Archyvo_rodykle
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
S K A I T M E N I N Ė B A Ž N Y T I N I Ų M E T R I K Ų Š A L T I N I Ų R O D Y K L Ė
3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZGAkNpcu5inl8CcHrDlu5DLKxhzNNacFtMd0uX2zC1A/edit?usp=sharing
4
5
Autorius:
Arūnas Cijunaitis
info@gengen.lt
Paskelbta:
2017-02-04
6
Savanoriai:
Rūta Dokšienė
Paskutinis atnaujinimas:
2017-03-08
7
8
9
BENDRA INFORMACIJA
10
2017-02-04
11
Ši SKAITMENINĖ BAŽNYTINIŲ METRIKŲ ŠALTINIŲ RODYKLĖ (toliau Rodyklė arba duomenų bazė) kuriama remiantis LVIA* bei kitų institucijų pateikiamais šaltinių sąrašais.
12
Rodyklė skirta visiems, ieškantiems informacijos apie bažnytinių metrikų šaltinius.
13
Kviečiami savanoriai, norintys padėti skaitmeninti PDF dokumentus ir kartu kurti RODYKLĘ.
14
* LVIA - Lietuvos valstybės istorijos archyvas
15
16
17
DUOMENŲ BAZĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS
18
2017-02-04
19
Ieškoti duomenų bazėje informacijos gali bet kas.
20
Kitos sąlygos dėl kopijavimo, modifikavimo ir t.t., nurodytos "Creative Commons" licencijoje:
21
CC BY-SA | Priskyrimas - Analogiškas platinimas
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
22
Trumpas paaiškinimas:
23
ši licencija leidžia Jums modifikuoti, keisti ir kurti naujas duomenų bazes ar kitokius kūrinius šios duomenų bazės pagrindu net ir komerciniais tikslais,
24
su sąlyga, kad Jūs nurodysite šios duomenų bazės autorių ir licencijuosite savo naujus kūrinius identiškomis sąlygomis.
25
P.S. Kadangi Rodyklė - ne kasdienio naudojimo dalykas, ir ji pastoviai atnaujinama, tai apribojau jos kopijavimo ir atsisiuntimo funkcijas.
26
Norintys turėti Rodyklę savo kompiuteryje ir kažką joje modifikuoti - parašykite aukščiau nurodytu adresu (išsiųsiu Excel-2010 formato failą).
27
28
29
LENTELĖ "Fondai"
30
2017-02-04
31
Tai yra fondų ir apyrašų turinys.
32
Spalvomis pateikta informacija apie skaitmeninimo procesą:
33
- eilutė su bespalviu fonu
- šis apyrašas laukia, kol jį kas nors ims ir suskaitmenins;
34
- eilutė su žalios spalvos fonu
- šis apyrašas jau suskaitmenintas ir įkeltas į duomenų bazę;
35
- eilutė su oranžinės spalvos fonu
- šį apyrašą kažkas jau skaitmenizuoja, laukiame duomenų bazės papildymo;
36
Pastaba: jei oranžinis tik Skaitmenintojo langelis, skaitmeninimo procesas sustojęs - reikalinga savanorių pagalba,
37
tokiu atveju verta peržiūrėti Komentarų skiltyje įrašytas pastabas.
38
39
L e n t e l ė s s t u l p e l i ų i š a i š k i n i m a s
40
41
Vyskupija (regionas)
vyskupijos, kuriai priklausė dekanatas, pavadinimas (apima tik tą laikotarpį, kuris įtrauktas konkrečiame apyraše)
42
Dekanatas / bažnyčia
dekanato, kuriam priklausė bažnyčia, pavadinimas (apima tik tą laikotarpį, kuris įtrauktas konkrečiame apyraše)
43
Institucija
atminties institucija, kurioje saugomi originalūs dokumentai (kol kas informacija pateikta tik iš LVIA)
44
Fondas
fondo numeris pagal institucijos vidinę numeraciją
45
Apyrašas
apyrašo numeris pagal institucijos vidinę numeraciją
46
Chronologinės ribos
apyrašo dokumentų chronologinės ribos metais
47
Bylų kiekis
bylų kiekis apyraše
48
LVIA IAPS sistemoje PDF formatu publikuojamų apyrašų bei rodyklių tipas:
49
PDF
apyr. - apyrašo apyrašas arba kitaip bylų rodyklė pagal numerius (skaičius po "apyr." -publikuojamų PDF failų kiekis)
50
rod. - apyrašo bažnyčių abėcėlinė (geografinė) rodyklė pagal pavadinimus (skaičius po "rod." -publikuojamų PDF failų kiekis)
51
Skaitmenintojas
savanorio, suskaitmenizavusio apyrašą, vardas ir pavardė
52
Komentarai
Rodyklės skaitmenintojo komentarai ir pastabos
53
Nuoroda į aprašymą
originali nuoroda į fondo/apyrašo aprašymą
54
Pastabos
specifiniai apyrašo komentarai
55
56
57
58
LENTELĖ "Rodyklė"
59
2017-03-08
60
Tai duomenų bazė, kurioje pateikta informacija apie tai, kur ir kokie bažnytiniai metrikai sudėti.
61
Kitaip sakant, čia yra apjungta, LVIA skaitykloje esančių fondų ir apyrašų rodyklė, palengva praplečiama skaityklos gale, spintose esančių popierinių rodyklių turiniu.
62
Pastaba: duomenų bazė nuolat tvarkoma, taisomos smulkios klaidos, aiškinamasi neatitikimai tarp LVIA rodyklių bei suvestinių,
63
todėl atskiru pranešimu pateikiami tik esminiai pakeitimai bei papildymai.
64
65
L e n t e l ė s s t u l p e l i ų i š a i š k i n i m a s
66
//bus parengtas, jeigu Rodyklės naudotojams kils neaiškumų
67
68
69
P a p i l d y m ų i r e s m i n i ų p a k e i t i m ų s ą r a š a s
70
71
1.
2017-02-04 Rodyklė paskelbta internete.
72
2.
2017-02-18 Rodyklė papildyta F1650-2, F669-1 (R); priskirtos savivaldybės
73
3.
74
4.
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...