รายงานการให้บริการ สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ช่องทางการให้บริการจำนวน
3
โทรศัพท์140
4
Line199
5
Messenger13
6
Walk in208
7
Email3
8
รวม563
9
10
ข้อมูลที่รับบริการจำนวน
11
งานพัฒนานักศึกษา90
12
งานจัดการศึกษา10
13
งานประกันคุณภาพ30
14
งานธุรการ359
15
งานวิจัย8
16
งานบริการวิชาการ4
17
งานสหกิจศึกษา3
18
งานบริหารทั่วไป18
19
งานโสต / ห้องประชุม8
20
งาน IT / เทคโนโลยีสารสนเทศ29
21
อื่น ๆ2
22
ห้องปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ
1
23
ครุภัณฑ์ด้านศิลปะและการออกแบบ1
24
รวม561
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100