ABCDEFGHIJKL
1
חותמת זמןשם המורה: מקצוע:כיתה:מה לומדים השבוע?מטלות לשבוע זה:
122
23/01/2022 10:51:21עמנואל ציריסמתמטיקהינוסחאות טריגונומטריותשיעורי בית
123
23/01/2022 10:53:20עמנואל ציריסמתמטיקהט'מרובעים בהנדסה.בעיות מילוליות באלגברהשיעורי בית
124
23/01/2022 10:56:09מיכאל בן חנןגמרא - חוליןכיתה י"א2אפשרות א: ללמוד עם הר"מים שילמדו בכל יום, ולהצטרף לזום שיש בשעה 12:00
אפשרות ב: להתקדם איתנו בלימוד הכיתתי, בעזרת דפי לימוד שאשלח במייל.
ככלל, אנחנו נכנסים לסוגיות העוסקות ב'כבד' (מאכל), החל מדף ק"י: 'אמר ליה אביי לרב ספרא' עד דף קי"א: 'דמא דכבדא קפי' עם רש"י ותוס' ד"ה כבדא, דתנן, כי, רב , וחתוכיה.
א: השתתפות בזום של הר"מים בכל יום בשעה 12:00.
או
ב: לימוד עם הכיתה את סוגיות 'כבד' כמפורט לעיל.
בהצלחה, והחלמה מהירה וטובה!
125
23/01/2022 10:57:13חיים שוורץפותחים את הראש - תורת המדינה (קבוצה של מחצית ב)טמבוא: למה לי פוליטיקה עכשיובקלסרום
126
23/01/2022 10:58:02חיים שוורץ תלתן - סדרטחוזרים על העבודה של המוזיקה מי שלא סיים את העבודה של המוזיקה - דחוף
128
23/01/2022 11:22:10ליסה מלמדט דוברי אנגלית טModal perfect, present perfect, bridging Letter to Jimmy Valentine, bridging task
129
23/01/2022 11:23:16ליסה מלמדאנגלית יRationale for project and reported speech vs direct speech Rationale due in google doc
130
23/01/2022 11:24:15ליסה מלמדאנגלית יבבגרות בעל פה אימון שאלות לגבי בית ספר ופרוייקט
131
23/01/2022 11:26:30גבריאלהיסטוריה י'1 וי' 3השבוע נלמד על המשטרים הטוטליטריים ויחולק דף חזרה לקראת המבחן המסכם ב-ח' אדר.זום פתוח. לדאוג לקבל את דף החזרה!
132
23/01/2022 11:27:22גבריאלהיסטוריהי'2סוציאליזםזום פתוח.https://edu-il.zoom.us/j/8435264841?pwd=eVFaM2ZTd2NWbmh4R2EvcENlSW8vQT09
133
23/01/2022 11:28:45יעל מוריוסףביולוגיהיביום שני - לחץ הדם ומחלת טרשת העורקים יש מצגת באתר הקורסיחידת לימוד על לחץ הדם וטרשת העורקים
134
23/01/2022 11:32:51גבריאלמתמטיקהיא 4 יחלנבחנים על טריגו בשני. מתחילים נושא חדש ברביעי - אינטגרלים או בעיות קיצוןללמוד, לעשות את המבחן כמו שצריך, לנוח בשלישי ורביעי (חובה) ולהגיע רעננים ליום רביעי :-)
135
23/01/2022 12:02:09הלל אפלבוםמתמטיקהיאנליזה: תרגול חקירת שורש
טריגו: תרגול יסודות
נעלה לקלאסרום ונעדכןבטבלה
136
23/01/2022 12:03:28הלל אפלבוםמתמטיקהטאנליזה: בוחן + פרבולה ביצוג שורשים
גיאומטריה: בוחן + תרגול מקבילית מתקדם
נעלה לקלאסרום בעז'ה
137
23/01/2022 12:09:55סיימון מנדלתכנית מנדליWe are starting a new topic - justice and the legal system. We are going to be learning about what makes a fair trialTell a true story of a miscarriage of justice - the facts of the case, how it happened and how it was discovered. SEE GOOGLE CLASSROOM FOR DETAILS
138
23/01/2022 12:10:51סייימון מנדלמתמטיקהיבגאומטריה אנליטיתלסיים את הפרק על הישר בספר
139
23/01/2022 12:17:06יעל מוריוסףביולוגיהיביום ראשון::
ויסות קצב פעילות הלב.
למבודדים יפתח זום בשיעור (קישור קבוע בקלאסרום) + המצגת נמצאת ומסומנת בדיגלון באתר הקורס הדיגיטלי של מטח -
https://productplayer.cet.ac.il/homeostasis/45ebe8e1-5349-4f31-9e03-b7e8383f4579
יש להיכנס עם הזדהות אחידה של משרד החינוך - הינשוף
לאחר הלמידה נעבור בכיתה ובבית על המטלה בקורס בנושא ויסות קצב פעילות הלב ונבצע גם חידון טרוויה

ביום שני :
לחץ הדם ומחלות כלי דם בדגש על טרשת עורקים
למבודדים יפתח זום בשיעור וגם את המצגת הזו ניתן למצוא מסומנת בדיגלון באתר הקורס הדיגיטלי של מטח
כנ"ל גם עם המשימה בנושא זה באתר הקורס
2 משימות באתר הקורס הדיגיטלי
140
23/01/2022 12:56:24ביני ברויארמחשבתכיתה יא וכיתה יבמהי הגדרתה של האמונה? עמודים 49 עד 51לקרוא את העמודים ולהתעדכן מה חילקנו בכיתה
141
23/01/2022 13:35:59קרן גותאנגליתט, י, יא, הכול בקלאסרום שלנוכתוב בקלאסרום לכל הכיתות שלי
142
24/01/2022 10:46:22יונתן סגלפיסיקהיאסיבובסיום הבעיה
143
24/01/2022 12:35:08חיים ברנרמתמטיקה 5יאממשיכים במלוא המרץ לגזור ולפתור תרגילים שונים בחקירת פונקציות טריגונומטריותבוחן על תרגילים מעמודים 198-199 בספר הסגול. ש"ב תרגילים בעמוד 206. וכן 207-209 כל תרגיל שלישי
144
24/01/2022 12:52:08גילעדתנךטשמואל א', פרקים טו-טזבוחן בקיאות קצר, נמצא בקלאסרום
145
24/01/2022 12:52:31גילעדתנךימתחילים שמואל ב'אין מטלות, מי שלא נמצא - כדאי ללמוד עצמאית את פרקים א-ב ולהשלים את העבודה
146
25/01/2022 02:41:14אוריאל נתיבתנ"ךט'1גומרים את פרק ו' בדניאלעבודה בגוגל פורמס - https://forms.gle/Xccye9CHVq6erUUq8
147
25/01/2022 02:42:55אוריאל נתיבלשוןי'1 + י'3שלישי פתוח... לא לשכוח מחברת הדרכה אם אתם בבית! ומי שבישיבה - אעמוד מולו בקשר כדי לעדכןלמי שבבית - מחברת הדרכה!!!! בישיבה - לעמוד מולי בקשר :-)
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221