ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
AG ÅRSKALENDER 2020-21
2
3
4
JuliAugustSeptemberOktoberNovemberDecember
5
O1L1T1IdrætsdagT1SR-samtalerS1T1
6
T2S2O2F2SR-samtalerM2TU3 - kan lægges hele ugen / UU-aften45O2SRP-opstart - "Kreativitet og innovation" fællestime 3.g
7
F3M332T3L3T3TU3 - kan lægges hele ugen T3Julekoncert
8
L4T4F4S4O4Opstart SRO F4
9
S5O5L5M5Valg af studieretning41T5L5
10
M628T6S6T6F6S6
11
T7F7Opstart nye lærere og adm.M737O7L7M7
12
O8L8T8T8Operation SyngS8T8
13
T9S9O9F9M9TU3 - kan lægges hele ugen46O9SRP-supermarked
14
F10M10Læreropstart33T10SR-smagsprøver/ talentcafeL10T10TU3 - kan lægges hele ugenT10Fællestime 3.g: CoronavaccineElevtrivsels- måling
15
L11T11LæreropstartF11S11O11F11Stresskursus for elever
16
S12O12Elevopstart og introforløbL12M1242T12L12
17
M1329T13Forældremøde 1.g'ere kl. 17/ IT-intro S13T13F13S13
18
T14F14Sommertur for ansatte/ IT-introM14Musikworkshop38O14L14M14SRO skrivedage
19
O15L15T15T15S15T15Valg af SRP-fagSRO skrivedag
20
T16S16O16SR-smagsprøver - PR-mødeF16M16TU3 - kan lægges hele ugen 47O16SRO skrivedage
21
F17M1734T17SR-smagsprøverL17T17TU3 - kan lægges hele ugen T17
22
L18T18F18S18O18F18Juleafslutning
23
S19O19L19M19Elever i studieretningsklasse43T19HallelujakorL19
24
M2030T20HytteturS20T20NV-prøverNVF20S20
25
T21F21HytteturM21Studievalg DK - 1.g39O21NV-prøver/ AP-prøve 1.delNVL21M21
26
O22L22T22Matematikscreening og infotime om SR-valg om idræt, inter. klasse, sprog og kunstnerisk fagT22NV-prøverNVS22T22
27
T23S23O23Speedsamtaler -F23NV-prøverNVM2348O23
28
F24M24Opstart lecktiecafe35 T24SpeedsamtalerL24T24T24
29
L25T251.g'erne vælger SR-smagsprøverF25Sprogzonen 1.g - speedsamtalerS25O25PR-mødeF25
30
S26O26Opstart lektiecafe m/ gl. eleverL26M26AP-prøve 2.del 44T26Halleluja-korL26
31
M2731T27ER + UdvalgspræsentationS27T27F27Fællestime 1+2.g rusmiddelinfoS27
32
T28F28M28SR-samtaler40O28Introforløb med tutorerL28M28
33
O29L29T29SR-samtalerT29Klassedag i 1.gS29T29
34
T30S30O30SR-samtalerF30M30SPR-opstart49O30
35
F31M31IT-foredrag for 1.g'ere - 2. modul/ Musicalauditions36L31T31
36
37
FERIE/UNDERVISNINGSFRIEksamen3.g
2.g
1.g
38
39
JanuarFebruarMartsAprilMajJuni
40
F1NytårsdagM1TU1 - kan lægges hele ugen5M19T1SkærtorsdagL1T1
41
L2T2TU1 - kan lægges hele ugenT2SRP-skrivningF2LangfredagS2O2
42
S3O3Forældrekonsultation PR-mødeO3SRP-skrivningL3M3Offentliggørelse af eksamensplanen18T3sidste undervisningsdag for 3.g.
43
M4Valgfagsorientering1T4Musical/ SRP vejledningT4SRP-skrivningS4T4F4sidste undervisningsdag for 1. og 2.g.
44
T5F5Musical/SRP-vejledningF5SRP-skrivningM52. Påskedag14O5DHO-skrivningL5Grundlovsdag
45
O6valgfagssupermarkedL6L6T6T6DHO-skrivningS6
46
T7S7S7O7F7DHO-skrivningM7
47
F8M8Forældrekonsultationer/ Aflevering af SRP problemf.6M8SRP-skrivning10T83.g Sprogzonen: retorikkursusL8T8
48
L9T93g. dansk termins-/ netprøver    2g dansk års-/netprøverT9
SRP-skrivning
Fællestime 1+2.g: Menneskets fremtid i rummetF9S9O9
49
S10O10O10SRP-skrivningL10M1019T10
50
M11SRP vejledning2T11TU1- kan lægges hele ugenT11SRP-skrivningS11T11
Forårskoncert -
F11
51
T12SRP vejledningF12TU1- kan lægges hele ugen          F12SRP-skrivningM1215O12L12
52
O13L13L13T13TU2 - kan lægges hele ugenT13Kristi HimmelfartsdagS13
53
T14S14S14O14TU2 - kan lægges hele ugenF14M14
54
F15M157M15SRP-skrivning11T15TalentcafeL15T15
55
L16T16T16DHO-opstartF16S16O16
56
S17O17O17L17M1720T17
57
M18TU1-kan lægges hele ugen3T18T18Terminsprøver 2.gS18T18F18
58
T19SRO -prøve F19F19Terminsprøver 2.gFestM1916O19L19
59
O20SRO -prøve L20L20T20TU2 - kan lægges hele ugenT203.g friS20
60
T21Orienteringsaften S21S21O21TU2 - kan lægges hele ugen - PR-møde - DramaaftenF21Skriftlig dansk - 3gM21
61
F22M228M22rejseuge 2.g12T22L22T22
62
L23T233.g. KariereTanken fra kl 12T23Terminsprøverrejseuge 2.gF23S23O23Sidste eksamensdag
63
S24O24O24Terminsprøverrejseuge 2.gL24M242. PinsedagT24Mødedag
64
M25TU1-kan lægges hele ugen4T25T25Terminsprøverrejseuge 2.gS25T25F25Translokation
65
T26SRO prøveF26F26Terminsprøverrejseuge 2.gM2617O26L26
66
O27SRO prøveL27L27T27TU2 - evt.T27S27
67
T28S28S28O28TU2 - evt.F28M28
68
F29FestM2913T29L29T29
69
L30T30F30Store bededagS30 O30
70
S31O31M3122
71
72