Z_GI-1_ZIMEN
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
СУ "Св.Климент Охридски" - Философски факултет - Специалност Политология
2
магистърски програми
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ И ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА (МОПС), ПОЛИТИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ (ПМ)

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ

(изпитите се провеждат в 4 бл. на СУ - бул. Цариградско шосе 125, освен в случаите, когато изрично е указано др.място)
3
ЗАДОЧНА ф.о. | учебна година: 2017-2018 | семестър: ЗИМЕН | редовна сесия: 03.04. - 14.05.2018 | поправителна сесия: м.01-02.2019
4
дисциплинапреподавателдатаденчасзалагрупа студенти
5
отдоМПкурс
6
АСПЕКТИ НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ГЕРМАНИЯ СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА (курсова работа: до 31.03.2018 г. на ел.поща на преподавателя - pirgovam@gmail.com)доц. М.Пиргова12.04.2018 г.четвъртък17:3018:30326МОПС1к.сп. + 2к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.
7
БЛИЗКИЯТ ИЗТОК И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ (курсова работа: до 05.05.2018 г. на ел.поща на преподавателя - mkhalaf200@gmail.com)д-р М.Халаф12.05.2018 г.събота12:0016:00308МОПС1к.сп. + 2к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.
8
ВЛАСТ И ПОЛИТИКА (курсова работа: до 13.04.2018 г.)д-р И.Иванов16.04.2018 г.понеделник17:3018:30322 к.ПМ1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
9
ВЪВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ (устен)доц. О.Минчев17.04.2018 г.вторник17:3020:30308МОПС1к.сп. + 2к.нсп.
10
ВЪНШНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯпроф. Е.Калинова21.04.2018 г.събота09:0034 к., РекторатМОПС1к.сп. + 2к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.
11
ДЕМОКРАЦИЯТА - ТЕОРИЯ И МОДЕЛИдоц. Д.Канев18.04.2018 г.сряда17:3020:00326МОПС+ПМ1к.нсп.
12
ИДЕНТИЧНОСТТА В ЕТНИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ (курсови задачи в Мудъл)проф. Т.Дронзина04.05.2018 г.петък17:30322 к.ПМ1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
13
ИЗБОРИ И ИЗБИРАТЕЛНИ СИСТЕМИ (тест)ас. Д.Димитров04.04.2018 г.сряда18:0019:00308МОПС+ПМ1к.нсп.
14
ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРАВО НА ЕСд-р Ив.Стойнев13.04.2018 г.петък17:30
313 к., Ректорат
МОПС1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
15
ИНТЕРКУЛТУРНО ПОСРЕДНИЧЕСТО (курсови задачи в Мудъл)проф. Т.Дронзина04.05.2018 г.петък17:30322 к.ПМ2к.сп + 2к.нсп
16
ЛИДЕРСТВО И ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТИ (курсова работа: до 31.03.2018 на ел.поща на преподавателя - albena.taneva@gmail.com)доц. А.Танева04.04.2018 г.сряда14:00107 к.ПМ2к.сп. + 2к.нсп.
17
ЛОБИЗЪМ И ГРУПИ ЗА НАТИСКд-р В.НушеваПМ1к.сп
18
МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ (устен изпит)доц. К.Станчев18.04.2018 г.сряда17:3020:00304МОПС1к.сп. + 2к.нсп.
19
03.05.2018 г.четвъртък17:30109
20
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ (курсова работа: до 14.05.2018 на ел.поща на преподавателя - transborderviolence@gmail.com)доц. Л.Минчева14.05.2018 г.понеделникМОПС1к.сп. + 2к.нсп.
21
МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО (курсови работи: до 30.04.2018 на ел.поща на преподавателя - tira@mail.orbitel.bg)проф. И.Илиева08.05.2018 г.вторник12:3013:00326МОПС1к.сп. + 2к.нсп.
22
МЕТОДИ НА ПОЛИТОЛОГИЧНИЯ АНАЛИЗдоц. Т.БуруджиеваПМ1к.сп
23
НОВАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО НА ЕС (курсова работа: до 02.04.2018 на ел.поща на преподавателя - georgiev.hg@gmail.com)д-р Г.Георгиев12.04.2018 г.четвъртък18:3020:00227МОПС1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
24
ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЗИК (курсова работа: до 3.05.2018 на ел.поща на преподавателя - donka_bar@hotmail.com)проф. Д.Александрова10.05.2018 г.четвъртък17:3019:00124 к.ПМ1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
25
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯд-р М.Любенов03.04.2018 г.вторник18:0020:00308МОПС+ПМ1к.нсп.
26
ПОЛИТИЧЕСКИ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ (кусова работа: до 27.04.2018 разпечатка в 323 к. или при портиерите на 4 блок)доц. Г.Горанов05.05.2018 г.събота13:0016:00304МОПС+ПМ1к.нсп.
27
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ (курсова работа: до 12:00 ч. на 30.03.2018 на ел.поща на преподавателя - ivan_evro@abv.bg)д-р И.Начев31.03.2018 г.събота12:00329 к.МОПС+ПМ1к.нсп.
28
ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕОРИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ (курсова работа: до 18:00 ч. на 26.04.2018 на ел.поща на преподавателя - ivan_evro@abv.bg)д-р И.Начев27.04.2018 г.петък18:0020:00329 к.МОПС+ПМ1к.нсп.
29
ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ. ЕЛЕКТОРАЛНА СОЦИОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД (курсова работа: до 26.04.2018 на ел.поща на преподавателя - agalabov@gmail.com)доц. А.Гълъбов28.04.2018 г.събота10:0012:00227ПМ2к.сп + 2к.нсп
30
ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА (писмен)д-р Б.Костов14.04.2018 г.събота11:0013:00308МОПС1к.сп. + 2к.нсп.
31
ПРОБЛЕМИ НА СИГУРНОСТТА НА БАЛКАНИТЕ СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА (курсова работа: разпечатка в деня на изпита)доц. А.Гарабедян02.04.2018 г.понеделник09:0010:00326МОПС1к.сп. + 2к.сп. + 1к.нсп. + 2к.нсп.
32
РЕВОЛЮЦИЯ И РЕФОРМА (кусова работа: до 27.04.2018 разпечатка в 323 к. или при портиерите на 4 блок)доц. Г.Горанов05.05.2018 г.събота13:0016:00304ПМ1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
33
РИТУАЛИЗАЦИЯ В ПОЛИТИКАТА (нанасяне на оценки)д-р К.Методиев03.04.2018 г.вторник12:3013:00326ПМ1к.сп. + 2к.сп. + 2к.нсп.
34
СИМВОЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИКАТА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМАас. С.ДелийскиПМ1к.сп
35
ТЕОРИЯ НА ПОЛИТИКАТА (писмен)доц. М.Пиргова12.04.2018 г.четвъртък17:3020:30326МОПС+ПМ1к.нсп.
Loading...
Main menu