ทะเบียนคุมใบเสร็จการจัดซื้อจัดจ้างปี2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
วันที่กลุ่มสาระ/งานรายการบริษัท / ร้านเลขทีใบเสร็จ ราคา เลขที่ ร/จ
เลขที่โครงการ
เลขที่สัญญา
เลขคุมตรวจรับ
3
2/10/2560ยานพาหนะน้ำมัน ฮท6718Ptt28250343 ฿ 1,050.00 1/61
4
2/10/2560
พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ค่าอุปกรณ์ mikro tiktotขบน.2.1/1459/2560 ฿ 3,710.00 1.1/61
5
4/10/2560ยานพาหนะน้ำมัน ฮพ8443Ptt28250359 ฿ 1,530.00 3/61
6
5/10/2560ยานพาหนะน้ำมัน ฮท6718Ptt28250359 ฿ 1,200.00 4/61
7
5/10/2560ยานพาหนะน้ำมัน อย7786Ptt28250343 ฿ 1,700.00 4.1/61
8
6/10/2560วิทยาศาสตร์โฟมอัดบริษัท สหชัยบราเดอร์ จำกัดT-068844 ฿ 85.00 5/61
9
6/10/2560ยานพาหนะน้ำมันดีเซล ท-7034บริษัทไอไพรด์ จำกัด3176 ฿ 1,800.00 5.1/61
10
9/10/2560อาคารสถานที่เครื่องปรับอากาศ
หจก. เจ.เค. ซัพพลายแอนด์คอนสตัคชั่น
6010001 ฿ 374,500.00 6/61601070489566010141306096011A1051095
11
10/10/2560ยานพาหนะน้ำมันดีเซล ท-7034บริษัทบุางจากกรีนเนท จำกัดต60100022011903 ฿ 1,600.00 7/61
12
12/10/2560นโยบายและแผนงานชุดสังฆทานอาฉั่นสังฆภัณฑ์56/02 ฿ 2,000.00 9/61
13
12/10/2560นโยบายและแผนงานวัสดุเขียนป้ายบริษัท สหชัยบราเดอร์ จำกัดT-068901 ฿ 463.50 9.1/60
14
13/10/2560นโยบายและแผนงาน
กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลรัชกาลที่9
นางสาวบุญฑริก ไชยพุทธใบรับรองแทนใบเสร็จ ฿ 7,000.00 10/61
15
17/10/2560ยานพาหนะน้ำมันดีเซล ท-7034
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
86525/4326234 ฿ 1,450.00 12/61
16
18/10/2560วิทยาศาสตร์เครื่องช่วยหมุนใบพัดพลังยางนางสาวชนัญญา ประดิษฐสุวรรณ ฿ 820.00 13/61
17
21/10/2560ยานพาหนะน้ำมันดีเซล ท-7034บริษัทบางจากกรีนเนท จำกัดต60100022012422 ฿ 1,500.00 15/61
18
22/10/2560ยานพาหนะน้ำมัน อย7786Ptt28250452 ฿ 1,260.00 15.1/61
19
23/10/2560นโยบายและแผนงาน
ค่าเช่ารถปรับอากาศ 2 ชั้น จ.จันทบุรี/จ.ตราด
นางสาวจันทนา ขาวดี ฿ 43,000.00 15/61601170474066011140341416011A1037534
20
24/10/2560บริหารวิชาการ
พิมพ์สมุดบันทึกความดี และหน้าที่พลเมือง
บริษัท สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ จำกัด
028/1361 ฿ 60,000.00 16/61601072252946010141390426010A1152429
21
24/10/2560งบประมาณเข้าเล่มเอกสารพี.เอส.ก๊อปปี้48/48 ฿ 804.00 16.1/61
22
24/10/2560งานยานพาหนะน้ำมัน อธบ 860Ptt28252795 ฿ 47.10 16.2/61
23
25/10/2560บริหารงานทั่วไปไวนิลทึบแสง ตอนรับประชาชนหจก. บีอาร์ ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์065/06441 ฿ 1,500.00 17/61
24
26/10/2560ยานพาหนะน้ำมันดีเซล ท-7034บริษัทบุางจากกรีนเนท จำกัดต17102242003502 ฿ 700.00 18/61
25
2/11/2560วิทยาศาสตร์วัสดุฝึกองค์การค้าของ สกสค.61000433 ฿ 1,938.01 23/61
26
2/11/2560ยานพาหนะน้ำมันดีเซล ท-7034
บริษัท ประจวบคิรีขันธ์ปิโตรเลียม จำกัด
2681170000311477 ฿ 1,500.00 23.1/61
27
3/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึก 2 รายการ
บริษัท เอก- ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
5038129697 ฿ 134.00 24/61
28
