รายการส่งงานต่างๆปี2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ลำดับรายการมหาชัยโคกสูงโคกสว่างหนองเทาหนองฮีนาดอกไม้กุตาไก้นามะเขือโพนสวาง
2
1
ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
3
2ตารางการอยู่เวรยาม
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
4
3
ขออนุมัติจ้างเหมาทำความสะอาด
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
5
4
ขออนุมัติจ้้างเหมาพนักงานบันทึกข้อมูล
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
6
5ใบขอรับเงิน ฉ.8
อนุมัติ/คืน
7
6
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินไปราชการ
อนุมัติ/คืน
8
7ขออนุมัติจ้างแพทย์แผนไทย
อนุมัติ/คืน
9
8เบิกจ่ายค่าตอบแทนเวรยาม
อนุมัติ/คืน
รออนุมัติ
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
รออนุมััติ
อนุมัติ/คืน
10
9เปลี่ยนเวร
อนุมัติ/คืน
11
10
ขออนุญาตไปราชการ อบรม ส่งนายอำเภอ
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
12
11ขออนุญาตไปราชการ ทันตกรรม
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
อนุมัติ/คืน
13
12
โครงการพัฒนาความรู้ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
อนุมัติ/คืน
14
13เบิิกจ่ายเงิน อสม.
รออนุมัติ
15
14
ขออนุญาตไปราชการ อบรม ส่งนายอำเภอ
รออนุมัติ
16
17
18
19
อนุมัติ/คืน หมายถึง อนุมัติแล้ว และ คืนไว้ที่ LOCKER
20
รออนุมัติ หมายถึง เรื่องมาถึง ธวัชชัย และ ได้ส่งเข้าหา สสอ.
21
รออนุุมัติ อ. หมายถึง เรื่องได้เสนอ สสอ. และ สสอ.ได้เกษียณหนังสือ ส่งต่อให้ นายอำเภอลงนามแล้ว
22
ส่งคืนแก้ไข หมายถึง มีข้อผิดพลาดมาก ส่งคืนไว้ใน LOCKER
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
พย57
สค58
 
 
Main menu