לוח טרמפים - ריטריט פסח של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית אלה (בת-אל) טולנאי ובסיוע תומר בשן בעין דור 1-7/4/18
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ריטריט פסח של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית אלה (בת-אל) טולנאי ובסיוע של תומר בשן בעין דור 1-7/4/18
2
Passover meditation retreat with Ela Tolnai and Tomer Bashan in Ein Dor 1-7/4/18
3
מציע/מבקששםמשפחהטלפוןטלפון נוסףemailיוצא מפנוי/מלא
4
Offers/AsksFirst NameLast NamePhoneAdd. phoneFromFree/Full
5
מבקשיואבטוביה054-6646975volcanoy@gmail.comראשל"צ
6
מבקשתאלמוגעבדי0523982804almogabady@gmail.comר"ג תל אביב
7
מבקשנירסינגר054-7877970nir.singher@gmail.comתל אביב
8
מבקשתמאיהמור054-4313331mor-maya@hotmail.comכפר סבא והסביבה
9
מבקשתאופלגולן054-2536008opal.golan93@gmail.comירושלים\פרדס חנה
10
מבקשתיעלשילדהאוז054-5835005yaelshild@gmail.comתל אביב
11
מבקששמיוביץ054-6558689omer.shmayovits@gmail.comכפר סבא
12
מבקשאיתימאיתיממ0528361836itay.shain@gmail.comתל אביב
13
מציע
גלעד-מיממטמ מ ממממממיממממממממממממממממיטמטימממממממומממימטימממממממטמממממטממימממויטמימ מיממ: מממימממממממממממממממממממממממ טמממממממממימיממממ6יממממטמממט:ממימממי טממממ ממממממממ:מיממממממממממממממממממממממממיממממממממממממממטמממ יממממ מטמטמ מי
בן יוסף052-8260388gilad@benyossef.comגדרה והסביבהמלא
14
מציעה
תמר-תמר-מממ י טמממממממממימיממממ6יממממטמממט מ מממיממממ מממ מממממממממט מממ מ מטממ מ מ מממ ממממ ממממממממממ מממ-מטט חח חח חח מט
פרידלנדר0546882045תל אביב ומסביבמקום אחד
15
מבקשתרותיסודק054-9879787theruthi@yahoo.comירושליםצריכה גם טרמפ חזרה במוצאי שבת
16
מבקשתהדרמקטן0503334086hadar.katan@gmail.comתל אביב והסביבה
17
מבקשתרעיה0544329646raya234@gmail.comתל אביב
18
מבקשתדניתגליקמן052-4353489danitglickman@gmail.comפרדס חנה
19
מציעלירןויצמן0545226917litan8765@gmail.comבאר שבעפנוי
20
מציעאתירוזנטל0522098188ettyro48@gmail.comחיפה2 מקומות
21
מציעה (:גילי0545854767פרדס חנהפנויה
22
מבקשתהילה0526418846
23
מבקשתשריאלה0549260082saraismadja@gmail.comחניתה- נהריה והסביבה
24
מבקשרפאל0545205380danielt60@gmail.comטבעון/עפולה
25
מבקשתאושרתבריק0525956888oshratbrick@gmail.comמודיעין
26
מציעהסססביעלאגוזי0546783407yaelmarkus@yahoo.comניר צביפנויה
27
מציעהלירןגולדמן0506472159lirgoldman@gmail.comתל אביב פנויה
28
מבקשתענברגבעון0524520618inbargivon@gmail.comמודיעין
29
מציעה/מבקשת
עע נענה ֫ נעים ננ נע נע נ֫ נענע נ הנה נ נענע ננ נענע ֫ כי נענ נענע ֫ננ נענע ע ככה ֫֫֫֫ עניין ֫֫ הי נע ענייני ֫֫ כי ֫֫ע֫֫ ככה ֫֫֫֫֫֫ נענע ֫֫֫֫נע נענע
גאיהפינקל0526135807gayafinkel@gmail.comטבעון
30
מבקשתגאיהלוין0503214151gayalev2@gmail.comרחובות
31
מציעהברשטרן0506965915barstern123@gmail.comיפופנויה
32
מציעההדסכץ0556638584hadaskatz2@gmail.comעין כרמל\ צומת פארדיספנויה
33
מציעדןליטנר0544692414dandish88@gmail.comכפר ורדיםפנוי
34
מציערוןעמית0507102678amitron5@gmail.comחיפהמלא
35
מציעארנולדורימברג0526782278rymberg@smile.net.ilרחובות
36
מציעהתמרמגריל0546522239
tamarmaryahoo@gmail.com
יודפת/משגבפנויה
37
מציעגיארמות0528887373guyramot@gmail.comתל אביבמלא
38
מבקשעומר0525919823dorembus@gmail.comחיפה
39
מבקשדניאלסמוליאנסקי0527979098 Dsmoli13@gmail.com ירושלים
40
מציעסילביופייצביץ0508923289sfaiciev@gmail.comגבעתייםפנוי
41
מציעהנופר0544954774nofar.amikam@gmail.comתל אביב
42
מבקשאבי0528394490avigull@gmail.comירושלים
43
מציעהרוניססלוב0508530320ronisaslove@gmail.comתל אביבפנויה
44
מציעחייםמאיירס0505381712Chaimeyers@gmail.com ירושליםפנוי
45
מציעגלעדרובין0526540067Gilad.rubin@gmail.comתל אביבפנוי
46
מציעהיערהשובל0542022694yaara.shoval@gmail.comראש העיןפנוי
47
מציעיגאלזוהר0523898323yzohar321@gmail.comגבעתייםפנוי
48
מציעהאלינורריימונד0504324740elinor.ray@gmail.comכרמיאל (רכבת)פנויה
49
מציעעמיתפז0543056570paz.amit25@gmail.comחיפהפנוי
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet5
 
 
Main menu