CDC-D1918 ร่วมกันสร้างดอกบัวบูชาพระ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
TimestampLogin Nameวันที่โอน
เวลาที่โอน
ช่องทางการโอนเงิน
จำนวนเงินที่ต้องการทำบุญ
ชื่อ - นามสกุล ผู้ร่วมทำบุญCommentวันที่โอน
2
8,525.6816,525.68
3
4
4/9/2019 0:02:55Kantanach00:00Internet, Tisco108กันตนัช ชายะพงศ์ และครอบครัว09/04/2019
5
4/9/2019 1:04:25dboy 01:02Scbeasy 108วีระพันธ์ เพชรกิตติพล
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
09/04/2019
6
4/9/2019 4:01:59thongcka03:58scb easynet108ธงชัย เกษมนุกิจกุล09/04/2019
7
4/9/2019 6:13:00Wipawin6:10Internet108วิภาวิน นาคปรีชา
โมทนาบุญกับทุกท่าน
9/4/2019
8
4/9/2019 6:13:41ktoom06:10scb easy540
ทวีศักดิ์ ขอทวีวัฒนา และครอบครัว
โอน 2 งาน ยอดรอวม 1,080.00 บาท
9/04/2019
9
4/9/2019 6:15:06Oum6.12K plus108รัตนา พิชิตชัยปรีชา
อุทิศให้นางสาววรนุช คำปิ่น และ ลูก
09/04/2019
10
4/9/2019 6:43:22chitchat6:41SCB easynet108.02พิชิต วัฒนศิลป์
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ
09/042019
11
4/9/2019 6:54:22nuttap06:52scb easy108ณัฐพงศ์ เมืองจันทร์09/04/2019
12
4/9/2019 7:28:49bset07:27Scb easy108
นายไพรัช อมรชัยเลิศรัตน์ และครอบครัว
09/04/2019
13
4/9/2019 7:30:03psp07:25scb easy108.42
พสิฐโสภณ อเนกวิทยากิจ และครอบครัว
09/04/2019
14
4/9/2019 7:50:24Rewat.t7:49inernet108.89
นาย เรวัต ตั้งวีระพงษ์ และครอบครัว
9/04/2019
15
4/9/2019 8:17:1255508:14Internet108
นายนพพร สุวรรณิก
นางสุพัตรา สุวรรณิก
นายสุพริศร์ สุวรรณิก
09/04/2019
16
4/9/2019 8:21:11ntraiwutwatt08:16SCB Easy108น.ส.ณัฐวรรณ ไตรวุฒิวัฒนา
ขออนุโมทนาค่ะ
09/04/2019
17
4/9/2019 8:34:47wan108:31ktb next108วันทนา ปราณี สายพิน09/04/2019
18
4/9/2019 10:21:25
loyiam@hotmail.com
10:20SCBEasy108สุรสิทธิ์ ศิริกิจพุทธิศักดิ์09/04/2019
19
4/9/2019 10:22:12108.18
คุณพ่อประพนธ์และคุณแม่อำไพ ฤกษ์อุดมศักดิ์
20
4/9/2019 10:34:29Firstderic 10:30Scbeasy 108
อิสสระ เรืองพงศรีสุข ดวงพร ตันรุ่งเรือง
09/04/2019
21
4/9/2019 11:03:25nw22wn 11:01SCBeasy 108มณฑิรา ศุภภัคว์รุจา9/4/2019
22
4/9/2019 11:37:28kavin962911:36SCBEasy108
กวิน สู่พานิช และครอบครัว, กานติมา ศักรินพานิชกุล และครอบครัว
09/04/2562
23
4/9/2019 12:25:08teerachaii12:14internet108ธีรชัย องอาจฉัตรวิไล
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับ
09/04/2019
24
4/9/2019 14:45:50AuraWealth 14:45Scb app108อรพิมพ์ เหลืองอ่อน09/04/2019
25
4/9/2019 14:45:56mate_hat14:04
Counter ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจัตุรัสจามจุรี
