Questions for the survey Translations
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHI
1
Questionnaire from the Nordic GeoGebra Network (NGGN) survey team
2
EnglishDanishNorwegianSwedishFinnishIcelandicEstonianLatvianLithaunian
3
1.1 What is your nationality?1.1 Hvad er din nationalitet?1.1 Hva er din nasjonalitet?1.1 Vilken är din nationalitet?
4
1.2 Are you educated in mathematics?1.2 Er du uddannet i matematik?1.2 Har du utdanning i matematikk?1.2 Är du utbildad i matematik?
5
1.3 Are you educated in mathematics education?1.3 Er du uddannet i matematikdidaktik?1.3 Har du utdanning i matematikkdidaktikk?1.3 Är du utbildad i matematikdidaktik?
6
1.4 For how long have you been working as a mathematics teacher?1.4 Hvor længe har du arbejdet som matematiklærer?1.4 Hvor lenge har du jobbet som matematikklærer?1.4 Hur länge har du arbetat som matematiklärare?
7
1.5 Are you working as a mathematics teacher now?1.5 Arbejder du som matematiklærer nu?1.5 Jobber du som matematikklærer nå?1.5 Arbetar du som matematiklärare nu?
8
1.6 What levels do you teach in mathematics?1.6 Hvilke niveauer underviser du på i matematik?1.6 På hvilke nivå underviser du matematikk?1.6 Vilka nivåer undervisar du på i matematik?
9
1.7 What kind of technological resources do you have at your disposal in your job?1.7 Hvilke teknologiske resourcer er til rådighed for dig i dit arbejde?1.7 Hvilke teknologiske ressurser har du tilgang til i ditt arbeid?1.7 Vilka teknologiska resurser har du tillgång till i ditt arbete?
10
Answer options 1.7: All students have a PC/laptop/Ipad on their own in the classroom, we have smartboard in the classroom, we go to computerlab sometimes, the students share computers in the classroom, I have a laptop with projectorSvarmuligheder 1.7: Alle elever har egen PC/bærbar/Ipad i klassen, vi har et smartboaard i klassen, vi går sommetider i computerrummet, eleverne deles om computere i klassen, jeg har en bærbar med projektorSvarmuligheter 1.7: Alle elevene har sin egen PC/bærbar/nettbrett i klasserommet, vi har en interaktiv tavle i klasserommet, vi går av og til på datarommet, elevene deler datamaskiner i klasserommet, jeg har en bærbar med prosjektorSvarsalternativ 1.7: Alla elever har tillgång till egen dator/surfplatta i klassrummet, vi har en interaktiv skrivtavla i klassrummet, vi går ibland till datasal, eleverna delar datorer i klassrummet, jag har en dator med projektor
11
2.0 Your activities, experiences and view on The possibilities of screencast technology2.0 Dine aktiviteter, erfaringer med og syn på Mulighederne i screencast teknologi2.0 Dine aktiviteter, erfaringer og syn på Mulighetene med screencast teknologi2.0 Dina aktiviteter, erfarenheter och syn på Möjligheterna med screencast teknologi
12
2.1 Are you, or have you been involved with the NGGN Screenast group?2.1 Er du, eller har du været, involveret i NGGN gruppen 'The possibilities of screencast technology'?2.1 Er du, eller har du vært involvert i NGGN-gruppen 'The possibilities of screencast technology'?2.1 Är du, eller har du varit involverad i NGGN gruppen 'The possibilities of screencast technology'?
13
2.2 Do you use, or do you plan to use, screencast technology in teaching?2.2 Bruger du, eller planlægger du at bruge, screencast teknologi i undervisningen?2.2 Bruker du, er har du planer om å bruke, screencast-teknologi i undervisingen?2.2 Använder du, eller planerar du att använda screencast teknologi i undervisningen?
14
2.2.1 If yes, give a short description:2.2.1 Hvis ja, giv en kort beskrivelse:2.2.1 Hvis ja, gi en kort beskrivelse2.2.1 Om ja, ge en kort beskrivning:
15
2.3 Are you involved with development of any screencast technology?2.3 Er du involveret i udvikling af screencast teknologi?2.3 Er du invovlert et utviklingsprosjekt knyttet til screencast-teknologi?2.3 Är du involverad i något utvecklingsprojekt med screencast teknologi?
16
2.3.1 If yes, give a short description:2.3.1 Hvis ja, giv en kort beskrivelse:2.3.1 Hvis ja, gi en kort beskrivelse2.3.1 Om ja, ge en kort beskrivning:
17
2.4 Do you participate in any kind of network activities about screencast technology?2.4 Deltager du i nogen form for netværk omkring screencast teknologi?2.4 Deltar du ei en eller annen form for nettverksaktivitet knyttet til screencast-teknologi?2.4 Deltar du i någon form av nätverk kring screencast teknologi?
