Lich_truc_phong tin_hoc
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGIJKLMNOPQRS
1
BỆNH VIỆN ĐKKV PHÚC YÊNLỊCH TRỰC THÁNG 7 NĂM 2020
2
PHÒNG CNTT
3
Hôm nay 06/07/2020 người trực: Nguyễn Thị Loan: 0974102757
4
Cô ấy có 8 buổi trực; Thứ bảy 1 buổi; Chủ nhật 1 buổiHôm nay 06/07/2020 người trực: Nguyễn Thị Loan: 0974102757
5
Chú ý cột đổi trực nhé
7
STTThứNgày thángNgười trựcĐiện thoạiĐổi trựcGhi chú
8
1Thứ năm02/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
9
2Thứ hai06/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
10
3Thứ sáu10/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
11
4Thứ ba14/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
12
5Thứ bảy18/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
13
6Thứ tư22/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
14
7Chủ nhật26/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
15
8Thứ năm30/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
16
17
1Thứ tư01/07/2020Nguyễn Đức Hiền0988865508
18
2Thứ năm02/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
19
3Thứ sáu03/07/2020Đỗ Trọng Quỳnh0934365857
20
4Thứ bảy04/07/2020Nguyễn Thị Thương0378571491
21
5Chủ nhật05/07/2020Nguyễn Đức Hiền0988865508
22
6Thứ hai06/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
23
7Thứ ba07/07/2020Đỗ Trọng Quỳnh0934365857
24
8Thứ tư08/07/2020Nguyễn Thị Thương0378571491
25
9Thứ năm09/07/2020Nguyễn Đức Hiền0988865508
26
10Thứ sáu10/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
27
11Thứ bảy11/07/2020Đỗ Trọng Quỳnh0934365857
28
12Chủ nhật12/07/2020Nguyễn Thị Thương0378571491
29
13Thứ hai13/07/2020Nguyễn Đức Hiền0988865508
30
14Thứ ba14/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
31
15Thứ tư15/07/2020Đỗ Trọng Quỳnh0934365857
32
16Thứ năm16/07/2020Nguyễn Thị Thương0378571491
33
17Thứ sáu17/07/2020Nguyễn Đức Hiền0988865508
34
18Thứ bảy18/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
35
19Chủ nhật19/07/2020Đỗ Trọng Quỳnh0934365857
36
20Thứ hai20/07/2020Nguyễn Thị Thương0378571491
37
21Thứ ba21/07/2020Nguyễn Đức Hiền0988865508
38
22Thứ tư22/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
39
23Thứ năm23/07/2020Đỗ Trọng Quỳnh0934365857
40
24Thứ sáu24/07/2020Nguyễn Thị Thương0378571491
41
25Thứ bảy25/07/2020Nguyễn Đức Hiền0988865508
42
26Chủ nhật26/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
43
27Thứ hai27/07/2020Đỗ Trọng Quỳnh0934365857
44
28Thứ ba28/07/2020Nguyễn Thị Thương0378571491
45
29Thứ tư29/07/2020Nguyễn Đức Hiền0988865508
46
30Thứ năm30/07/2020Nguyễn Thị Loan0974102757
47
31Thứ sáu31/07/2020Đỗ Trọng Quỳnh0934365857
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...