ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Оборотно-сальдовий баланс АТ "ОКСІ БАНК" станом на 01.04.2023 року.
2
Таблиця
(тис. грн.)
3
Источник: A4X xml файл
4

з/п
Клас/
розділ/
група/
рахунок
НазваАктив/
пасив
ОборотиСальдо
5
дебеткредитусьогонаціональна
валюта
іноземна
валюта
6
усьогонаціональна
валюта
іноземна
валюта
усьогонаціональна
валюта
іноземна
валюта
7
12345678910111213
8
БАЛАНСОВI РАХУНКИ
9
АКТИВИ
10
11
Клас 1
12
13
11002Банкноти та монети в касі відділень банкуA289 200,74978231 060,6779858 140,07180300 463,97261231 797,3082868 666,6643345 365,6721222 342,2795423 023,39258
14
21004Банкноти та монети в банкоматахA2 626,234002 626,234000,000002 497,884002 497,884000,00000784,30000784,300000,00000
15
31007Банкноти та монети в дорозіA15 866,6662015 245,00000621,6662015 866,6662015 245,00000621,666200,000000,000000,00000
16
4Усього за групою 100Банкноти та монетиП307 693,64998248 931,9119858 761,73800318 828,52281249 540,1922869 288,3305346 149,9721223 126,5795423 023,39258
17
5Усього за розділом 10Готівкові коштиП307 693,64998248 931,9119858 761,73800318 828,52281249 540,1922869 288,3305346 149,9721223 126,5795423 023,39258
18
61102Банківські метали у відділенні банкуA4,839200,000004,839202,189330,000002,1893320,533290,0000020,53329
19
7Усього за групою 110Банківські металиП4,839200,000004,839202,189330,000002,1893320,533290,0000020,53329
20
8Усього за розділом 11Банківські металиП4,839200,000004,839202,189330,000002,1893320,533290,0000020,53329
21
91200Кореспондентський рахунок банку в Національному банку УкраїниA3 074 023,260293 074 023,260290,000003 056 061,310893 056 061,310890,0000044 084,4875344 084,487530,00000
22
10Усього за групою 120Кошти на вимогу в Національному банку УкраїниП3 074 023,260293 074 023,260290,000003 056 061,310893 056 061,310890,0000044 084,4875344 084,487530,00000
23
11Усього за розділом 12Кошти в Національному банку УкраїниП3 074 023,260293 074 023,260290,000003 056 061,310893 056 061,310890,0000044 084,4875344 084,487530,00000
24
121410Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,00000125 000,00000125 000,000000,00000
25
131415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA689,50000689,500000,00000281,50000281,500000,000001,250001,250000,00000
26
141415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-281,50000-281,500000,00000
27
151416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA126,00000126,000000,00000178,50000178,500000,00000228,75000228,750000,00000
28
161416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-667,00000-667,000000,00000
29
171418Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA1 447,000001 447,000000,000000,000000,000000,000005 141,750005 141,750000,00000
30
18Усього за групою 141Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП2 262,500002 262,500000,00000460,00000460,000000,00000129 423,25000129 423,250000,00000
31
191440Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA1 470 000,000001 470 000,000000,000001 500 000,000001 500 000,000000,0000070 000,0000070 000,000000,00000
32
201448Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA1 260,277351 260,277350,000001 279,181551 279,181550,0000044,1098044,109800,00000
33
21Усього за групою 144Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюП1 471 260,277351 471 260,277350,000001 501 279,181551 501 279,181550,0000070 044,1098070 044,109800,00000
34
22Усього за розділом 14Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком УкраїниП1 473 522,777351 473 522,777350,000001 501 739,181551 501 739,181550,00000199 467,35980199 467,359800,00000
35
231500Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банкахA735 550,633555 215,91976730 334,71379731 202,922554 865,46929726 337,45326132 244,775422 369,46962129 875,30580
36
241508Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банкахA0,000230,000230,000000,000230,000230,000000,000000,000000,00000
37
251509Резерв за коштами на вимогу в інших банкахП999,650270,16656999,483711 162,1262633,293161 128,83310-4 512,36874-223,37421-4 288,99453
38
26Усього за групою 150Кошти на вимогу в інших банкахП736 550,284055 216,08655731 334,19750732 365,049044 898,76268727 466,28636127 732,406682 146,09541125 586,31127
39
27Усього за розділом 15Кошти в інших банкахП736 550,284055 216,08655731 334,19750732 365,049044 898,76268727 466,28636127 732,406682 146,09541125 586,31127
40
