TrucBV 2018 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQAR
1
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NAMLỊCH TRỰC TUẦN CÁC KHOA
2
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẢNG NAMTừ 08/10/2018 đến 14/10/2018
3
4
Thứ/NgàyL. ĐạoCNTTN.T.HợpN.TMN.Thận-NTN.T.HóaNSCCNg.T.HóaNg.TN-LNNg.TK-CSNg.CTSảnLâyMătRHMTMHĐYPHCNUBHSTTCCGMCĐHAH.họcH.sinhV.sinhKSNKDượcTCKTVT TBYTDDHCQT
5
Thứ 2
08/10
Hạnh
Ngoan
Thảo
Chi
Xết (BS)
Xết (BS)
Quang
Nam (BS)
HiếuViệtKhiêm
Thảo
Cường
Nguyện
Mẫn
Chiến
Ánh (c)
NhãTịnhTín
Khánh
Minh
Phước
ThọLợiBảo
Quyền
Việt
Thuỷ
Hoàng
6
Trang
Thuý
Lý (HL)
Vi
Loan
Huệ
Quang
TrinhTâm
Trang
Phấn
Lâm (c)
Sáu (BS)
TrinhBôiThọ
Nghĩa
Phương
Hạnh
Hiền
Châu
Phúc
7
Lựu
Tương
Phương
Lộc
Huyến
Loan (HL)
ÁnhThuỷ
Huyền
Tuyết (c)
Linh
Hương
Trung
ÁnhHiếuBĐược
8
A
Diễm
VinhHậuBình
Hạnh
Lợi
Chung
Ánh
Trâm
Lĩnh (c)
Huệ
Hương
Tuyên
Thành
Tuấn
9
Nhân
Thương
VânNga
Phụng
Hương
Nguyệt (c)
Giang
NhânNga
10
Tiên
Cường
Trang
ThânHiệp
Vân (c)
Oanh (HL)
Trường
Tuấn
11
Lệ
Luỹ (c)
Bảo
Hương
12
Hiếu
Nga (c)
Lâm
13
Thảo (c)
Vân
14
Thứ 3 (09/10
Dũng
Minh
VânCẩmTin
Ngọc (BS)
Thịnh (BS)
Vương
Thành (BS)
Tân
Trung
AnhVânHiếuCửTiênHIếuViệtNa
Giang (c)
Thành (BS)
Truyền
Thuý
Hiền
Cảnh
Phúc
Chót
Tấn
Luận
TịnhThái
15
Lâm
Thuỷ
An
Chiến (HL)
Trường
Việt (BS)
Nga
Thăng
UyênMaiNga
Hằng
Ngà
Dung
Ngân (c)
Thiện (BS)
Nguyệt
Ngân
Thân
TraiTâmTrà
Nghiệp
Toản
Ninh
16
ThiaCẩm
Thanh
Tuất
Vương
Dương
Tuyết
Thịnh
Minh
Kiên
Sương (c)
HạnhLiễu
Chánh
K.Anh
TrúcAnh
17
TiênLiễuVân
Trinh
Vân
Trinh
Thuỷ
Hường
Dung
Vân (c)
Thảo
Nguyệt
Trang
Nhựt
Thuởng
18
Hiền
Bông
Thảo
Nương
Hương
Hiền (c)
Loan (HL)
TàiHải
19
Lệ
Phượng
PhúMai
Thuận
Thanh (c)
DiệuTự
Phương
20
Hoàng
Vân (c)
TrúcXuân
Thành
21
Huệ (c)
An
22
Hoanh (c)
Hoa
23
Thứ 4 (10/10
Phong
Chính
Ân
Bs Thái
Thảo
Trang (BS)
Trang (BS)
Quang
Quý (BS)
Hùng
QuỳnhÂn
Tuấn
Đức
Cường
LệĐôn
Nghĩa
Thảo (c)
Nguyên (BS)
Thịnh
Quang
Tiết
Hồng
Trinh
Lực
Thảo
Tuấn
Việt
Thuỷ
Hải
24
Trang
DiênHuệ
Phượng
Trung
Phượng
NgaLộcNgọc
Lanh
Trinh
Mỹ
Trinh
DiệpVi (c)NgaĐức
Cường
Hiệp
Thủy
Hoà
Niệm
Khánh
Phúc
25
LựuTrà
Sương
Lý (HL)
Nguyệt
Loan (HL)
ThơHoa
Nguyệt
Nhung
Na (c)
HuệVânNinh
Dương
HiềnĐược
26
NiLuỹ
Phương
HoaBíchVyLợiMiềuÁnh
Luyến
Dung (c)
HậuNhân
Dung
HậuTuấn
27
Hậu
Chung
Hiệu
Thức
Tuyến
Thảo
Phi (c)
Thuý (HL)
Hồng
28
Sang
Cường
NgaTâmHoa
Tiên (c)
Linh B
SáuBôi
29
Lệ
Thu (c)
Hoa (BS)
Linh
Duyên
30
Khẩn
Phương (c)
Hương
31
Vĩ (c)Lâm
32
Thứ 5 (11/10)Lâm
Ngoan
Kỳ
Long
Thuỳ
Nhật (BS)
Nhật (BS)
Trường
Nam (BS)
AnViệtBông
Thảo
TiênLại
Cảnh
Chiến
Ánh (c)
NhãTịnh
Thương
Diễm
LiêmLợiLĩnhSenVinhTịnh
Thành
33
Trang
Phương
An
Chiến (HL)
Vi
Loan
Nga
Quang
