Stundu saraksts 2018./2019.m.g. 18.MARTS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCU
1
ATJAUNOTSSIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS STUNDU SARAKSTS 2018./2019. MĀCĪBU GADAM10.-12.kl.
stundu laiki
SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS STUNDU SARAKSTS 2017./2018. MĀCĪBU GADAM
2
22.03.2019. 10:537.a7.b7.c7.d8.a8.b8.c9.a9.b9.c10.a22.03.2019. 10:5310.b10.c10.d11.a11.b11.c11.d12.a12.b12.c12.d
3
P
I
R
M
D
I
E
N
A
18:15-8:55 f|Mediju pratība Celmiņa Iveta22-33 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/23-25
Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 f|Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 s|Fizika (pētnieciskais darbs) Lapiņa Solvita22-20P
I
R
M
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
21-19/23-31
Ekonomika Saušs Alfons21-43 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Apine Kristīne
4
29:00-9:40! Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Datorika-1 Kanbergs GunārsDatorika-2 Luža Vēsma
23-12/23-15
Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30! Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/23-25
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Fizika Lapiņa Solvita22-2029:00-9:40 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
21-19/23-31
Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Fizika Bukins Jānis22-24 Matemātika Zinberga Laila22-34 Vēsture Romanovska Inta21-26 Berga Inese
5
39:45-10:25 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
!Audzināšana Eglīte Zane23-18 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41! Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Fizika Bukins Jānis22-24 Bioloģija Brakovska Ilona23-22 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Angļu valoda Ivanova Irēna22-1839:45-10:25 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Krievu valoda Vilka Lāse21-39! Sports Vīksna Anda Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-17/23-31
!Vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Zinberga Laila22-34 Ekonomika Saušs Alfons21-43 Politika Ūdre Anita22-35Bērziņa Daina
6
410:30-11:10 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
! Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Fizika Bukins Jānis22-24 Bioloģija Brakovska Ilona23-22 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32410:30-11:10 Fizika Lapiņa Solvita22-20!Sports-1 Vīksna Anda Matemātika Zinberga Laila22-34 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Krievu valoda Vilka Lāse21-39 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-14 Angļu valoda-1 Ivanova IrēnaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-18/23-31
!Latviešu valoda Janule Inta22-31 Politika Ūdre Anita22-35 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42Brakovska Ilona
7
511:20-12:00 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Fizika Lapiņa Solvita22-20 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-14 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Sports Vīksna Anda Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira22-17/21-15!511:20-12:00 Angļu valoda Dvinska Ineta21-19 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Matemātika Zinberga Laila22-34 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Angļu valoda-2 Bērziņa Daina23-31 Filozofija Ūdre Anita22-35 Fizika Bukins Jānis22-24 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Ķīmija Eglīte Zane23-18!Bukins Jānis
8
612:30-13:10!Audzināšana Lapiņa Solvita22-20!Audzināšana Celmiņa Iveta22-33 Krievu valoda Komorkoviča Alla21-18 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Matemātika Zinberga Laila22-34 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira22-17/21-15 Matemātika Zariņš Pēteris23-26612:10-12:50 Angļu valoda Dvinska Ineta21-19 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-14! Fizika Bukins Jānis22-24 Angļu valoda-2 Bērziņa Daina23-31 Sports Vīksna Anda Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Dabaszinības Brakovska Ilona Ķīmija Eglīte Zane
23-22/23-18
Latviešu valoda Janule Inta22-31!Krievu valoda Rišē Valentīna21-16Celmiņa Iveta
9
713:20-14:00 Vācu valoda Langenfelde AiraKrievu valoda Rišē Valentīna
21-15/21-16
Vācu valoda Langenfelde AiraKrievu valoda Komorkoviča Alla
21-15/21-18
Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 Sports Vīksna Anda Ķīmija Eglīte Zane23-18 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Ķīmija Brakovska Ilona23-22713:20-14:00 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-14!Matemātika Zinberga Laila22-34 Latviešu valoda Vilka Lāse23-26 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Programmēšanas pamati-2 Zariņš Pēteris23-15! Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Fizika Bukins Jānis22-24 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