281811Дебіторська заборгованість за операціями з готівкоюA234 020,56600204 400,0000029 620,56600234 020,56600204 400,0000029 620,566000,000000,000000,00000
41
291819Інша дебіторська заборгованість за операціями з банкамиA1 006 587,57499277 007,25000729 580,324991 013 535,60899277 007,25000736 528,358990,000000,000000,00000
42
30Усього за групою 181Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 240 608,14099481 407,25000759 200,890991 247 556,17499481 407,25000766 148,924990,000000,000000,00000
43
311832Кошти банків у розрахункахA0,454850,266110,188740,454850,266110,188745 915,644283 721,528282 194,11600
44
321839Резерви за коштами банків у розрахункахП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-524,57062-316,12960-208,44102
45
33Усього за групою 183Кошти банків у розрахункахП0,454850,266110,188740,454850,266110,188745 391,073663 405,398681 985,67498
46
34Усього за розділом 18Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 240 608,59584481 407,51611759 201,079731 247 556,62984481 407,51611766 149,113735 391,073663 405,398681 985,67498
47
35Усього за класом 1Казначейські та міжбанківські операціїП6 832 403,406715 283 101,552281 549 301,854436 856 552,883465 293 646,963511 562 905,91995422 845,83308272 229,92096150 615,91212
48
Клас 2
49
362060Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарюванняA1 097,058000,000001 097,058000,731370,000000,731371 096,326630,000001 096,32663
50
372063Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA12 959,4344411 772,204121 187,230329 069,928006 453,012672 616,9153387 487,6631244 713,3544442 774,30868
51
382066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA113,1563324,3172188,8391277,6328377,581570,05126294,67627294,676270,00000
52
392066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-1 066,09443-120,63292-945,46151
53
402068Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA1 321,30616944,85857376,447591 104,49919787,19500317,304191 679,248461 140,59906538,64940
54
412069Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 'П1 139,9603943,095751 096,864641 633,89442506,532301 127,36212-6 879,27976-2 289,30135-4 589,97841
55
42Усього за групою 206Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП16 630,9153212 784,475653 846,4396711 886,685817 824,321544 062,3642782 612,5402943 738,6955038 873,84479
56
43Усього за розділом 20Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП16 630,9153212 784,475653 846,4396711 886,685817 824,321544 062,3642782 612,5402943 738,6955038 873,84479
57
442203Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA251,21570250,799390,416311 948,444331 948,220010,2243215 953,7115415 948,687675,02387
58
452206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA90,5609690,560960,0000033,6822033,682200,00000694,54790694,547900,00000
59
462206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-64,59211-64,592110,00000
60
472208Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA436,83602436,836020,00000429,14314429,143140,00000484,05491484,054910,00000
61
482209Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП33,0794533,033050,04640103,58576103,497210,08855-1 015,39153-1 014,34994-1,04159
62
49Усього за групою 220Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП811,69213811,229420,462712 514,855432 514,542560,3128716 052,3307116 048,348433,98228
63
50Усього за розділом 22Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП811,69213811,229420,462712 514,855432 514,542560,3128716 052,3307116 048,348433,98228
64
512393Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиA2 127,800002 127,800000,000002 127,800002 127,800000,000000,000000,000000,00000
65
52Усього за групою 239Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиП2 127,800002 127,800000,000002 127,800002 127,800000,000000,000000,000000,00000
66
53Усього за розділом 23Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістюП2 127,800002 127,800000,000002 127,800002 127,800000,000000,000000,000000,00000
67
542600Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняA2 471 348,762262 137 108,44861334 240,313652 464 218,222112 132 683,95526331 534,266850,000000,000000,00000
68
552607Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарюванняA66,4745966,474590,0000062,9568762,956870,0000059,6873559,687350,00000
69
562609Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання П23,4205223,420520,000000,958610,958610,00000-7,38923-7,389230,00000
