ICA Cup 2017, Del 2, Individuell anmälan (Svar) : Formulärsvar 1