21-19/23-31
Latviešu valoda Janule Inta22-31 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17
Pannetier Xavier
10
814:05-14:45!Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33! Audzināšana Ūzuliņa Kristīne22-30! Audzināšana Ivanova Irēna22-18 Audzināšana Upīte-Dambīte Indra21-42 Audzināšana Dvinska Ineta21-19 Audzināšana Apine Kristīne20-03 Audzināšana Jēkabsone Daiga21-41 Audzināšana Kursīte Inta22-24 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-14814:05-14:45! Matemātika Zinberga Laila22-34 Latviešu valoda Vilka Lāse23-26 Krievu valoda Rišē Valentīna21-16 Sports Vīksna Anda Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-17/23-31
!Ķīmija Eglīte Zane23-18 Ekonomika Saušs Alfons21-43 Filozofija Ūdre Anita22-35 Latviešu valoda Janule Inta22-31Dvinska Ineta
11
914:50-15:30 Audzināšana Koļesnikova Ilze22-14914:50-15:30!!Audzināšana Zlaugotne Inese22-14!Audzināšana Ūdre Anita22-14! Audzināšana Vīksna Anda21-43 Audzināšana Brakovska Ilona23-22 Audzināšana Vilka Lāse23-26 Audzināšana Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Audzināšana Langenfelde Aira21-15 Audzināšana Vārpiņa Iveta22-17 Audzināšana Janule Inta22-31Ivanova Irēna
12
O
T
R
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-31 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Angļu valoda Dvinska Ineta21-19 f|Matemātika Zinberga Laila22-34 Pasaules vēsture Romanovska Inta21-26 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Ekonomika Saušs Alfons21-43O
T
R
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Vēsture Berga Inese21-22 Fizika Bukins Jānis22-24 Programmēšanas pamati-1 Zariņš Pēteris23-15 s|Bioloģija (pētnieciskais darbs) Brakovska Ilona23-22 Ekonomika Zlaugotne Inese21-39 Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra
21-16/23-31
Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-31
Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
20-03/23-31
Ķīmija Eglīte Zane23-18Janule Inta
13
29:00-9:40 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-31/21-18
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-31/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-31/20-03
Matemātika Zinberga Laila22-34 Sports Vīksna Anda Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Matemātika Zariņš Pēteris23-2629:00-9:40 Ekonomika Zlaugotne Inese21-39 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Fizika Bukins Jānis22-24 Vēsture Berga Inese21-22 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Vēsture Romanovska Inta21-26 Dabaszinības Brakovska Ilona s|Ķīmija Eglīte Zane
23-22/23-18
Latviešu valoda Janule Inta22-31 Bioloģija Siliņa Vaira22-14
Jēkabsone Daiga
14
39:45-10:25 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Bioloģija Brakovska Ilona23-22 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-34 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-31/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-31/21-18
Fizika Lapiņa Solvita22-20 Vēsture Romanovska Inta21-2639:45-10:25 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Ekonomika Zlaugotne Inese21-39 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Vēsture Berga Inese21-22 Sports Vīksna Anda Franču valoda Pannetier Xavier 22-17 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Fizika Bukins Jānis22-24 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42
Kanbergs Gunārs
15
410:30-11:10 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārsf|Datorika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
Fizika Bukins Jānis22-24 Bioloģija Brakovska Ilona23-22 Pasaules vēsture Berga Inese21-22 Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
21-43/23-31
410:30-11:10 Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-31
Vācu valoda Meldere Dzintra/23-31 Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra
21-16/23-31
Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Sports Vīksna Anda Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Vēsture Romanovska Inta21-26 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Angļu valoda-1 Dvinska InetaFranču valoda-2 Pannetier Xavier
21-19/22-17
Sports Lapacinska Ineta Latviešu valoda Janule Inta22-31Koļesnikova Ilze
16
