ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
RESUM DELS COMPTES DE PIRATES DE CATALUNYA 2016
2
ATENCIO! La columna de l'esquerre mostra el estat actual dels comptes, el que es pot disposar al moment i a mig termini
3
AL DIA (Actiu)RESULTATS ESTIMATS 2016INVENTARI
4
EntradesSortidesArticleQuantitatValorTotal
5
Realitzable
6
Operatiu652,84€DonacionsSamarretes1785,00€890,00€
7
Pendent-228,60€Estimació a 31/12Boses882,00€176,00€
8
Ctes. Donacions256,00€Eventuals estimadesBragues274,00€108,00€
9
Disponible a Quotes258,99 €Badanes302,00€64,00€
10
Disponibilitat actual939,23€Quotes satisfetesBanderes08,00€0,00€
11
Estimació a
12
13
Mercadeix
14
Quotes a mig termini495,26€TOTAL1.238,00€
15
16
Disp, a mig termini1.434,49€Despeses-4.992,31€
17
Pendent estimades-1.400,00 €
18
Despeses pendents-1.400,00 €
19
Pendent fixes-228,60€
20
TOTAL METÀL·LIC34,49€
21
22
Mobiliari
23
Material promocional1.238,00€
24
Mobiliari283,95€Escala1129,95€129,95€
25
Carpes330,00€90,00€
26
Cadires88,00€64,00€
27
28
29
30
TOTAL1.590,93€TOTALS0,00€-5.706,97€TOTAL283,95€
31
32
33
34
35
Resultat estimat - 2016:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100