KhiêmKỳ
Nguyệt
Phượng
Phấn
Lâm (c)
Sáu (BS)
TrinhHoa
Thiệu
TấnĐô
Hạnh
Trinh
Luận
Ninh
34
Lâm
Tương
Thuý
Lộc
Huyến
Kim (HL)
Tuyết
Thuỷ
Hường
Tuyết (c)
Linh
Hương
Liễu
Hùng
BAnh
35
A
Diễm
VinhHậuBình
Hạnh
Trinh
Chung
Huyền
Trâm
Lĩnh (c)
Huệ
Nguyệt
Trung
Vân
Thuởng
36
Nhân
Thương
Vân
Bông
Thân
Hương
Nguyệt (c)
Giang
Hương
Tuyên
37
Ly
Trang
Thắng
Hiệp
Vân (c)
Oanh (HL)
Trường
Nga
38
Mai
Luỹ (c)
BảoTự
Tuấn
39
Hiếu
Nga (c)
Tín
40
Thảo (c)
An
41
Thứ 6 (12/10)Vinh
Minh
Nghĩa
Chi
Thịnh (BS)
Thịnh (BS)
Vương
Thành (BS)
Hiếu
Trung
AnhMaiHiếuCử
Cường
Anh
Hùng
Hiệp
Giang (c)
Thành (BS)
Truyền
Khánh
Tiết
Trang
Phượng
Phúc
BảoKimĐôn
Thuỷ
Hoàng
42
Lựu
Thanh
Lý (HL)
Quang
Việt (BS)
Huệ
Thăng
Uyên
Dương
Hằng
Trang
Dung
Ngân (c)
Thiện (BS)
Nguyệt
Ngân
BìnhHiệpTràHiềnViệtPhúc
43
Thia
Thuỷ
Phương
Tuất
Vương
Dương
Ánh
Phụng
Minh
Thuý
Sương (c)
HạnhBôiThọ
Dương
TrúcĐược
44
TiênLan
Cường
Bích
Loan (HL)
LợiThuỷÁnh
Dung
Vân (c)
ThảoNhân
Trang
ÁnhTuấn
45
Tiên
Phượng
NgaVânThảo
Hương
Hiền (c)
Loan (HL)
Tài
Phương
46
Lệ
Minh
PhúLệ
Thuận
Thanh (c)
Diệu
Hương
Hải
47
Hoàng
Vân (c)
TrúcLâm
Thành
48
Huệ (c)
Xuân
49
Hoanh (c)
Vân
50
Thứ 7 (13/10)
Khoa (BS)
Chính
VânBìnhTin
Khoa (BS)
Trang (BS)
Trường
Quý (BS)
NamQuỳnhVân
Tuấn
ĐứcTiênLệDuyNa
Thảo (c)
Nguyên (BS)
Thịnh
Minh
TựLiêmLực
Chót
Mai
Luận
TịnhThái
51
Trang
DiênHuệ
Phượng
Vi
Phượng
NgaLộcNgọc
Lanh
TâmMỹNgàDiệpVi (c)NgaĐức
Dung
Thân
Nghĩa
ViệtThọHoà
Nghiệp
Dương
Châu
Ninh
52
LâmCẩmAn
Chiến (HL)
Trinh
Kim (HL)
Thơ
Thịnh
Hường
Nhung
Na (c)
Giang
An
Chánh
HiếuHiềnAnh
53
Ni
Sang
Sương
Hoa
Nguyệt
Vy
Tuyết
Hoa
Nương
Luyến
Dung (c)
Hậu
Nguyệt
Hoa
Nhựt
Thuởng
54
HậuLiễuHiệu
Thức
Miều
Nguyệt
Thảo
Phi (c)
Thuý (HL)
Liễu
55
Hiền
Bông
Tuyến
Hoa
Tiên (c)
Linh B
Sáu
Hồng
56
Mai
Thu (c)
Hoa (BS)
Linh
Duyên
57
Khẩn
Phương (c)
Tự
58
Vĩ (c)
Cường
59
Chủ nhật (14/10)
Thảo
Ngoan
KỳBảo
Thảo
Xết (BS)
Xết (BS)
Quang
Nam (BS)
Hùng
ViệtKhiêm
Thảo
Cường
HIếu
Trang
Nghĩa
Ánh (c)
NhãTịnh
Quang
Thuý
Phước
KiềuLợi
Thảo
Việt
Thuỷ
Hải
60
Trang
Tương
Thuý
Lý (HL)
Trung
Loan
Nga
Quang
TrinhKỳNga
Trinh
Phấn
Lâm (c)
Sáu (BS)
TrinhTínTrai
Phương
Cảnh
Hạnh
Niệm
Xuân
Toản
Phúc
61
LựuTràVinhLộc
Huyến
Loan (HL)
LợiThuỷ
Huyền
Tuyết (c)
Linh
Hương
BôiNinh
K.Anh
BĐược
62
ALuỹVânHậuBình
Hạnh
Trinh
Chung
Ánh
Trâm
Lĩnh (c)
Huệ
Hương
Trung
HậuTuấn
63
Nhân
Diễm
NgaThân
Hương
Nguyệt (c)
Giang
Nhân
Tuyên
64
Thương
Trang
TâmHiệp
Vân (c)
Oanh (HL)
Trường
Nga
65
Lệ
Luỹ (c)
Bảo
Hương
Tuấn
66
Hiếu
Nga (c)
Lâm
67
Thảo (c)
Vân
68
69
GIÁM ĐỐC
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
70
71
72
73
74
75
Nguyễn Ngọc Văn Khoa
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu