ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
W. Peterson-Berger Sällskapet
2
Resultaträkning 2015-12-31
3
4
IntäkterÅr 2015År 2014
5
Medlemsavgifter26 800,00 kr25 190,00 kr
6
Deltagaravgifter års- & höstmöte20 665,00 kr19 220,00 kr
7
Övriga intäkter0,00 kr220,80 kr
8
Summa intäkter:47 465,00 kr44 630,80 kr
9
10
Kostnader
11
Stipendier4 000,00 kr1 500,00 kr
12
Administration1 414,50 kr1 453,75 kr
13
Porton2 883,00 kr3 234,00 kr
14
Tryckkostnader2 739,00 kr3 922,00 kr
15
Uppvaktningar65,00 kr3 320,00 kr
16
Styrelsemöten0,00 kr0,00 kr
17
Årsmötet21 835,24 kr14 925,36 kr
18
Höstmötet8 550,00 kr8 012,00 kr
19
Romanskurs0,00 kr6 300,00 kr
20
Diverse kostnader (årsavgift DELS)500,00 kr500,00 kr
21
Summa kostnader:41 986,74 kr43 167,11 kr
22
Årets resultat:5 478,26 kr1 463,69 kr
23
Summa kostnader och resultat:47 465,00 kr44 630,80 kr
24
25
Balansräkning 2015-12-31
26
27
TillgångarÅr 2015År 2014
28
Kassa−8 353,00 kr−133,00 kr
29
Plusgiro75 844,89 kr51 546,63 kr
30
Bank föreningskonto2,92 kr2,92 kr
31
Bank kapitalkonto26 293,58 kr26 293,58 kr
32
Lager3 662,20 kr3 662,20 kr
33
Summa tillgångar:97 450,59 kr81 372,33 kr
34
35
Skulder och eget kapital
36
Källénfonden40 674,65 kr40 674,65 kr
37
Diverse skulder
38
förskottsbetalda avgifter20 350,00 kr10 000,00 kr
39
övriga skulder1 600,00 kr1 350,00 kr
40
Eget kapital34 825,94 kr29 347,68 kr
41
varav balanserat resultat29 347,68 kr27 883,99 kr
42
årets resultat5 478,26 kr1 463,69 kr
43
Summa skulder och eget kapital:97 450,59 kr81 372,33 kr
44
45
Täby 2016-03-12
46
Ulf Palmqvist
47
Kassör
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100