18
2.4.1 If yes, give a short description:2.4.1 Hvis ja, giv en kort beskrivelse:2.4.1 Hvis ja, gi en kort beskrivesle2.4.1 Om ja, ge en kort beskrivning:
19
3.0 Your activities, experiences and view on The develoment and use of resources3.0 Dine aktiviteter, erfaringer med og syn på Udviklingen og brugen af resourcer3.0 Dine aktiviteter, erfaringer med og syn på Utvikling og bruk av undervisningsmateriell3.0 Dina aktiviteter, erfarenheter och syn på Utveckling och användning av undervisningsmaterial
20
3.1 Are you involved with the NGGN group 'The development and use of resources'?3.1 Er du involveret i NGGN gruppen 'The develoment and use of resources'?3.1 Er du involvert i NGGN-gruppen 'The develoment and use of resources'?3.1 Är du involverad i NGGN gruppen 'The develoment and use of resources'?
21
3.2 What kind of technological resources do you use in your everyday teaching?3.2 Hvilke teknologiske resourcer bruger du normalt i undervisningen?3.2 Hvilke teknologiske ressurser bruker du vanligvis i undervisningen din?3.2 Vilka teknologiska resurser använder du normalt i undervisningen?
22
3.2.1 Give a short description:3.2.1 Giv en kort beskrivelse:3.2.1 Gi en kort beskrivelse:3.2.1 Ge en kort beskrivning:
23
3.3 Are you involved with the development of GeoGebra or other technological resources?3.3 Er du involveret i udviklingen af GeoGebra eller andre teknologiske resourcer?3.3 Er du involvert i utviklingen av GeoGebra eller andre teknologiske ressurser?3.3 Är du involverad i något projekt för att utveckla undervisningsmaterial anpassat för GeoGebra eller annan teknologi?
24
3.3.1 If yes, give a short description:3.3.1 Hvis ja, giv en kort beskrivelse:3.3.1 Hvis ja, gi en kort beskrivelse3.3.1 Om ja, ge en kort beskrivning:
25
3.4 Do you participate in any kind of network activities about the use of technological resources?3.4 Deltager du i nogen form for netværk omkring brugen af teknologiske resourcer i undervisningen?3.4 Deltar du i noen form for nettverk rundt bruken av teknologiske ressurser i undervisningen?3.4 Deltar du i någon form av nätverk kring användning av IKT-anpassat undervisningsmaterial?
26
3.4.1 If yes, give a short description:3.4.1 Hvis ja, giv en kort beskrivelse:3.4.1 Hvis ja, gi en kort forklaring:3.4.1 Om ja, ge en kort beskrivning:
27
4.0 Your activities, experiences and view on Teacher knowledge and classroom management in a technological environment4.0 Dine aktiviteter, erfaringer med og syn på Lærerviden og klasseledelse i teknologiske rammer4.0 Dine aktiviteter, erfaringer og syn på Lærerens kunnskaper og klasseledelser i et teknologisk læringsmiljø4.0 Dina akriviteter, erfarenheter och syn på Lärares kunskaper och organisering av teknologianpassade klassrumsaktiviteter
28
4.1 Are you involved with the NGGN group 'Teacher knowledge and classroom management in a technological environment'?4.1 Er du involveret i NGGN gruppen 'Teacher knowledge and classroom management in a technological environment'?4.1 Er du involvert i NGGN-gruppen 'Teacher knowledge and classroom management in a technological environment'?4.1 Är du involverad i NGGN gruppen 'Teacher knowledge and classroom management in a technological environment'?
29
4.2 How is the use of technology managed in your classes?4.2 Hvordan er brugen af teknologi organiseret i dine klasser?4.2 Hvordan er bruken av teknologi organisert i dine klasser?4.2 Hur används teknologin i dina klasser?
30
Answer options 4.2: Individual student's work, work in pairs, group work, work in plenum chaired by the teacher, teacher's demonstrationsSvarmuligheder 4.2: Individuelt elevarbejde, pararbejde, gruppearbejde, fælles lærerledet gennemgang, lærergennemgang Svaralternativer 4.2: Elevene arbeider en og en, parvis, gruppevis, felles lærerstyrt gjennomgang, læreren demonstrererSvarsalternativ 4.2: Elever arbetar enskilt, parvis, gruppvis, gemensamt lärarlett klassrumsarbete , läraren demonstrerar
31
4.3 Are you involved with teacher education or professional development for teachers?4.3 Er du involveret i læreruddannelse eller udviklingsprojekter/efteruddannelse for lærere?4.3 Er du involvert i lærerutdanning eller utviklingsprosjekter/etterutdanning for lærere?4.3 Är du involverad i lärarutbildning eller utbildningsprojekt/kompetensutveckling för lärare?