70
57Усього за групою 260Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняП2 471 438,657372 137 198,34372334 240,313652 464 282,137592 132 747,87074331 534,2668552,2981252,298120,00000
71
582620Кошти на вимогу фізичних осібA123 806,16204101 503,5538722 302,60817119 703,66643104 854,7295814 848,936850,000000,000000,00000
72
592621Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльностіA312,75008312,750080,00000326,63188326,631880,000000,000000,000000,00000
73
602629Резерв за коштами на вимогу фізичних осібП0,051250,051250,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000
74
61Усього за групою 262Кошти на вимогу фізичних осібП124 118,96337101 816,3552022 302,60817120 030,29831105 181,3614614 848,936850,000000,000000,00000
75
622650Кошти на вимогу небанківських фінансових установA615 468,28303615 468,283030,00000619 412,61794619 412,617940,000000,000000,000000,00000
76
63Усього за групою 265Кошти небанківських фінансових установП615 468,28303615 468,283030,00000619 412,61794619 412,617940,000000,000000,000000,00000
77
64Усього за розділом 26Кошти клієнтів банкуП3 211 025,903772 854 482,98195356 542,921823 203 725,053842 857 341,85014346 383,2037052,2981252,298120,00000
78
652809Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуA314 286,10709313 455,73574830,37135313 297,48926312 579,54192717,9473414 923,2227414 412,44450510,77824
79
66Усього за групою 280Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП314 286,10709313 455,73574830,37135313 297,48926312 579,54192717,9473414 923,2227414 412,44450510,77824
80
672890Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-7 693,72036-7 693,720360,00000
81
68Усього за групою 289Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-7 693,72036-7 693,720360,00000
82
69Усього за розділом 28Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП314 286,10709313 455,73574830,37135313 297,48926312 579,54192717,947347 229,502386 718,72414510,77824
83
702920Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкоматA2 069,068002 069,068000,000002 069,068002 069,068000,000000,000000,000000,00000
84
712924Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних картокA63 389,9413261 807,983911 581,9574163 569,5689561 993,698381 575,87057981,68972926,7801454,90958
85
72Усього за групою 292Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП65 459,0093263 877,051911 581,9574165 638,6369564 062,766381 575,87057981,68972926,7801454,90958
86
73Усього за розділом 29Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП65 459,0093263 877,051911 581,9574165 638,6369564 062,766381 575,87057981,68972926,7801454,90958
87
74Усього за класом 2Операції з клієнтамиП3 610 341,427633 247 539,27467362 802,152963 599 190,521293 246 450,82254352 739,69875106 928,3612267 484,8463339 443,51489
88
Клас 3
89
753105Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,000003 726,000003 726,000000,00000
90
763107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA2 754,000002 754,000000,000002 227,500002 227,500000,000000,000000,000000,00000
91
773107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-2 227,50000-2 227,500000,00000
92
78Усього за групою 310Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП2 754,000002 754,000000,000002 227,500002 227,500000,000001 498,500001 498,500000,00000
93
79Усього за розділом 31Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджуванняП2 754,000002 754,000000,000002 227,500002 227,500000,000001 498,500001 498,500000,00000
94
803400Запаси на складіA25,6040325,604030,0000034,1103834,110380,00000120,20439120,204390,00000
95
813402Запаси в підзвітних осібA59,0922759,092270,0000052,3165652,316560,00000683,40629683,406290,00000
96
823409Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателяA0,000000,000000,000000,000000,000000,0000016 387,0300016 387,030000,00000
97
83Усього за групою 340Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП84,6963084,696300,0000086,4269486,426940,0000017 190,6406817 190,640680,00000
98
84Усього за розділом 34Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП84,6963084,696300,0000086,4269486,426940,0000017 190,6406817 190,640680,00000
99
853500Витрати майбутніх періодівA690,08749690,087490,00000728,92570728,925700,000002 861,954182 861,954180,00000
100
86Усього за групою 350Витрати майбутніх періодівП690,08749690,087490,00000728,92570728,925700,000002 861,954182 861,954180,00000