ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
I OMZETboekjaar 2018
2
3
Verkopen5707,42
4
Andere bedrijfsopbrengsten (gift, bonus,…)97,71
5
Recuperatie onkosten15,42
6
7
OMZET5820,55
8
9
II KOSTEN
10
11
a) Aankoop handelsgoederen-3791,28
12
b) handelsgoederen, grond en hulpstoffen-3750,92
13
verzekeringen, postzegels, standgeld, folders
14
telefoon, fax, internet-91,97
15
c) bezoldiging
16
0
17
totaal kosten-7634,17
18
19
20
III BEDRIJFSRESULTAAT-1813,62
21
22
V FINANCIELE KOSTEN-152,75
23
24
25
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR winst/verlies-1966,37
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100