32
4.3.1 If yes, give a short description:4.3.1 Hvis ja, giv en kort beskrivelse:4.3.1 Hvis ja, gi en kort beskrivelse:4.3.1 Om ja, ge en kort beskrivning.
33
4.4 Do you participate in any kind of network activities about teacher knowledge and classroom management in a technological environment?4.4 Deltager du i nogen form for netværk omkring lærerviden og klasseledelse i teknologiske rammer?4.4 Deltar du i en form for nettverk knyttet til lærerkunnskap og klasseledelse i et teknologisk læringsmiljø?4.4 Deltar du i någon form av nätverk kring lärares kunskaper och organisering av IKT-anpassade klassrumsaktiviter?
34
4.4.1 If yes, give a short description:4.4.1 Hvis ja, giv en kort beskrivelse:4.4.1 Hvis ja, gi en kort beskrivelse:4.4.1 Om ja, ge en kort beskrivning:
35
5.0 Your activities, experiences and view on Assessment of mathematical competencies in a technological situation5.0 Dine aktiviteter, erfaringer med og syn på Evaluering af matematiske kompetencer i teknologisk sammenhæng5.0 Dine aktivteter, erfaringer og syn på Vurdering av matematisk kompetanse i en teknologisk sammenheng5.0 Dina aktiviteter, erfarenheter och syn på Bedömning av matematiska kompetenser med hjälp av teknologi
36
5.1 Are you involved with the NGGN group 'Assessment of mathematical competencies in a technological situation'?5.1 Er du involveret i NGGN gruppen 'Assessment of mathematical competencies in a technological situation'?5.1 Er du involvert i NGGN-gruppen 'Assessment of mathematical competencies in a technological situation'?5.1 Är du involverad i NGGN gruppen 'Assessment of mathematical competencies in a technological situation'?
37
5.2 What role does technology use play in assessment in your work as a teacher? 5.2 Hvilken rollle spiller teknologi for evaluering i dit arbejde som lærer?5.2 Hvilken rolle spiller teknologi for vurdering i ditt arbeid som lærer?5.2 Hur använder du teknologi vid bedömning av elevarbeten?
38
Answer options 5.2: More multiple choice tests, Tests with one correct answer, GeoGebra is used in the tests, Competencies not assessed with technology, Competencies assessed with technology, others:Svarmuligheder 5.2: Flere multiple choice prøver, Spørgsmål med kun et korrekt svar, GeoGebra bruges i prverne, Kompetencerne evaueres ikke med brug af teknolog, Kompetencerne evalueres med brug af teknologi, andet:Svaralternativer 5.2: Flersvarsoppgaver, oppgaver med kun ett riktig svar, GeoGebra brukes på prøvene, kompetansene vurderers ikke med bruk av teknologi, kompetansene vurderes med bruk av teknologi, annet:Svarsalternativ 5.2: Frågor med flera svarsmöjligheter, Frågor med endast ett korrekt svarsalternativ, GeoGebra används på proven, Kompetenser bedöms inte med teknologi, kompeternser bedöms med teknologi, annat:
39
5.3 Are you involved with assessment of mathematical learning outcomes in addition to your normal work as a teacher?5.3 Arbejder du med evaluering af matematisk læringsudbytte udover dit almindelige arbejde som lærer?5.3 Jobber du med vurdering av matematisk læringsutbytte i tillegg til din vanlige lærerjobb?5.3 Arbetar du med bedömning av matematiklärande utöver ditt vanliga arbete som lärare?
40
5.3.1 If yes, give a short description:5.3.1 Hvis ja, giv en kort beskrivelse:5.3.1 Hvis ja, gi en kort beskrivelse5.3.1 Om ja, ge en kort beskrivning.
41
5.4 Do you participate in any kind of network activities about assessment of mathematical competencies in a technological situation?5.4 Deltager du i nogen form for netværk omkring evaluering af matematikkompetencer i teknologiske rammer?5.4 Deltar du i noen form for nettverk om vurdering av matematkkompetanser i et teknologisk miljø?5.4 Deltar du i någon form av nätverk kring bedömning av matematikkompetenser med hjälp av teknologi?
42
5.4.1 If yes, give a short description:5.4.1 Hvis ja, giv en kort beskrivelse:5.4.1 Hvis ja, gi en kort beskrivelse5.4.1 Om ja, ge en kort beskrivning:
43
6.0 Your Final general remarks and possibilities for further contact6.0 Dine afsluttende bemærkninger og oplysning om yderligere kontakt6.0 Dine avsluttende bemerkinger og mulighet for videre kontakt.6.0 Dina avslutande kommentarer och möjligheter till ytterligare kontakt
Loading...
Main menu