864
ประสิทธิ์ หทัยรักษ์ธรรม
วิภา หทัยรักษ์ธรรม
สุนีรัตน์ หทัยรักษ์ธรรม
สุวิทย์ หทัยรักษ์ธรรม
ปรเมษ หทัยรักษ์ธรรม
วีรานันท์ หทัยรักษ์ธรรม
สุชานันท์ หทัยรักษ์ธรรม
วีรวิทย์ หทัยรักษ์ธรรม
ยอดโอนรวม 864 บาท (คนละ 108 บาท จำนวน 8 คน)
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
09/04/2019
26
4/9/2019 18:13:11eiji-118:10scb easy net324.01
นายทศพร เชาวนปรีชา
นางจริญญา เชาวนปรีชา
นายพิชัย ตันประเสริญ
09/04/2019
27
4/9/2019 20:00:17Sprathan19:58BBLiBanking216
นาย ประธาน สิทธิเดชากุลและครอบครัว
นส ลัดดาวัลย์ กาญจนยนตร์และครอบครัว
09/04/2019
28
4/9/2019 20:00:47Sprathan19:58BBLiBanking216
นาย ประธาน สิทธิเดชากุลและครอบครัว
นส ลัดดาวัลย์ กาญจนยนตร์และครอบครัว
09/04/2019
29
4/9/2019 20:00:58Sprathan19:58BBLiBanking216
นาย ประธาน สิทธิเดชากุลและครอบครัว
นส ลัดดาวัลย์ กาญจนยนตร์และครอบครัว
09/04/2019
30
4/9/2019 20:10:20TAN_TORN18:54ATM108ครอบครัวรัตนะ
โอน2งานยอดรวม 216 ครับ
09/04/19
31
4/9/2019 21:51:42
charaewat@yahoo.com
9:49Mobile banking108จเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์09/04/2019
32
4/9/2019 22:20:20Aquarius22:25648โฉลก สัมพันธารักษ์และครอบครัว9/04/2019
33
4/9/2019 22:21:41aquarius22:25SCB easynet216วิทยา-วันเพ็ญ สุมาวงศ์09/04/2019
34
4/9/2019 22:22:51aquarius22:25SCB easy216เพื่อนๆ คุณ โฉลกสัมพันธารักษ์09/04/2019
35
4/10/2019 8:16:50Juice8:14Internet 108.1สุรชัย​ จัน​ผล​ช่วง​10/04/2019
36
4/10/2019 9:38:12Snow9.37Net324.18
กัลย์กมล ขัตติโยทัยวงศ์
พิศาล ขัตติโยทัยวงศ์
สิริพร สถิตศาสตร์
อนุโมทนา สาธุ
10/04/2019
37
4/10/2019 12:29:59artrock998812.29atm108ณัฐธนนท์ จันทองธัญวัฒน์10/4/62
38
4/10/2019 14:09:11Pchar00114:07Internet (k-plus)108
พีระพงษ์ เจริญมรรคผล และครอบครัว
อนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับ
10/04/2019
39
4/10/2019 15:36:25Woraphon12:27internet108.88
นายเต็กสู่ แซ่ซัง นางซิวเอ๋ง แซ่โล วรพล ธนภัทรวงสกล และครอบครัว
09/04/2019
40
4/10/2019 18:18:38Nasongkhla18:17KPLUS108ด๊าส ณ สงขลาและครอบครัว10/04/2019
41
4/10/2019 18:43:0118.42Internet63นิติธรรม​ อุชชิน10/04/2019
42
4/10/2019 22:08:30off_akachai22:06Internet324
นาย อัคชัย มณีไพโรจน์
นางสาว วรวรรณ มณีไพโรจน์
นาง วไล มณีไพโรจน์
10/04/2019
43
4/10/2019 23:31:42Paul kan23:26
BBL , Internet banking
108พรทิพย์ กัณวเศรษฐ
ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านค่ะ
10/04/2019
44
4/11/2019 10:41:04
famefuture@ yahoo.com
10.34internet540
นิรดา,ธนาพงษ์,ณัฐรดา,นรบดี,ธนบดี สินเจริญ
