Lich_truc_phong tin_hoc
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
BỆNH VIỆN ĐKKV PHÚC YÊNLỊCH TRỰC THÁNG 9 NĂM 2018
2
PHÒNG CNTT
3
Hôm nay 19/09/2018 người trực: Nguyễn Thị Loan
4
Cô ấy có 7 buổi trực; Thứ bảy 1 buổi; Chủ nhật 1 buổi
5
Nguyễn Thị Loan -đổi trực sang- Đỗ Trọng Quỳnh 0934365857
7
STTThứNgày thángNgười trựcĐiện thoạiĐổi trựcGhi chú
8
1Thứ hai03/09/2018
Nguyễn Thị Loan
974102757
9
2Thứ sáu07/09/2018
Nguyễn Thị Loan
974102757
10
3Thứ ba11/09/2018
Nguyễn Thị Loan
974102757
11
4Thứ bảy15/09/2018
Nguyễn Thị Loan
974102757
12
5Thứ tư19/09/2018
Nguyễn Thị Loan
974102757Đỗ Trọng Quỳnh
13
6
Chủ nhật
23/09/2018
Nguyễn Thị Loan
974102757
14
7
Thứ năm
27/09/2018
Nguyễn Thị Loan
974102757
15
16
17
1Thứ bảy01/09/2018
Nguyễn Đức Hiền
988865508
18
2
Chủ nhật
02/09/2018
Nguyễn Thị Thương
1678571491Nghỉ lễ
19
3Thứ hai03/09/2018Nguyễn Thị Loan974102757
20
4Thứ ba04/09/2018Đỗ Trọng Quỳnh934365857Nguyễn Đức Hiền
21
5Thứ tư05/09/2018Nguyễn Đức Hiền988865508Đỗ Trọng Quỳnh
22
6Thứ năm06/09/2018
Nguyễn Thị Thương
1678571491
23
7Thứ sáu07/09/2018Nguyễn Thị Loan974102757
24
8Thứ bảy08/09/2018Đỗ Trọng Quỳnh934365857
25
9
Chủ nhật
09/09/2018
Nguyễn Đức Hiền
988865508
26
10Thứ hai10/09/2018
Nguyễn Thị Thương
1678571491
27
11Thứ ba11/09/2018Nguyễn Thị Loan974102757
28
12Thứ tư12/09/2018Đỗ Trọng Quỳnh934365857Loan nghỉ chiều
29
13Thứ năm13/09/2018Nguyễn Đức Hiền988865508
30
14Thứ sáu14/09/2018
Nguyễn Thị Thương
1678571491
31
15Thứ bảy15/09/2018
Nguyễn Thị Loan
974102757
32
16
Chủ nhật
16/09/2018Đỗ Trọng Quỳnh934365857
33
17Thứ hai17/09/2018Nguyễn Đức Hiền988865508
Nguyễn Thị Thương
34
18Thứ ba18/09/2018
Nguyễn Thị Thương
1678571491Nguyễn Đức Hiền
35
19Thứ tư19/09/2018
Nguyễn Thị Loan
974102757Đỗ Trọng Quỳnh
36
20Thứ năm20/09/2018Đỗ Trọng Quỳnh934365857Nguyễn Thị Loan
37
21Thứ sáu21/09/2018Nguyễn Đức Hiền988865508
38
22Thứ bảy22/09/2018
Nguyễn Thị Thương
1678571491
39
23
Chủ nhật
23/09/2018
Nguyễn Thị Loan
974102757
40
24Thứ hai24/09/2018Đỗ Trọng Quỳnh934365857
41
25Thứ ba25/09/2018Nguyễn Đức Hiền988865508
42
26Thứ tư26/09/2018
Nguyễn Thị Thương
1678571491
43
27Thứ năm27/09/2018Nguyễn Thị Loan974102757
44
28Thứ sáu28/09/2018Đỗ Trọng Quỳnh934365857
45
29Thứ bảy29/09/2018
Nguyễn Đức Hiền
988865508
46
30
Chủ nhật
30/09/2018
Nguyễn Thị Thương
1678571491
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
 
 
 
Du_lieu
Truc thang 6
Truc thang 7
Truc thang 8
Truc thang 9
Truc thang 10
Truc thang 11
Trực tháng 12
Trực tháng 1-2017
Trực tháng 2-2017
Trực tháng 3-2017
Trực tháng 4-2017
Trực tháng 5-2017
Trực tháng 6-2017
Trực tháng 7-2017
Trực tháng 8-2017
Trực tháng 9-2017
Trực tháng 10-2017
Trực tháng 11-2017
Trực tháng 12-2017
Trang tính11
Trực tháng 1-2018
Trực tháng 2-2018
ban goc Trực tháng 2-2018
Du_lieu_truc
Lich_truc_thang
 
 
Main menu