วิชาเพิ่มเติม ม.6 ภาค 2 ปีก.ศ.56
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
3
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 (ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ห้องเรียน
4
ระดับชั้น
วิชา
หน่วยกิต
ครูผู้สอน
จำนวน (คน)
รวม
5
ม.601-ม.602
ค30220 ทฤษฏีกราฟ (จัด 2 กลุ่ม แยกเป็นห้อง 1 ห้อง 2)
1.5บุญเสริฐ4747
ครูผู้สอนคนเดียว
6
7
8
ข้อมูลการเปิดเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2
9
ระดับชั้น
วิชา
หน่วยกิต
ครูผู้สอน
จำนวน (คน)
รวมห้องเรียน
10
ม.603-ม.606จ30223 ภาษาจีน 40.5
Ms. Li Chunmei
3492222
11
จ30212 ภาษาจีน 20.5
Ms. Li Chunmei
10217
12
ญ30225 ภาษาญี่ปุ่น 40.5วราภรณ์4215
13
ญ30216 ภาษาญี่ปุ่น 20.5วราภรณ์5232
14
ต30226 ภาษาเกาหลี 40.5จารุวรรณ12232
15
ต30218 ภาษาเกาหลี 20.5จารุวรรณ0
16
ฝ30224 ภาษาฝรั่งเศส 40.5ราตรี27338
17
18
19
20
Loading...
Main menu