3/11/2560การงานอาชีพวัสดุ 1รายการบี๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.11126006005792 ฿ 44.50 24.1/61
29
3/11/2560ยานพาหนะน้ำมันดีเซล ท-7034บริษัทบางจากกรีนเนท จำกัดต60122681015605 ฿ 1,700.00 24.1.1/61
30
3/11/2560ยานพาหนะน้ำมันดีเซล ท-7034บริษัท ฟ้าภิญโญปิโตรเลียม จำกัด
1024651170000162440
฿ 1,500.00 24.1.2/61
31
4/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึก 3 รายการบี๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.11126002004253 ฿ 101.00 24.2/61
32
4/11/2560วิทยาศาสตร์โปตัสเซี่ยมคลอไรค์องค์การค้าของ สกสค.61000536 ฿ 585.00 24.2.1/61
33
5/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึก 1 รายการบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 562129 ฿ 45.00 24.3/61
34
5/11/2560การงานอาชีพถุุงกรองชาสีขาวบริษัท ไดโซ ซังเกียว17026-000037 ฿ 60.00 24.4/61
35
5/11/2560วิทยาศาสตร์เข็มร้อยมาลัย กาวยางบริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัดPOS1601105-0097 ฿ 189.00 24.5/61
36
5/11/2560วิทยาศาสตร์วัสดุ 5 รายการ
บริษัท เอก- ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
5038129845 ฿ 707.00 24.6/61
37
6/11/2560อาคารสถานที่เหล็กกล่อง,ดอกสว่าน,สีบริษัท เฉลิมพร ค้าซีเมนต์ จำกัด60110029 ฿ 18,275.60 25/61601072430256011140037296011A1056128
38
6/11/2560อาคารสถานที่เหล็กกล่อง,ตะแกรงบริษัท เฉลิมพร ค้าซีเมนต์ จำกัด60110030 ฿ 43,607.85 25.1/61601072286366011140018536011A1055591
39
06/11/2560การงานอาชีพวัสดุุฝึกบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด1041621710 ฿ 2,800.25 25.2/61
40
06/11/2560การงานอาชีพวัสดุุฝึกบจม.ซีพีออลล์28260110001 ฿ 70.00 25.3/61
41
06/11/2560การงานอาชีพวัสดุุฝึกบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด 562246 ฿ 274.50 25.4/61
42
06/11/2560วิทยาศาสตร์วาดเขียน, พลาสติกบริษัท สหชัยบราเดอร์ จำกัดT-069132 ฿ 553.00 25.5/61
43
06/11/2560วิทยาศาสตร์ซื้อหัวเติมลม นางสาวนุชจรีย์ แสนศรี ฿ 215.00 25.6/61
44
07/11/2560วิชาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ งวดที่6บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัดฺB6011081 ฿ 1,155,000.00 26/61
45
7/11/2560วิทยาศาสตร์โซเดียมอะซิเตรดองค์การค้าของ สกสค.61,001,303 ฿ 275.00 26.1/61
46
7/11/2560วิทยาศาสตร์ถุงมือองค์การค้าของ สกสค.61001308 ฿ 90.00 26.2/61
47
7/11/2560วิทยาศาสตร์วัสดุฝึก 10 รายการนางสาวเพ็ญนภา แซ่ตั้ง ฿ 4,107.00 26.3/61
48
7/11/2560งานยานพาหนะน้ำมันดีเซล ฮพ8443Ptt28250292 ฿ 1,560.00 26.4/61
49
8/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึกบริษัท สหชัยบราเดอร์ จำกัดT-069174 ฿ 236.70 27/61
50
8/11/2560วิทยาศาสตร์แคลเซี่ยมคลอไรด์, กรดออกซาลิกองค์การค้าของ สกสค.61001426 ฿ 158.00 27.1/61
51
8/11/2560วิทยาศาสตร์hydrogen peroxide 35%บริษัท วิทยาศรม จำกัด40-1-1702779 ฿ 322.00 27.2/61
52
8/11/2560กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไวนิลทัศนศึกษา ม.6สำนักพิมพ์ เกศิณี015/0711 ฿ 400.00 27.3/61
53
8/11/2560งานยานพาหนะน้ำมันดีเซล ฮท 6718Ptt28262591 ฿ 1,250.00 27.4/61