กิมเเฮง บุญเล้า
11/4/2019
45
4/12/2019 0:42:45Pisitk9000:35Krungsri (KMA)108พิสิฐ กมลาสนานนท์12/04/2019
46
4/12/2019 11:50:53lauda11:49Kbank Plus108.1ฉัตรชัย เอี่ยมสกุล12/04/2019
47
4/12/2019 11:57:56mrnatt11:57:07Internet432
นาย ณัฐวุฒิ ทวีกิติกุล และครอบครัว
นาย ขจร ทวีกิติกุล และครอบครัว
นาย เทอดศักดิ์ ทวีกิติกุล และครอบครัว
คุณ นภา ยงคมณี และครอบครัว
12/04/2562
48
4/12/2019 12:27:33Gateofdestiny 12.26BBL108อมร อภิรัตน์วรกุล12/04/2019
49
4/12/2019 22:39:26ถังน้ำทิพย์22:32Internet 216
มิ่ง ทองกันยา กัลฐ์ติมา วลัยวิกรม์ อุทิศนายก๊กพวน แซ่ลิ้ม อุทิศนายจือม้ง แซ่ลิ้ม
ขอผลนี้เป็นบุญรักษา คุ้มครอง น.ส.มิ่ง ทองกันยา ให้หายจากโรคร้าย อายุยืนยาว ให้ นายก๊กพวน แซ่ล้ิม นายจือม้ง แซ่ลิ้ม ญาติทิพย์ทั้งหลาย สู่สรวงสวรรค์ด้วยความสงบสุข ได้เกิดใหม่ในที่ดีๆ นิพพานนะ ปัจโยโหตุ
12/04/2019
50
4/13/2019 8:43:15GeniusMax8:32SCBEasy108นายกฤชฐา สิรินิธิ
ยอดโอน 648 ทำบุญ 6 งาน 1912, 1913, 1914, 1917, 1918, 1919
13/04/19
51
4/13/2019 9:40:51ิีburapha9.4internet108burapha panoinon13/4/2562
52
4/13/2019 11:25:3311.23K mobile banking 49สุพร ไหมแก้ว13/04/2019
53
4/13/2019 12:55:46Awl12:47SCB Internet108
พันศักดิ์ กิจวานิชขจร และครอบครัว
13/04/2019
54
4/13/2019 12:57:30eggar7812:56scb easy108อภิชัย อภิชาตานนท์13/04/2019
55
4/13/2019 13:15:23น้ำฝน13:10KBank108.65น้ำฝน พานิชชาติ และ ครอบครัว13/04/2019
56
4/13/2019 22:35:11Butter22:30Scb easy108กฤตชม ปิ่นอาภรณ์13/04/2019
57
4/14/2019 7:24:57jirayut.ja07:22
019104072222337887
108.08นาย ติณณ์ชยุตม์ จาริยะศิลป์ 14/04/2019
58
4/14/2019 12:14:22gateofdestiny12.13BBL108อมร อภิรัตน์วรกุล และ ครอบครัว14/04/2019
59
4/14/2019 14:31:25cokerx1314:07
SCB-ATM-PTTนิคมพัฒนา
108
นายชัยวัฒน์ ธนกิจสัมพันธ์ และครอบครัว
ยอดโอน216 แบ่งเป็น CDC-D1918 และ CDC-D1919 งานละ108บาทครับ
14/04/2019
60
4/14/2019 18:38:52vtaweenu18:37SCB internet108.0814/04/19
61
4/14/2019 19:33:32Chubbystock19.32Internet108เกศินี โอวาสิทธิ์15/4/2019
62
4/15/2019 11:52:03Sgtann200511:49Scbeasy324.55
1.นายชาญณรงค์. ระจิตดำรงค์
2.นางณัชชา. ระจิตดำรงค์
3.เด็กหญิงญิชาภา. ระจิตดำรงค์
15/04/2019
63
4/15/2019 19:55:2819:54SCBEasy324
ณัฐ อภิลักษณ์พาณิชย์
สันติ อภิลักษณ์พาณิชย์
มรกต อภิลักษณ์พาณิชย์
15/04/2019
64
4/16/2019 21:57:51premier21:54
ธนชาติ mobile banking
216.01
ภาษิณ ระบือธรรมกุล และครอบครัว
สุวรรณี ศรีนพรัตนกุล และครอบครัว
ขออนุโมทนาสาธุ
16/04/2019
65
4/16/2019 22:29:42
Mombua@gmail.com
