รายงานการให้บริการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
แบบรายการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการ
2
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
3
ประจำปีงบประมาณ 2562
4
ลำดับสถานบริการการให้บริการยาสมุนไพรการให้บริการ นวด อบ ประคบ
5
จ่ายยาสมุนไพรทุกสิทธิจ่ายยาสมุนไพรสิทธิ UCในสถานบริการนอกสถานบริการรวมให้บริการทั้งใน +นอกสถานบริการ
6
ครั้งรายการครั้งรายการบริการแผนไทย(ครั้ง)นวดอบประคบบริการแผนไทย(ครั้ง)นวดอบประคบบริการแผนไทย(ครั้ง)นวดอบประคบ
7
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
ทุกสิทธิ์ (ครั้ง)
สิทธิ์( UC)
8
1รพ.สต.ไผ่ล้อม1418141811411386860010515151515001515129128101101002520
9
2รพ.สต.นางัว106190771344239423932324239636163610063611051001051003232105100
10
3
รพ.สต.บ้านดอนสะฝาง
71816575564356433118534014132200227056584531185542
11
4
รพ.สต.บ้านโคกพะธาย
7710771077757775112242420000817781771122
12
5รพ.สต.นาเข12110121105454484841415050191919190019197373676741416969
13
6รพ.สต.โพนทอง124139122137605860580060582222002262606260006260
14
7
รพ.สต.บ้านนาพระชัย
1051010310515151517751511616161600161667676767776767
15
8รพ.สต.หนองแวงุ6010511040361610551917888888884844241813132725
16
9
รพ.สต.บ้านคำนกกก
69776977626162619962613333003365646564996564
17
รวม81453582647155653049847112611334932314413913212888128126700669630599134121477449
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu