Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік 0610160
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток
2
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
3
4
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
5
за 2018 рік
6
7
8
1. 0600000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
9
                                          (КПКВК МБ)(найменування головного розпорядника)
10
11
2. 0610000Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
12
                                          (КПКВК МБ)(найменування відповідального виконавця)
13
14
3.06101600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах
15
                                          (КПКВК МБ) (КФКВК)(найменування бюджетної програми)
16
17
4. Мета бюджетної програми:Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах
18
19
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
20
21
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
22
23
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
24
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
25
1. Видатки (надані кредити) 404,5211,56416,08393,1611,56404,72-11,360-11,36
26
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
27
Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду виникло через не повне використання кошторисних призначень по КЕКВ 2111, 2210, 2270.
28
  в т. ч.                   
29
1.1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень404,5211,56416,08393,1611,56404,72-11,360-11,36
30
31
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":
32
33
(тис. грн.) 
34
35
N з/п Показники План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
36
1. Залишок на початок року х 0х 
37
  в т. ч.        
38
1.1 власних надходжень  х 0х 
39
1.2 інших надходжень х 0х 
40
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
41
2. Надходження 000
42
  в т. ч.        
43
2.1 власні надходження 000
44
2.2 надходження позик 000
45
2.3 повернення кредитів  000
46
2.4 інші надходження 000
47
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
48
3. Залишок на кінець року х 0х 
49
  в т. ч.        
50
3.1 власних надходжень  х 0х 
51
3.2 інших надходжень х 0х 
52
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 
53
54
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":
55
56
(тис. грн.) 
57
58
N з/п Показники Затверджено паспортом бюджетної програми Виконано Відхилення 
59
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
60
Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
61
1затрат                  
62
кількість штатних одиниць, (од)2222000
63
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
64
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками відсутня.
65
2. продукту 
66
кількість отриманих листів, заяв, (од)360360360360000
67
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками 
68
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками відсутня.
69
3. ефективності                   
70
кількість виконаних листів, заяв, (од)360360360360000
71
витрати на утримання однієї штатної одиниці, (тис.грн.)202,3202,3196,6196,6-5,70-5,7
72
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками
73
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла через не повне використання кошторисних призначень по КЕКВ 2111, 2210, 2270.
74
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників  
75
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
76
77
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": 
78
79
N з/п Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання
80
(у відсотках) 
81
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом 
82
  Видатки (надані кредити) 319,70319,7393,1611,56404,7222,98100,00126,6
83
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року 
84
Збільшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду виникло у зв'язку з підвищенням з 18.05.2018р. посадових окладів, тарифів на енергоносії. Збільшення обсягів по спеціальному фонду пов'язано з придбанням персонального комп'ютера.
85
  в т. ч.                   
86
  Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень319,70319,7393,1611,56404,7222,98100,00126,6
87
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів 
88
Збільшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року по загальному фонду виникло у зв'язку з підвищенням з 18.05.2018р. посадових окладів, тарифів на енергоносії та придбанням персонального комп'ютера по спеціальному фонду. Зміни у структурі напрямів використання коштів по загальному фонду не відбулися. По спеціальному фонду структура змінилась у частині придбання персонального комп'ютера.
89
1затрат                  
90
кількість штатних одиниць, (од)22220,000,00
91
2. продукту 
92
кількість отриманих листів, заяв, (од)3603603603600,000,00
93
3. ефективності   
94
кількість виконаних листів, заяв, (од)375375360360-4,00-4,00
95
витрати на утримання однієї штатної одиниці, (тис.грн.)159,80159,8196,65,78202,3823,03100,00126,6
96
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів 
97
Результативні показники щодо виконаних листів, заяв у звітному періоді кількість менша ніж у попередньому році за рахунок опрацювання листів за минулий період, що свідчичь про незмінність динаміки результативних показників.
98
99
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":
100
Loading...