54
8/11/2560งานยานพาหนะน้ำมันดีเซล ฮษ3913Ptt28252795 ฿ 1,750.00 27.5/61
55
9/11/2560ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีนสื่อการสอน
บริษัท คิวซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด
1709199 ฿ 53,088.00 28/61601170789326011140566966011A1081896
56
9/11/2560วิชาการกระดาษถ่ายเอกสารบริษัท ที เอ็ม เค แอสแซท จำกัด32/01581 ฿ 40,900.00 28/61601171309586011140868326011A1092441
57
9/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึกบริษัท ยูนิแพค เซ็นเตอร์ จำกัด256011/00070 ฿ 792.00 28.1/61
58
9/11/2560ยานพาหนะน้ำมันดีเซล ท-7034บริษัทบุางจากกรีนเนท จำกัดต60122681015912 ฿ 1,250.00 28.2/61
59
10/11/2560กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ พัทยา-กรุงเทพฯ
บริษัท บุญดีทรานสปอร์ต จำกัดB-IV11-009 ฿ 120,000.00 29/61601170779976011140536446011A1111060
60
10/11/2560บุคคลสื่น้ำมันร้านสหชัยฮาร์ดแวร์106/5278 ฿ 4,800.00 29.1/61
61
10/11/2560อาคารสถานที่สายพานเครื่องตัดหญ้าร้านพิศาลยนต์146/7269 ฿ 360.00 29.2/61
62
10/11/2560อาคารสถานที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95(เครื่องตัดหญ้า)หจก ศักดิ์ชัยเซอร์วิสออยล์1763/88149 ฿ 800.00 29.3/61
63
10/11/2560อาคารสถานที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95(เครื่องตัดหญ้า)หจก ศักดิ์ชัยเซอร์วิสออยล์1945/97236 ฿ 800.00 29.4/61
64
10/11/2560วิทยาศาสตร์เสื้อคอกระเช้า,แก้วนางสาว นุชจรี แสนศรี ฿ 119.00 29.5/61
65
11/11/2560วิทยาศาสตร์กางเกงสวม
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
5038012566 ฿ 307.48 29.4.1/61
66
11/11/2560วิทยาศาสตร์กาวลาเท็กซ์บริษัท สหชัยบราเดอร์ จำกัดT-069234 ฿ 131.00 29.4.2/61
67
11/11/2560ยานพาหนะรถเข้าศูนย์ เช็คระยะบริษัท วีเค ออโต้ จำกัดIVKS-1711060 ฿ 4,425.45 29.6/61
68
11/11/2560วิทยาศาสตร์เข็มร้อยมาลัยบริษัท สมใจ (สีลม)จำกัดRT009170004410 ฿ 60.00 29.7/61
69
12/11/2560วิทยาศาสตร์กล่องโฟมบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.11126012004978 ฿ 149.00 29.5.1/61
70
12/11/2560วิทยาศาสตร์aluminium foil, diy non woven bag 33.5 w
บริษัท มิสเตอร์ ดี. ไอ.วาย. กรุงเทพ จำกัด
750 ฿ 91.00
71
13/11/2560ห้องเรียนพิเศษ ภาษาจีนหนังสือเรียน hanya jiaocheng diyice xiaบริษัท เพ็ญวัฒนา จำกัด018/0883 ฿ 3,822.00 30/61
72
13/11/2560อาคารสถานที่ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าบริษัท วินมอเตอร์ จำกัด9439 ฿ 3,424.00 30.1/61
73
13/11/2560บุคคลแแปรงทาสี/น้ำมันสนร้านสหชัยฮาร์ดแวร์106/5279 ฿ 1,016.00 30.2/61
74
13/11/2560การงานอาชีพวัสดุุฝึกบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด1011631624 ฿ 1,482.25 30.3/61
75
13/11/2560อาคารสถานที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95(เครื่องตัดหญ้า)หจก ศักดิ์ชัยเซอร์วิสออยล์2142/107090 ฿ 800.00 30.4/61
76
13/11/2560อาคารสถานที่ถุงดำ 40x60ร้านแสงทวีฮาร์ดแวร์39/03 ฿ 6,000.00 30.5/61
77
13/11/2560บริหารทั่วไปคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นบริษัท พิมาย คอมพิวเตอร์ จำกัดiv60000248 ฿ 19,902.00 30.6/61601171632256011141092916011A1141587
