งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2555 : NAC2012 รู้ สู้ พิบัติภัย ไปกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
Timestampรหัสนักศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ความต้องการในใช้รถโดยสารของภาควิชาฯเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่เรียน MIS/E-Com แล้วต้องการไปร่วมงานนี้
2
3/10/2012 22:13:217510475นายเจนณรงค์ เหล่าทวีทรัพย์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
3
3/10/2012 22:15:047510708นางสาวยุพาพรรณ อาทิตย์กวินสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
4
3/10/2012 22:24:327510473นางสาวจุฑามาศลีธีระสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
5
3/10/2012 23:28:437510721นายสมบูรณ์บัวมงคลทิพย์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
6
3/10/2012 23:40:257510696นายพงศธรเหลืองจินดารัตน์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
7
3/11/2012 0:01:437510540นางสาวพิมพ์พิศาจันทร์ขำศรีสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)
8
3/11/2012 1:16:147510707นางสาวมธุรสศักดารณรงค์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
9
3/11/2012 18:59:517510725นางสาวสุดารัตน์เจริญวงศ์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
10
3/11/2012 19:12:347510527นายปิติปิติอุ่นจำเริญสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113, ไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ไปรับใบประกาศนียบัตร ITPE ณ ห้อง CO-113, เข้าชมนิทรรศกาล NAC 2012 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
11
3/11/2012 19:17:027510463นางสาวเกสรแหววใจเพชรสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113, เข้าชมนิทรรศกาล NAC 2012 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
12
3/11/2012 21:38:327510525นางสาวปวีณนันท์ศรีเพ็ญสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
13
3/11/2012 21:44:277510509นายนัฐพลอชโชติพงศ์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯ
14
3/12/2012 16:42:297520695นางสาวขวัญสกาวขาวสะอาดสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯE-Com
15
3/12/2012 16:57:227520834นางสาวสุพิชญา รักขุมแก้วสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯMIS และ E-Com
16
3/12/2012 17:08:057510729นางสาวสุนิศาตรีธนพัฒน์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
17
3/12/2012 21:59:567510652นางสาวกฤษกนกธนานุภาพพันธ์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
18
3/12/2012 22:01:107510681นายธนวัฒน์วาระเสนสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
19
3/15/2012 16:52:26อาจารย์ดร.ภิญโญแท้ประสาทสิทธิ์เข้าชมนิทรรศกาล NAC 2012 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
20
3/15/2012 22:36:077510665นางสาวฉวีวรรณนิลดำสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
21
3/15/2012 23:00:497510674นางสาวณัฐรุจาจิตรเจริญสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113, เข้าชมนิทรรศกาล NAC 2012 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
22
3/15/2012 23:23:08อาจารย์นายโอภาสวงษ์ทวีทรัพย์เข้าชมนิทรรศกาล NAC 2012 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
23
3/16/2012 18:56:127510553นางสาวรัชระพีสุรโชติเวศย์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)ไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
24
3/16/2012 19:03:407510609นายอินทราอ่อนทรัพย์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป เพียงอย่างเดียว (กลับเอง)ไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
25
3/17/2012 19:41:53อาจารย์ดร.สุนีย์พงษ์พินิจภิญโญไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ไปรับใบประกาศนียบัตร ITPE ณ ห้อง CO-113, เข้าชมนิทรรศกาล NAC 2012 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
26
3/19/2012 17:36:047510588นายสุภัฐสุขสอาดสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113, เข้าชมนิทรรศกาล NAC 2012 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
27
3/21/2012 22:11:367520580นางสาวปภัสสรยืนยงสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯE-Com
28
3/23/2012 14:54:317510675นางสาวณัฐวรางค์สุคนธนัตสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
29
3/23/2012 14:54:567510714นางสาววนัสนันท์เตี่ยมังกรพันธุ์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
30
3/23/2012 14:55:267510726นางสาวสุธรรมากบิลสิงห์สอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
31
3/25/2012 2:14:397530611นางสาวกรกนกตรีแดงน้อยเข้าชมนิทรรศกาล NAC 2012 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
32
3/26/2012 9:58:32เจ้าหน้าที่นายเมธาลิมปิวรรณสอบผ่านและเข้ารับใบประกาศนียบัตร ITPE เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
33
3/27/2012 8:58:147530647นางสาวณัฐชยาเล้าอรุณเข้าชมนิทรรศกาล NAC 2012 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯMIS และ E-Com
34
3/27/2012 16:07:377510680นางสาวทักษราโพธิ์ุอุบลไปร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ไปรับใบประกาศนียบัตร ITPE ณ ห้อง CO-113เดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
35
3/27/2012 21:14:347510730นางสาวสุพัตราทองน่วมเข้าชมนิทรรศกาล NAC 2012 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเดินทางไป - กลับ พร้อมกับรถโดยสารของภาควิชาฯไม่ได้ลงเรียนทั้งสองวิชา
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1