21/02/2019 23:15:57BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO74CenterCenter 18/02/2019
29
04/03/2019 19:08:33BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO63CenterCenter 25/02/19
30
04/03/2019 19:09:10BÍCH VÂNPHÁT VÉ RA151CenterCenter 04/03/19
31
02/04/2019 15:04:03BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO107CenterCenter ngày 04/03/2019
32
02/04/2019 15:05:06BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO81CenterCenter ngày 11/03/2019
33
02/04/2019 15:06:09BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO59CenterCenter ngày 18/03/2019
34
02/04/2019 15:06:48BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO68CenterCenter ngày 25/03/2019
35
11/05/2019 9:31:46BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO67CenterCenter ngày 1/4/19
36
11/05/2019 9:32:27BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO128CenterCenter ngày 15/4/19
37
11/05/2019 9:35:02BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO68CenterCenter ngày 22/4/19
38
11/05/2019 9:35:52BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO40CenterCenter ngày 29/04/19
39
11/05/2019 9:54:22BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO33CenterCenter ngày 6/5/19
40
08/06/2019 18:22:17BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO64CenterCenter 13/5/19
41
08/06/2019 18:22:51BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO67CenterCenter 20/5/19
42
08/06/2019 18:23:16BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO51CenterCenter 27/5/19
43
02/07/2019 9:17:55BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO53CenterCenter ngày 03/06/19
44
02/07/2019 9:18:56BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO57CenterCenter ngày 10/06/19
45
02/07/2019 9:20:11BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO66CenterCenter ngày 24/06/19
46
17/07/2019 19:26:03BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO55CenterCenter ngày 1/7/19
47
17/07/2019 19:26:49BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO52CenterCenter ngày 8/7/19
48
08/08/2019 23:30:01BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO83CenterCenter 5/8/19
49
08/08/2019 23:43:54BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO69CenterCenter 22/7/19
50
08/08/2019 23:44:18BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO62CenterCenter 29/7/19
51
19/08/2019 14:20:13BÍCH VÂNTHU VÉ VÀO86CenterCenter 12/8/19
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100