Rúbrica Historias Virtuales
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
EXCELENTEBENINSUFICIENTEPESO
2
CONTIDOA historia consta das tres partes básicas: Presentación, nó e desenlace. Están claramente diferenciadas en diferentes slides e teñen sentido.A historia consta das tres partes básicas: presentación, nó e desenlace. Sen embargo non está organizada en slides ou ten erros de coherencia.A historia non ten moito sentido e fáltalle algunha das tres partes básicas. Presenta só un slide. 20%
3
CREATIVIDADECreouse unha historia orixinal e axeitada ao temaFíxose unha historia pero non atende as características do tema que se refire con exactitudeA historia non é orixinal e non se rematou.Non ten que ver co tema.20%
4
CADERNO PORFOLIOO caderno/porfolio está ao día coas anotacións axeitadasO caderno/portfolio está ao día pero hai erros e faltan algunhas anotacións.O caderno non está ao día, ten ocos e as anotacións non son correctas.20%
5
PROGRAMAO programa manexouse sen dificultades e a historia ten os elementos 2D e 3D precisos,O programa manexouse sen dificultades pero a historia non ten todos os obxectos, personaxes,... 2D e 3D precisos,O programa manexouse con dificultade. Faltan moitos personaxes ou obxectos precisos para a historia10%
6
EXPOSICIÓN ORALO guión, a información e a montaxe está ben estruturada e a exposición é dinámicaO guión e a organización da información é correcta e a exposición, taménO guión non está estruturado, nin a información, organizada. A exposición é pouco dinámica20%
7
XESTIÓN DO EQUIPORealizouse sempre coa participación, apoio e esforzo de todosÁs veces existiron problemas estre os integrantes do equipo en canto a participación, elaboración e apoio.A miúdo existiron problemas entre o equipo, provocando que non houbera unha adecuada participación.10%
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Hoja 1
 
 
Main menu