20:10Mobile banking108บัวบูชา เข็มกำเนิด16 April
66
4/17/2019 10:18:55
Mombua@gmail.com
20:10Mobile banking108บัวบูชา เข็มกำเนิด16 April
67
4/17/2019 10:34:28Phanwann 10:33
TMB Internet Banking
108.18
ปรียนิตย์ เขมะรังษี และครอบครัว
17/04/2019
68
4/17/2019 18:23:1818.21Kplus108สุนี เพียรทวีรัชต์
ร่วมอนุโมทนาบุญค่ะ
17/04/2018
69
4/18/2019 10:05:42Chayatas10.03Scb easynet108Chayatas18/04/2019
70
4/18/2019 13:02:13saleng4922:34Baulaung Mbanking108
ปัณณ์พัฒน์ ทรงพัฒนากุลและครอบครัว
17/04/2019
71
4/19/2019 10:19:00Manus202010:17Scbeasy108.08นายมนั เชื้อสุวรรณและครอบครัว18/04/2018
72
4/19/2019 17:38:18Jabawockz17:34SCB Easy108
นาย จตุพร เกียรติสิน และ ครอบครัว
โอนไปยอดเงินรวม 864 บาท ทำบุญ 8 งาน งานละ 108บาท
CDC-D1912 108 บาท
CDC-D1913 108 บาท
CDC-D1914 108 บาท
CDC-D1915 108 บาท
CDC-D1916 108 บาท
CDC-D1917 108 บาท
CDC-D1918 108 บาท
CDC-D1919 108 บาท
19/04/2019
73
4/21/2019 17:11:1117.1SCB​ net108.02Supree​ Pavaritpong21/4/19
74
4/21/2019 20:26:59neneazone20:25kmobile108นพดล เนตรสมสว่างและครอบครัว21/04/2019
75
4/22/2019 9:14:56krisnapong09:13SCB Easy108กฤษณพงศ์ บุนนาค22/04/2019
76
4/22/2019 14:06:30Social08:32Internet432
ภัทรพล กีรติสิน
อัญชลี ชุติไพจิตร
ภีมจุฑา กีรติสิน
ภีมภัท กีรติสิน
21/04/2019
77
4/22/2019 16:40:48aeigh16:35SCB Easy Net324
สมศรี เกียรติอภิวัฒน์
ทรงพล เกียรติอภิวัฒน์
วิลาสินี เกียรติอภิวัฒน์
โอนเงินรวมกัน 2 รายการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 648 บาท
(สร้างดอกบัวบูชาพระวัดโมลีฯ ร่วมบุญสร้างวัดวชิรธรรมาวาส)
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ
22/04/2019
78
4/22/2019 22:10:52pongr5022:10บัวหลวง M Banking216
นายปรีดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นายปิยชัย เทพหัสดิน ณ อยุธยา
22/4/2019
79
4/23/2019 0:27:26pimchaya00:25scb mobile banking108.01
พิมพ์ชยา บุรินทร์เจริญ / ลภัส วิชัยรัตนาวงษ์
อนุโมทนา สาธุ
23/04/2019
80
4/25/2019 18:58:05ITTHICHET18:55INTERNET KTB216.18
อิทธิเชษฐ์ และ วฤษพร ศรีศุภรางค์กุล
ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ
25/04/2019
81
4/25/2019 21:12:53mightymeng21:04SCB Easy Net108
นายทวีศักดิ์ ศรีวงศ์ทอง และครอบครัว
ขอร่วมอนุโมทนา สาธุกับทุกท่านครับ
25/04/2019
82
4/26/2019 5:32:27
Nuts.cyk@gmail.com
05:31Internet108.09ณัฐวัฒน์ ฉายากุล26/05/2019
83
4/26/2019 11:52:16Panadda45611:42SCB EASY NET100.1
คุณแม่สุทิน คุณพ่อกมล สุนทรานุรักษ์
26/04/2019
84
4/27/2019 13:41:3313:37Internet TMB Touch108โกศล-กันยา-ศลยา ส่งเสริมมงคล
