Миклош Бакош - Конвенција за заштиту људских права
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
AB
1
Основни подаци
2
Име аутора задатака за ученикеМиклош Бакош
3
ПредметЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ
4
Наставна јединица/темаЉудска права
5
Разред (ОШ или СШ)први разред
6
Наставник-цаМиклош Бакош
7
Циљеви часаОснаживање
ученика за социјалну
интеграцију
8
Исходи својим понашањем и поступцима показује да уважава различитости и поштује права других,
- препознаје
предрасуде,
дискриминацију,
нетолеранцију и
реагује на њих,
- уме да комуницира
на конструктиван
начин,
- испољава социјално
пожељне облике
понашања у
односима са
вршњацима и
одраслима,
- уме да
конструктивно
решава сукобе са
вршњацима и
одраслима, "напада“
проблем, а не особу,
- прихвата
одговорност за
сопствено понашање,
- уме да сарађује и да
буде члан тима,
- Уважавање
различитости,
толеранција, поштовање
права других.
- Конструктивна
комуникација, узроци
проблема у
комуникацији.
- Успостављање,
неговање и развијање
односа са другима.
- Конфликти, врсте и
стилови поступања у
конфликтима.
- Сарадња, тимски рад.
- Подршка и помоћ
особама које имају
тешкоће.
- Активности које
организује дом и начин
учествовања у њима.
- аргументовано
износи сопствено
мишљење,
- учествује у
активностима које
организује дом,
- иницира и/или
прихвата промене
усмерене ка
унапређивању
квалитета живота у
дому,
- спреман је да пружи
помоћ другима који
имају тешкоће
9
10
Име и презиме особе која врши процену
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Loading...
Main menu