Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni : ZMLUVY