เดือน กรกฏาคม 62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
หนังสือรับ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
2
ที่
เลขทะเบียนรับ
ปีที่
ลงวันที่ตามหนังสือต้นฉบับ
จากถึงเรื่อง
มอบให้กลุ่มงานที่ปฏิบัติ
บุคคลปฏิบัติ (สารบรรณกลาง)
หมายเหตุ
วันที่ลงทะเบียนรับหนังสือ
3
1103762562
ที่ ศธ 04031/ว1840
27 มิย 2562
สพป.จันทบุรี เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
4
2103772562
ที่ ศธ 04158/2390
29 มิย 2562
สพป.สุโขทัย เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
5
3103782562ศธ 04135.057/169
24 มิย 2562
บ้านแม่ลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการพาหนะรับ-ส่งนักเรียนมาเรียนกรณีโรงเรียนมาเรียนรวมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายดิษยุทธ์ บัวจูม ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
6
4103792562ศธ 04135.059/173
28 มิย 2562
บ้านแม่ลาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน (งวดงานที่ 1)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายดิษยุทธ์ บัวจูม ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
7
5103802562ศธ 04135.055/147
28 มิย 2562
บ้านแม่ปันเดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางอัญชลี ตาบุรี ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
8
6103812562ศธ 04135.055/148
28 มิย 2562
บ้านแม่ปันเดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นางอัญชลี ตาบุรี ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
9
7103822562ศธ 04135.069/098
25 มิย 2562
บ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. วันทนิภา เพ็ญเวียง ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
10
8103832562ศธ 04135.029/87
28 มิย 2562
บ้านนาทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหลักฐานงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ภาวินี กัณฑาซาว ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
11
9103842562ศธ 04135.029/88
28 มิย 2562
บ้านนาทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ภาวินี กัณฑาซาว ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
12
10103852562ศธ 04135.035/109
28 มิย 2562
บ้านป่าคา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการส่งเบิกจ้างธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด นายทรงพล เตจ๊ะ ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
13
11103862562ศธ 04135.090/133
28 มิย 2562
บ้านห้วยปิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเอกสารส่งเบิกเงินธุรการ (9,000 บาท) ประจำเดือน ม.ย.
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. พรพิมล พงษ์กลาง ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
14
12103872562ศธ 04135.113/084
27 มิย 2562
วัดร้องธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การปรับปรุงการรับนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ปราณปริยา ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
15
13103882562ศธ 04135.113/083
27 มิย 2562
วัดร้องธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเอกสารประกอบการจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อัตราจ้าง 9000 บาท) ปีงบประมาณ 2562
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ปราณปริยา ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
16
14103892562ลพ 0017.3/ว11138
28 มิย 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 กค 2562
คลิก
17
15103902562ลพ 0017.3/ว11146
28 มิย 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 กค 2562
คลิก
18
16103912562รง 0471/ว1821
27 มิย 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอส่งข่าวสารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนกลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 กค 2562
คลิก
19
17103922562ศธ 04135.090/134
1 กค 2562
บ้านห้วยปิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
20
18103932562ศธ 04135.059/206
1 กค 2562
บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งแบบตอบรับการอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
21
19103942562ศธ 04135.054/097
28 มิย 2562
บ้านแม่ป้อกใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
22
20103952562ศธ 04135.005/121
28 มิย 2562
ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
23
21103962562ศธ 04135.088/089
28 มิย 2562
บ้านห้วยบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
24
22103972562ศธ 04135.070/124
28 มิย 2562
บ้านศรีเตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
25
23103982562ศธ 04135.003/188
28 มิย 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
26
24103992562ศธ 04135.070/123
28 มิย 2562
บ้านศรีเตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
27
25104002562
ที่ ศธ 04110/2020
26 มิย 2562
สพป.แพร่ เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
28
26104012562ศธ 04001/4317
1 กค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit (2019-07-01 10:15:59)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
29
27104022562ปณท บค.(พส)/782
21 มิย 2562
บริษัท ไปรษณีย์ไทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรร "Thai - Filipino Pen Friend"
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
30
28104032562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4122
26 มิย 2562
สพฐ. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการสึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
31
29104042562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4085
24 มิย 2562
สพฐ. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
32
30104052562
ด่วนที่สุด ที่ ปช 0010/ว0068
26 มิย 2562
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
33
31104062562วธ 0506.5/ว1406
13 มิย 2562
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอมอบหนังสือโขน : มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Khon : Cultural Heritage of Humanity)
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
34
32104072562ศธ 04045/2520
26 มิย 2562
สพป.เชียงราย เขต 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความอนุเคราะห์ตกเบิกเงินสวัสดิการการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
35
33104082562ศธ 04038/ว2432
20 มิย 2562
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือน พ.ค. 62
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
36
34104092562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04007/ว2965
26 มิย 2562
สพฐ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2562 งบดำเนินงาน เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรยีนทั่วไปจัดการเรีย
