ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
MondayTuesday WednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
2
SupervisorOperatorSupervisorOperatorSupervisorOperatorSupervisorOperatorSupervisorOperatorSupervisorOperatorSupervisorOperator
3
9:00 AMAlex Dworzanczyk
Christopher Watkins
Himanshu SoniHimanshu SoniSailesh Kumar
Christopher Watkins
Arnold WeyDenis ShishkovScott KulmRitu Thakkar
4
10:00 AM Zhengqi XiHimanshu SoniSailesh KumarZhengqi XiHimanshu SoniSailesh Kumar Arnold WeyHimanshu Soni Scott KulmRitu Thakkar
5
11:00 AMDenis Shishkov
Christopher Watkins
Alex Dworzanczyk
Zhengqi Xi
Christopher Watkins
Arnold WeySailesh KumarDenis ShishkovWilliam Yu
Christopher Watkins
Denis ShishkovWilliam YuArnold Wey
Alex Dworzanczyk
Scott Kulm
6
12:00 PMDenis Shishkov
Christopher Watkins
Sebastien Charles
Rebecca Poch
Christopher Watkins
Arnold WeySailesh KumarDenis ShishkovWilliam YuArnold WeyHimanshu SoniDenis ShishkovWilliam YuScott KulmSailesh Kumar
Alex Dworzanczyk
Arven RulonaHimanshu SoniZhengqi XiCory Nezin Arnold Wey
7
1:00 PMDenis ShishkovRoss KaplanArven Rulona
Sebastien Charles
Christopher Watkins
Arnold WeySailesh Kumar Ross KaplanArnold WeySamuel LeeScott KulmRoss KaplanSailesh Kumar Ross Kaplan
Christopher Watkins
Himanshu SoniZhengqi XiCory Nezin Arnold Wey
8
2:00 PMScott KulmArven RulonaRebecca PochAndrew WentzelBrenda SoRoss KaplanSailesh Kumar Arnold WeyBrenda SoRitu ThakkarSamuel Lee
Christopher Watkins
Ross KaplanRitu Thakkar Ross Kaplan
Christopher Watkins
Rebecca PochZhengqi XiCory Nezin Arnold Wey
9
3:00 PMSam ZhangArnold WeyScott KulmRebecca PochAndrew WentzelArven RulonaRoss KaplanRebecca Poch
Alex Dworzanczyk
Brenda SoHimanshu SoniSamuel Lee Ritu Thakkar Arber DukaRyan JaipersaudEhit AgarwalZhengqi XiCory Nezin Arnold Wey
10
4:00 PMSam ZhangRoss KaplanHimanshu SoniEhit AgarwalSamuel LeeArven RulonaScott KulmRebecca Poch Ross KaplanArven RulonaEhit AgarwalSamuel LeeRyan JaipersaudRebecca PochRitu Thakkar Arber DukaRyan JaipersaudEhit Agarwal Cory Nezin Arnold Wey
11
5:00 PMSam ZhangAlex DworzanczykArven RulonaRebecca PochSamuel LeeArven RulonaScott KulmRitu Thakkar Cory NezinRoss KaplanArven Rulona Arber Duka Arber DukaRyan JaipersaudArven Rulona Cory Nezin
Christopher Watkins
12
6:00 PMSamuel LeeJohnny ChenArven RulonaSamuel LeeArven RulonaScott KulmZhengqi XiCory NezinArnold Wey Arber DukaRitu Thakkar Ryan Jaipersaud
Alex Dworzanczyk
Cory Nezin
Christopher Watkins
13
7:00 PMJohnny ChenArven RulonaZhengqi XiArven RulonaScott KulmZhengqi XiCory NezinArnold Wey Arber DukaRitu Thakkar Ryan Jaipersaud
Alex Dworzanczyk
Cory Nezin
Christopher Watkins
14
8:00 PMJohnny ChenArven RulonaZhengqi XiArven RulonaScott KulmZhengqi XiCory NezinArnold WeyZhengqi XiJohnny ChenSailesh Kumar
15
9:00 PM
Christopher Watkins
Sebastien Charles
Zhengqi Xi
Sebastien Charles
Ritu ThakkarZhengqi Xi
Christopher Watkins
Ritu ThakkarZhengqi XiJohnny Chen
Sebastien Charles
16
10:00 PM
Christopher Watkins
Sebastien Charles
Zhengqi Xi
Sebastien Charles
Ross KaplanZhengqi Xi
Christopher Watkins
Ritu ThakkarZhengqi XiJohnny Chen
Sebastien Charles
17
11:00 PM
Christopher Watkins
Sebastien Charles
Zhengqi Xi
Sebastien Charles
Ross KaplanZhengqi Xi
Christopher Watkins
Ritu ThakkarZhengqi XiJohnny Chen
Sebastien Charles
18
19
20
21
Legend
22
Matlab Supervisor
23
Supervisor
24
Operator
25
Terrace Operator
26
Open
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100