เงินบุญนี้ อุทิศให้ท่านเจ้าของเงินและบารมีครู ที่ช่วยเปิดทางให้ได้เงินนี้ สาธุๆๆ
27/04/2019
85
4/27/2019 22:55:29arkhom.phom22:45SCB Easy108
นายอาคม พรหมโสภา
นางอมรรัตน์ พรหมโสภา
นางสาวกรณิกา พรหมโสภา
นางสาวกชวัล พรหมโสภา
นางทองมี มะเริงสิทธิ์
นายอานนท์ พรหมโสภา
นายอดุล พรหมโสภา
นายอนันต์ พรหมพันธ์ใจ
27/04/2019
86
4/28/2019 6:21:3006:17SCBeasy108นัทกานต์ อรุณปิยะจันทร์28/04/2019
87
4/28/2019 21:37:14atta21:33scb easy216
พรรณทิพย์ เหล่ามงคลเจริญ
อรรถพล ชินรัตนลาภ
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยครับ
28/04/2019
88
4/28/2019 21:45:08surakitk21:43TMB Touch540.18
นาย สุรกิจ เก่งระดมกิจ
ทพญ. สิริลักษณ์ วลัยกนก
นาย นรวิชญ์ เก่งระดมกิจ
นางสาว พิชชากร เก่งระดมกิจ
ดญ. สุพิชญา เก่งระดมกิจ
และครอบครัว
ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ
28/04/2019
89
4/29/2019 15:35:20Tarn15:34
SCB Easy Mobile App
108วัฒนา อมรรักษา
ขออุทิศส่วนบุญ กุศลนี้ให้เจ้ากรรมนายเวร บิดา มารดา ภรรยา ร่วมถึงตัวข้าพเจ้าเอง และอุทิศแก้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันประมาณมิได้ ขอให้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้
29/04/2019
90
4/30/2019 10:08:25Pol9:47Scbeasy108.29
นายกัมพล ลิมป์ไพบูลย์ และครอบครัว
โอน 432.29 เพื่อ 1918-1921
30/04/2019
91
4/30/2019 18:31:10พีร​พงษ์​18.00​SCB​mobile​108​พีร​พงษ์​ เต​ชะ​เธียร​และ​ครอบครัว​30/04​/2019
92
5/2/2019 16:23:27Aqua Girl 16:22Kbank internet 108ณัฐชลี คุณาภรณ์ สาธุค่ะ 🙏2/05/2019
93
5/3/2019 22:12:39pingpong253222.1scbeasy108นายปิยชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา03/05/2562
94
5/5/2019 10:24:08seam88810:22scb easy net108คุณ เกษม ก่อปฏิภาณ05/05/2562
95
5/5/2019 10:40:31oadthai10:37scb app108.11นายสุรเดช เหรัมพกุล
สร้างดอกบัวบูชาพระพุทธ
05/05/2019
96
5/6/2019 12:23:52Arnee12:14:54Internet108นายหนุ่ม ผลมณี และครอบครัว
ยอดโอน 1188.00 (รวม 11 งาน)
06/05/2019
97
5/12/2019 16:13:52sasisin16:12scb easy108นาย ศศิศิลป์ จันทร์ลิ้ม12/05/2019
98
5/17/2019 12:18:59Oatphuasriphan12.15KPLUS108
ขอร่วมอนุโทนาทำบุญ
นายมาโนชญ์ พัวศรีพันธุ์
นางประนอม พัวศรีพันธุ์
นาง พรรณี เสรีศุภโภคานนท์
นายชวลิต พัวศรีพันธุ์
นางสาวหทัยทิพย์ พัวศรีพันธุ์
ด.ช ภัทรพล พัวศรีพันธุ์
ด.ญ ลภัสรดา พัวศรีพันธุ์
โอนเงินทำบุญ 648 บาท ทำบุญ 6 โครงการ
17/05/2019
99
5/17/2019 19:35:25Awitchnee19:34Internet 108.18วิชนี คำแดง17/5/2019
100
5/18/2019 7:59:157:57Cash transfer 108.02สุพร ไหมแก้ว18/05/2019
Loading...