แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
33.86
2
แบบรายงานการใช้ค่าสาธารณูปโภค (ตามใบแจ้งหนี้) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระพุทธบาท
4
เดือนไฟฟ้าประปาน้ำมันโทรศัพท์ (บาท)รวมเป็นเงินทั้งสิ้นหมายเหตุ
5
จำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงินจำนวนหน่วยจำนวนเงิน
6
(kwh)(บาท)(ลบ.ม.)(บาท)(ลิตร)(บาท)
7
ต.ค.๕๙15216,358.6653112,750.66928.6820,038.00
8
พ.ย.๕๙17377,200.4180418,625.7666.282,000.00925.6728,751.84
9
ธ.ค.๕๙253210,188.03481,419.8928.951,000.001,069.2313,677.15
10
ม.ค.๖๐256510,198.83511455.271.182,000.00924.3814,578.41
11
ก.พ.๖๐14126,166.39491,226.2261.612,200.00940.889,533.61
12
มี.ค.๖๐21078,663.0119802.5028.461,850.00990.6812,306.19
13
เม.ย.๖๐256010,423.2525894.5228.221,000.00992.7213,310.49
14
พ.ค.๖๐338614,212.9124884.8937.661,300.00910.3917,308.19
15
มิ.ย.๖๐253810,559.1519813.2030.871,000.00882.9413,255.29
16
ก.ค.๖๐18437,810.4817853.8615.202500.00907.3410,071.68
17
ส.ค.๖๐23439,806.50341,006.872.94100.00895.1411,808.51
18
ก.ย.๖๐328513,897.27491,240.130.000.00908.3416,045.74
19
รวม27829115,484.89167041,973.70371.37212,950.0011,276.39180,685.10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ปี 2560
ปี 2561