equity-calculation-method
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Phương pháp tính % cho co-founder trong tech start-up
2
Xem giải thích về phương pháp ở đây:
https://www.facebook.com/altune/posts/10213122728316065?hc_location=ufi
3
4
Chi phí
5
Lương 800
6
Thiết bị 100
7
Văn phòng 100
8
Tổng chi phí 1,000
9
Giảm lương 360
10
Thực chi 640
11
12
Đóng góp tài chínhLãi suấtGốc +lãi
(12 tháng)
% cổ phần
13
A 320 30%4168.3%Tiền mặt
14
B 360 30%4689.4%
Giảm lương
15
C 320 30%4168.3%Tiền mặt
16
17
Định giá start-up X
18
Tài sản
19
Phần mềm (x3 chi phí) 2,400
20
Thiết bị 100
21
Tổng 2,500
22
Price to Book ratio 2.0
23
Định giá 5,000
24
25
26
Phương pháp tính % cho co-founder trong tech start-up
27
Trọng sốABC
28
Ý tưởng3100212
29
MVP4810018
30
Quản lý chất lượng151410
31
Quan hệ chiến lược2401014
32
Triển khai531913
33
Tổng điểm904675211
34
% tổng điểm42.7%21.8%35.5%Tổng %
35
Đóng góp công sức (%)
31.6%16.1%26.3%74.0%
36
Đóng góp tài chính (%)
8.3%9.4%8.3%26.0%
37
Tỉ lệ cổ phần (%)39.9%25.5%34.6%100%
38
39
Góp vốn trong GPKD
Options
Sau 12 tháng
40
Co-founder%
41
A 320 50.0%5.2%39.9%
42
B - 0.0%25.5%25.5%
43
C 320 50.0%34.6%
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu