ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะวิทยาศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4)
2
3
งานวันที่จัดกิจกรรม/โครงการชื่อกิจกรรม/โครงการผู้เข้าร่วมหมายเหตุ
4
กิจการนิสิต/สโมสรนิสิต
5 กรกฎาคม 2560โครงการ First dateนิสิต
5
7 กรกฎาคม2559โครงการถวายเทียนพรรษาคณาจารย์ บุคลากร นิสิต
6
8 กรกฎาคม 2560โครงการก้าวแรกสู่ครอบครัวใหม่ จากใจพี่วิทยานิสิต
7
17-28 กรกฎาคม2560โครงการแรกพบสาขาคณะวิทยาศาสตร์นิสิต
8
17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม2560โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อมนิสิต
9
20 กรกฎาคม2560โครงการสวัสดีน้องพี่ครูวิทยา ครั้งที่ 7นิสิต
10
29 กรกฎาคม2560โครงการเปิดโลกชุมนุมนิสิต
11
2 สิงหาคม 2560โครงการจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์นิสิต
12
3 สิงหาคม2560โครงการอบรมสวัสดิการและพยาบาล ครั้งที่ 6นิสิต
13
4 สิงหาคม 2560โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 1 โครงการจิตอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2560
นิสิต
14
7-11 สิงหาคม 2560งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ องครักษ์นิสิต
15
15 สิงหาคม- 15 กันยายน 2560
โครงการประชุมเชียร์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์นิสิต
16
16 สิงหาคม 2560
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
นิสิต
17
16 สิงหาคม- 29 กันยายน 2560
โครงการวัยใสใส่ใจคุณธรรม สืบสานความเป็น มศว ครั้งที่ 5นิสิต
18
24 สิงหาคม 2560โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์คณาจารย์ นิสิต
19
20
วิชาการ31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560โครงการปรับพื้นฐานนิสิตชั้นปีที่ 1นิสิตชั้นปีที่ 1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
[Q4] ภาควิชา ก.ค. - ก.ย. 59
[Q4] งาน ก.ค. - ก.ย. 59
[Q1] งาน ต.ค. - ธ.ค. 59
[Q1] ภาควิชา ต.ค. - ธ.ค. 59
[Q4] งาน ก.ค. - ก.ย. 60
[Q3] งาน เม.ย. - มิ.ย. 60
[Q3] ภาควิชา เม.ย. - มิ.ย. 60
[Q2] งาน ม.ค. - มี.ค. 60
[Q2] ภาควิชา ม.ค. - มี.ค. 60
Sheet2