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
37
35104102562ลพ 0034/10720
24 มิย 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้าความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจะปี 2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
38
3610411256262.01/00005
24 มิย 2562
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งใบเสร็จรับเงิน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
39
37104122562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว1427
13 มิย 2562
สพฐ. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนังสือ โครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีการศึกษา 2561 (ปีที่ 13)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
รถขนส่งนิ่มฯ จำนวน 1 ลังใหญ่
1 กค 2562
คลิก
40
38104132562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4119
26 มิย 2562
สพฐ. สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มบริหารทั่วไป ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
กลุ่มกฎหมายและคดี
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
41
39104142562ศธ 0206.8/805
21 มิย 2562
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การโอนเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ครั้งที่ 2)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
42
40104152562ศธ 0302/ว1679
10 มิย 2562
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งหนังสือ รูปแบบระดับทรัพยากรเพื่อการศึกษาและการจัดสรรงบประมษรเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน
กลุ่มนโยบายและแผน
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์ 2 เล่ม
1 กค 2562
คลิก
43
41104162562ศธ 04010/ว2608
28 มิย 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2562 (2019-07-01 10:56:38)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
44
42104172562
ที่ ศธ 04267/ว3289
28 มิย 2562
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานผลการรับนักเรียนย้ายไปเข้าเรียน (2019-07-01 11:32:12)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
45
43104182562
ที่ ศธ 04044/ว2358
1 กค 2562
สพป.เชียงราย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การสอบถามนักเรียนย้ายสถานศึกษา (2019-07-01 11:39:50)
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
46
44104192562ลพ 0003/ว225
24 มิย 2562
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 กค 2562
คลิก
47
45104202562ศธ 04011/ว551
1 กค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2019-07-01 13:32:2
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
48
46104212562ว58/2562
27 มิย 2562
สำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
49
47104222562ศธ 04134/2121
27 มิย 2562
สพป.ลำพูน เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแฟ้มทะเบียนประวัติ / ก.พ.7
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ไปรษณีย์
1 กค 2562
คลิก
50
48104232562
ด่วนที่สุด ที่ ลพ 0017.2/ว11201
1 กค 2562
ศาลากลางจังหวัดลำพูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ลำพูน) ครั้งที่ 2/2562
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบจังหวัด
1 กค 2562
คลิก
51
49104242562ศธ 04135.088/090
1 กค 2562
บ้านห้วยบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไข) ใช้แทนฉบับเดิม
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
52
50104252562ศธ 04135.003/189
1 กค 2562
อนุบาลวังดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
53
51104262562ศธ 04135.104/160
1 กค 2562
บ้านฮ่อมต้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
54
52104272562ศธ 04135.034/183
28 มิย 2562
บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
55
53104282562ศธ 04135.106/102
1 กค 2562
บ้านโฮ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งรายชื่อผู้เข้าเกณฑ์ขอรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพรอบที่ 3
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
56
54104292562ศธ 04135.116/147
1 กค 2562
วัดหนองยวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการไปราชการของผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
57
55104302562ศธ 04135.051/124
1 กค 2562
บ้านแม่แนต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
58
56104312562ศธ 04135.069/101
1 กค 2562
บ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบตอบรับการเข้าอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
59
57104322562ศธ 04135.180/099
28 มิย 2562
บ้านดอยแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นำส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้างธุรการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
เอกสารกระดาษ 1 ชุด น.ส. ริณดา เรือลม ผู้ส่ง
1 กค 2562
คลิก
60
58104332562
ที่ ศธ 04116/1943
27 มิย 2562
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน (2019-07-01 15:06:32)
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
61
59104342562ศธ 04001/ว4341
1 กค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี (2019-07-01 15:11:44)
1 กค 2562
คลิก
62
60104352562ศธ 04135.024/117
1 กค 2562
บ้านทุ่งข้าวหาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
63
61104362562ศธ 04135.058/085
1 กค 2562
บ้านแม่แสม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 62
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
64
62104372562ศธ 04135.112/127
1 กค 2562
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
65
63104382562ศธ 04001/ว4341
1 กค 2562
สพฐ/อื่นๆ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี (2019-07-01 15:22:55)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
66
64104392562ศธ 04082/ว2374
1 กค 2562
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง (2019-07-01 15:59:30)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
67
65104402562ศธ 04135.114/094
1 กค 2562
วัดวังสะแกง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานการประเมินความสามารถการอ่าน และการเขียน นักเรียนชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
68
66104412562ศธ 04135.085/339
1 กค 2562
บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารตามแนวทาง Communicative Approach และ Active Learning
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
69
67104422562ศธ 04135.069/102
1 กค 2562
บ้านวังมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
ระบบ E
1 กค 2562
คลิก
70
68104432562ศธ 04082/ว2374
1 กค 2562
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศตำแหน่งผู้บริการสถานศึกษาว่าง (2019-07-01 16:33:05)
กลุ่มอำนวยการ
ชญานันท์ ไชยสิทธิ์
AMSS
1 กค 2562
คลิก
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...