511:20-12:00 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Krievu valoda Komorkoviča Alla21-18 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Fizika Bukins Jānis22-24 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Fizika Lapiņa Solvita22-20511:20-12:00 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Matemātika Zinberga Laila22-34 Franču valoda Pannetier Xavier 22-18 Vēsture Romanovska Inta21-26 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Vēsture Berga Inese21-22 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Latviešu valoda Janule Inta22-31
Komorkoviča Alla
17
612:30-13:10 Vācu valoda Langenfelde AiraKrievu valoda Rišē Valentīna
21-15/21-16
Vācu valoda Langenfelde AiraKrievu valoda Komorkoviča Alla
21-15/21-18
Pasaules vēsture Berga Inese21-22 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-31/21-39
Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Bioloģija Brakovska Ilona23-22 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32612:10-12:50 Angļu valoda Dvinska Ineta21-19 Matemātika Zinberga Laila22-34 Franču valoda Pannetier Xavier 22-18 Vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Fizika Bukins Jānis22-24 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Filozofija Ūdre Anita22-35
Langenfelde Aira
18
713:20-14:00 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārsf|Datorika-2 Luža Vēsma
23-12/23-15
Latvijas vēsture Berga Inese21-22 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Pasaules vēsture Romanovska Inta21-26 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 f|Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Krievu valoda-1 Rišē ValentīnaKrievu valoda-2 Komorkoviča Alla21-16/21-18 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32713:20-14:00 Sports Lapacinska Ineta Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Sports Vīksna Anda Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Krievu valoda Vilka Lāse21-39 Fizika Bukins Jānis22-24 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Politika Ūdre Anita22-35
Lapacinska Ineta
19
814:05-14:45 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Sports Lapacinska Ineta Sports Vīksna Anda f|Datorika-2 Kanbergs Gunārs23-12 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 814:05-14:45 Programmēšanas pamati-2 Luža Vēsma23-15 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Krievu valoda Rišē Valentīna21-16 Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-31
Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
21-39/23-31
Fizika Bukins Jānis22-24 s|Ķīmija Eglīte Zane23-18 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17Meldere Dzintra
20
914:50-15:30 f|Datorika-2 Kanbergs Gunārs23-12 914:50-15:30 Programmēšanas pamati-2 Luža Vēsma23-15 Krievu valoda Vilka Lāse21-39 Luža Vēsma
21
T
R
E
Š
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Sports Šulte Normunds Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-31/21-18
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-31/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-31/20-03
Mūzika Mudule Inga20-31 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
f|Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Vēsture Romanovska Inta21-26T
R
E
Š
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Bioloģija Dambeniece-Migliniece Linda22-20 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Ķīmija Eglīte Zane23-18 s|Literatūra Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Fizika Bukins Jānis22-24Mudule Inga
22
29:00-9:40 Sports Vīksna Anda Sports Šulte Normunds Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Ķīmija Eglīte Zane23-18 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārsf|Datorika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
Mūzika Mudule Inga20-31 Matemātika Zinberga Laila22-34 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Vēsture Romanovska Inta21-2629:00-9:40 Sports Lapacinska Ineta Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze21-43 Latviešu valoda Vilka Lāse22-33 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Bioloģija Brakovska Ilona23-22 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Vēsture Berga IneseBioloģija Dambeniece-Migliniece Linda
21-22/22-20
Filozofija Ūdre Anita22-35 Fizika Bukins Jānis22-24Zinberga Laila
23
39:45-10:25 Sports Vīksna Anda Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Sports Šulte Normunds Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-31/20-03
Sports Lapacinska Ineta Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Angļu valoda Dvinska Ineta21-19 Matemātika Zinberga Laila22-34 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Bioloģija Brakovska Ilona23-22 Matemātika Zariņš Pēteris23-2639:45-10:25 Vēsture Berga Inese21-22 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Krievu valoda Rišē Valentīna21-16 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
