ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2023 - 2027 (v tis. Kč)
OBEC PŘEŠOVICE, IČ: 00378348
3
4
č.ř.20232024202520262027
5
A
počáteční stav peněžních prostředků k 1.1
4504748021 1251 578
6
PŘÍJMY
7
P1Třída 1Daňové příjmy - ř.40102 3002 3502 3502 3702 370
8
P2Třída 2Nedaňové příjmy - ř.4020406410410410415
9
P3Třída 3Kapitálové příjmy - ř.40304545505050
10
P4Třída 4Přijaté dotace - ř.4040120120120120120
11
PcP1+P2+P3+P4Příjmy celkem /před konsolidací/ -ř.40502 8712 9252 9302 9502 955
12
KpKonsolidace celkem - ř.406000000
13
PkPc - KpPříjmy po konsolidaci - ř.42002 8712 9252 9302 9502 955
14
PPk + PfKONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM2 8712 9252 9302 9502 955
15
VÝDAJE
16
V1Třída 5Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.42101 6501 7001 8001 9002 000
17
V2Třída 6Kapitálové /investiční/ výdaje -ř. 4220800500400200200
18
VcV1+V2Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.42402 4502 2002 2002 1002 200
19
KvKonsolidace celkem - ř.425000000
20
VkVc - KvVýdaje po konsolidaci - ř.44302 4502 2002 2002 1002 200
21
V5
splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124
3973973973970
22
VfV4+……..+V9Splátka jistin úvěrů, dluhopisů3973973973970
23
VVk + VfKONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM2 8472 5972 5972 4972 200
24
DP - VHotovost běžného roku24328333453755
25
EA+ DHotovost na konci roku4748021 1351 5782 333
26
27
komentář: dlouhodobý úvěr na vybudování biocentra Ján, splacen bude v roce 2026
28
sestavila: Marcela Robenková, účetní obce
29
30
31
32
Schváleno v ZO : 14.12.2021
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100