18.6.8.bs
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDHMOQWXAAABACADAHAIALANAOAQASAVAWAXAYAZBA
1
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
2
Trình độ đào tạo:
3
Hình thức đào tạo:
4
Đợt xét:
5
Ngày xuất DL:
8
TTMã SVHọTênTên lớpNgànhNăm vàoHình thức đào tạoQuốc phòngThể chấtNN-CĐNN-ĐHNN khácTHAĐK CCĐiểm TBCTLTổng TCTLKQ xét về điểmXếp loạiTốt nghiệpGhi chú
9
10014412424Trần Thị BéTâyĐHCTXH14ACông tác xã hội2014Chính quy----Đủ CC2.98123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
10
20014412856Phạm Thị TuyếtDungĐHCTXH14ACông tác xã hội2014Chính quy----Đủ CC2.47123ĐạtTrung bình
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
11
30014412244Nguyễn HoàngTánhĐHGDCT14BGiáo dục Chính trị2014Chính quy----Đủ CC2.82129ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
12
40014413794Bùi Thị MinhDiễmĐHGDCT14AGiáo dục Chính trị2014Chính quy----Đủ CC2.78129ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
13
50014412554Huỳnh Thị ThuỳTrangĐHGDCT14BGiáo dục Chính trị2014Chính quy----Đủ CC2.5129ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
14
60014412062Tiêu Thị MỹLiênĐHGDMN14AGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.71123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
15
70014412068Phạm Thị AnhThưĐHGDMN14AGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.68123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
16
80014412104Lê Thị BảoNgọcĐHGDMN14AGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3.02123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
17
90014412138Trần HồngNhungĐHGDMN14AGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.67123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
18
100014412571Nguyễn Thị DiệuHiềnĐHGDMN14EGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.82123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
19
110014412272Huỳnh Thị LanLinhĐHGDMN14BGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.76123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
20
120014412277Nguyễn Thị ThanhTrúcĐHGDMN14BGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.89123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
21
130014411945Nguyễn Thị TràMyĐHGDMN14AGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.96123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
22
140014412384Võ NgọcTrâmĐHGDMN14DGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.98123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
23
150014412150Huỳnh Thị HồngKimĐHGDMN14DGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.62123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
24
160014412566Huỳnh Thị ThảoYếnĐHGDMN14EGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.67123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
25
170014412077Nguyễn Thị NgọcTươiĐHGDMN14HGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.79123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
26
180014411968Nguyễn Thị KimXuyếnĐHGDMN14HGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.91123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
27
190014413729Trần Thị HảiYếnĐHGDMN14HGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3.02123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
28
200014412547Đinh Thị ThuỳTamĐHGDMN14CGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.71123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
29
210014412508Trần Thị PhượngHồngĐHGDMN14CGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.72123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
30
220014412479Nguyễn Thị TrúcThanhĐHGDMN14CGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.98123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
31
230014412443Phan Thị NgọcBíchĐHGDMN14CGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3.01123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
32
240014412446Nguyễn Thị NamPhươngĐHGDMN14CGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.79123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
33
250014412339Bùi ThanhTrúcĐHGDMN14CGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.72123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
34
260014412875Trần Thị ThuThảoĐHGDMN14FGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3.07123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
35
270014412881Huỳnh Thị ThủyTiênĐHGDMN14FGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.79123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
36
280014412922Trần Thị ThanhNguyênĐHGDMN14FGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3.25123ĐạtGiỏi
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
37
290014412685Nguyễn Thị ThuThảoĐHGDMN14DGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3.33123ĐạtGiỏi
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
38
300014412994Trần Thị CẩmTiênĐHGDMN14GGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.92123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
39
310014413134Thạch Thị HồngThuĐHGDMN14GGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.75123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
40
320014413144Nguyễn Thị HuỳnhNhưĐHGDMN14GGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.99123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
41
330014413453Võ Thị HuỳnhNhưĐHGDMN14GGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.9123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
42
340014412512Nguyễn NgọcThùyĐHGDMN14BGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.76123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
43
350014412661Huỳnh Thị BéThươngĐHGDMN14EGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
44
360014412700Đỗ Thị Hoàng ThiênHươngĐHGDMN14EGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.93123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
45
370014412701Nguyễn Thị KimNgânĐHGDMN14EGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.99123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
46
380014412717Võ KimNgânĐHGDMN14EGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3.18123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
47
390014411932Lê Thị CẩmTiênĐHGDMN14AGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3.22123ĐạtGiỏi
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
48
400014412956Lê KhảáiĐHGDMN14HGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3.13123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
49
410014412656Nguyễn Thị KimYếnĐHGDMN14HGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC3.16123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
50
420014412750Trần Thị TrườngDuyĐHGDMN14FGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.72123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
51
430014412754Nguyễn Thị HiềnQuyênĐHGDMN14FGiáo dục Mầm non2014Chính quy----Đủ CC2.8123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
52
440015310498Trần DiễmTiênCĐGDMN15BGiáo dục Mầm non2015Chính quy----Đủ CC2.6494ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
53
450015310315Bạch Thị MỹHạnhCĐGDMN15AGiáo dục Mầm non2015Chính quy----Đủ CC2.6893ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
54
460015310308Nguyễn Thị MỹAnhCĐGDMN15AGiáo dục Mầm non2015Chính quy----Đủ CC2.5693ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