78
13/11/2560วิทยาศาสตร์วัสดุซ่อมซิงค์อ่างน้ำบริษัท เฉลิมพร ค้าซีเมนต์ จำกัด60110073 ฿ 23,850.30 30.8/61601171272996011140909386011A1116054
79
13/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึก
บริษัท เอก-ชัย บิวชั่น ซิสเทม จำกัด
1309000758 ฿ 160.00 30.8.1/61
80
13/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึกนายสุริยันต์ ใหม่โสภา11/10 ฿ 1,184.00 30.8.2/60
81
13/11/2560วิทยาศาสตร์น้ำกลั่น,จุกยางองค์การค้าของ สกสค.61001039 ฿ 143.00 30.8.3/60
82
13/11/2560วิทยาศาสตร์พลาสติก, กระดาษโปสเตอร์บริษัท สหชัยบราเดอร์ จำกัดT-069238 ฿ 30.00 30.8.4/60
83
13/11/2560ภาษาต่างประเทศ(จีน)เครื่ืองดื่ม
บริษัท เอก-ชัย ดิสบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
0175/8709 ฿ 919.00 30.17/61
84
13/11/2560สุขศึกษาและพลศึกษาเหรียญกีฬานางสุพรรณี สุทธา3/3 ฿ 20,475.00 30.18/61ยกเลิกเลขนี้
85
13/11/2560งานยานพาหนะน้ำมันดีเซล ฮพ8443Ptt28250292 ฿ 1,530.00 30.19/61
86
14/11/2560อาคารสถานที่น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95(เครื่องตัดหญ้า)หจก ศักดิ์ชัยเซอร์วิสออยล์2128/106360 ฿ 800.00 30.5.1/61
87
14/11/2560อาคารสถานที่ซ่่อมเครื่องสูบน้ำหอยโขงบริษัท วิินมอเตอร์ จำกัด189/09446 ฿ 17,537.30 30.7/61601171879066011141243196011A1133556
88
14/11/2560วิชาการวัสดุสำนักงานบริษัท ซีโอแอล จำกัดSI1711053245 ฿ 15,007.00 30.9/61601171739466011141154276011A1142647
89
14/11/2560วิชาการชอล์กไร้ฝุ่นหจก. ทิพ คอมเมอร์เชียล3343 ฿ 6,420.00 30.10/61601171767806011141356946011A1142358
90
14/11/2560สุขศึกษาคลอรีน
บริษัท ซาคาน่า พูล แอนด์ สวิม จำกัด
IV6011-00001 ฿ 39,055.00 30.11/61601171845946011141221066011A1133532
91
14/11/2560อาคารสถานที่วัสดุซ่่อมอาคารเรียนบริษัท เฉลิมพร ค้าซีเมนต์ จำกัด60-11-0087 ฿ 35,711.25 30.12/61601171897846011141254996011A1156212
92
14/11/2560ศิลปะวัสดุ 8 รายการหจก.สยามค้าขาย ฿ 9,852.91 30.13/61601171561606011141046546011A1122349
93
14/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึกบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด1501638112 ฿ 1,664.00 30.14/61
94
14/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึก
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
5038131818 ฿ 178.00 30.15/61
95
14/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึกนางสาวกัญญาภัค ทัสชม3/7 ฿ 330.00 30.16/61
96
14/11/2560การงานอาชีพวัสดุฝึกบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด423-485032 ฿ 208.00 30.17/61
97
14/11/2560อาคารสถานที่ไม้กวาดนายนิรันดร์ บูรมี1/19 ฿ 10,000.00 31/61
98
14/11/2560ยานพาหนะน้ำมันดีเซล ท-7034บริษัทบุางจากกรีนเนท จำกัดต17102242004372 ฿ 15,000.00 31.18/61
99
15/11/2560วิชาการหมึกเครื่องถ่ายเอกสารหจก. วีอาร์ ดิจิตอล ซัพพลาย600326 ฿ 5,136.00 31.1/61601172037996011141347606011A1141360
100
15/11/2560การงานอาชีพพิมพ์กลอสซี 53*53สำนักพิมพ์ เกศิณี015/0716 ฿ 1,400.00 31.2/61
Loading...
Main menu