55
470015310442Lâm ThịLongCĐGDMN15AGiáo dục Mầm non2015Chính quy----Đủ CC2.5694ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
56
480015310510Đinh Thị MỹDuyênCĐGDMN15AGiáo dục Mầm non2015Chính quy----Đủ CC2.7493ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
57
490015310604Trương Thị BíchTrâmCĐGDMN15BGiáo dục Mầm non2015Chính quy----Đủ CC2.3994ĐạtTrung bình
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
58
500014411917Phạm VănDiệnĐHGDTC14AGiáo dục Thể chất2014Chính quy----Đủ CC3.11126ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
59
510014413506Nguyễn VănNgônĐHGDTC14AGiáo dục Thể chất2014Chính quy----Đủ CC2.79126ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
60
520014413407Trần ThanhĐHGDTC14BGiáo dục Thể chất2014Chính quy----Đủ CC3.13126ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
61
530014413205Nguyễn Thị ThuỷVyĐHGDTH14FGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.78124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
62
540014413206Phạm MỹChiĐHGDTH14FGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.71123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
63
550014413264Trần Lê Thị MinhThưĐHGDTH14FGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.87124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
64
560014413828Hoàng ThịMinhĐHGDTH14KGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.55124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
65
570014413830Nguyễn Thị ĐỗQuyênĐHGDTH14KGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.94124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
66
580014413843Nguyễn TuyếnNhiĐHGDTH14KGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.76124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
67
590014413038Ngô Thị ViệtTrinhĐHGDTHCLC14BGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC3.28124ĐạtGiỏi
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
68
600014412369Trần Thị AnhThưĐHGDTH14DGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.91124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
69
610014413027Phạm ThùyHươngĐHGDTH14EGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.76124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
70
620014413309Phan ThanhTâmĐHGDTH14FGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.54124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
71
630014413311Trần Thị YếnDuyênĐHGDTH14FGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.53124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
72
640014412722Lê Thị MỹTrânĐHGDTH14CGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.61124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
73
650014413300Đỗ HữuPhướcĐHGDTH14GGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.6124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
74
660014412932Trần Thị NgọcThảoĐHGDTH14DGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.55123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
75
670014413489Võ Thị MaiPhượngĐHGDTH14HGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.58124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
76
680014413530Phan ThịDiễmĐHGDTH14HGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.52124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
77
690014419035Phạm ThịHằngĐHGDTH14LGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.7124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
78
700014412668Trần Thị YếnNhiĐHGDTH14HGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.64123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
79
710014412788Ca Thị BíchTrâmĐHGDTH14DGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.65123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
80
720014413638Nguyễn Thị CẩmThiĐHGDTH14HGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.72123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
81
730014413654Nguyễn Thị HồngThắmĐHGDTH14IGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.7124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
82
740014413935Nguyễn Thị AnhThưĐHGDTH14KGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC3.01123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
83
750014413820Phạm Thị HồngYếnĐHGDTH14LGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.9123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
84
760014413992Phan Thị MỹXuyênĐHGDTH14LGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.75124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
85
770014414011Nguyễn Thị NgọcDungĐHGDTH14LGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.86124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
86
780014412227Trần QuốcViệtĐHGDTHCLC14AGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC3.1124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
87
790014413089Huỳnh Thị KiềuTrangĐHGDTH14MGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.37123ĐạtTrung bình
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
88
800014413075Lê Võ ThụyVyĐHGDTH14MGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.63123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
89
810014413048Lê ThanhTràĐHGDTH14MGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.91123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
90
820014411946Trần KimThủyĐHGDTH14MGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.51124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
91
830014412053Nguyễn ThanhTuyềnĐHGDTH14MGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.7124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
92
840014413023Nguyễn NgọcĐHGDTH14DGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.48124ĐạtTrung bình
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
93
850014412959Bùi HiếuTâmĐHGDTH14DGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.7123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
94
860014412134Nguyễn Thị NgọcHiếuĐHGDTH14AGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.43124ĐạtTrung bình
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
95
870014413473Trần TuyếtTrânĐHGDTH14GGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.59123ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
96
880014413466Trương Nguyễn MinhTrangĐHGDTH14GGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.48124ĐạtTrung bình
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
97
890014413467Nguyễn Thị ThanhHồngĐHGDTH14GGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.56124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
98
900014413082Võ ThịDiễmĐHGDTH14EGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC3.15124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
99
910014413084Nguyễn Thị ThuHiềnĐHGDTH14EGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.99124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
100
920014412593Nguyễn Thị KimPhaĐHGDTH14BGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.6124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
101
930014412211Nguyễn HữuThànhĐHGDTH14BGiáo dục Tiểu học2014Chính quy----Đủ CC2.77124ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
102
940015310293Trần Thị HàNhuầnCĐGDTH15DGiáo dục Tiểu học2015Chính quy----Đủ CC2.790ĐạtKhá
Đủ ĐKTN -
GC :11:46.4
Loading...
Main menu