Matemātika Viļuma Ārija21-40 Vēsture Romanovska Inta21-26 Filozofija Ūdre AnitaFizika Bukins Jānis
22-35/22-24
Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 s|Ķīmija Eglīte Zane23-18Rišē Valentīna
24
410:30-11:10 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Bioloģija Dambeniece-Migliniece Linda22-20 Sports Šulte Normunds Mūzika Mudule Inga20-31 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Sports Lapacinska Ineta Matemātika Zariņš Pēteris23-26410:30-11:10 Bioloģija Siliņa Vaira22-14 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
Matemātika Zinberga Laila22-34 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-31
Politika Ūdre Anita22-35 Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
21-39/23-31
Ekonomika Saušs Alfons21-43 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Ķīmija Eglīte Zane23-18
Romanovska Inta
25
511:20-12:00 Bioloģija Dambeniece-Migliniece Linda23-22 Datorika-1 Kanbergs GunārsDatorika-2 Luža Vēsma
23-12/23-15
Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Sports Šulte Normunds Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-31/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-31/21-18
Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Fizika Lapiņa Solvita22-20511:20-12:00 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Zinberga Laila22-34 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Fizika Bukins Jānis22-24 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Franču valoda Pannetier Xavier 21-15 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Matemātika Viļuma Ārija21-40 Bioloģija Siliņa Vaira22-14Sausiņa Līga
26
612:30-13:10 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Sports Šulte Normunds Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-14 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
21-39/23-31
612:10-12:50 Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-31
Vācu valoda Meldere Dzintra23-31 Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra
21-16/23-31
Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Fizika Bukins Jānis22-24 Ekonomika Saušs Alfons21-43 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Matemātika Zinberga Laila22-34 Vēsture Romanovska Inta21-26 Latviešu valoda Janule Inta22-31Saušs Alfons
27
713:20-14:00 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Bioloģija Dambeniece-Migliniece Linda22-14 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-34 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Krievu valoda-1 Rišē ValentīnaKrievu valoda-2 Komorkoviča Alla21-16/21-18 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18713:20-14:00 s|Fizika (pētnieciskais darbs) Lapiņa Solvita22-20 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Šulte Normunds Latviešu valoda Vilka Lāse21-22 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 s|Angļu valoda-1 Vārpiņa Ivetas|Angļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-17/23-31
Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
Angļu valoda-1 Dvinska InetaFranču valoda-2 Pannetier Xavier
21-19/21-15
Latviešu valoda Janule Inta22-31 Filozofija Ūdre Anita22-35Siliņa Vaira
28
814:05-14:45 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Ģeogrāfija Koļesnikova Ilze22-14 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārs23-12 Ķīmija Eglīte Zane23-18 Programmēšanas pamati-1 Luža Vēsma23-15814:05-14:45 Angļu valoda Dvinska Ineta21-19 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 s|Angļu valoda (speckurss) Ivanova Irēna22-18 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Sports-1 Lapacinska InetaSports-2 Šulte Normunds Franču valoda-1 Pannetier Xavier Angļu valoda-2 Bērziņa Daina
21-15/23-31
Latviešu valoda Janule Inta22-31 Krievu valoda Rišē Valentīna21-16Šulte Normunds
29
914:50-15:30 Datorika-2 Kanbergs Gunārs23-12 Programmēšanas pamati-1 Luža Vēsma23-15914:50-15:30 Franču valoda-1 Pannetier Xavier Angļu valoda-2 Bērziņa Daina
21-15/23-31
Tikums Raits
30
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-31/21-18
f|Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 Ķīmija Brakovska Ilona23-22C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Vizuālā māksla Tikums Raits23-25 Programmēšanas pamati-1 Zariņš Pēteris23-15 Fizika Bukins Jānis22-24 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Vēsture Berga Inese21-22
Dambeniece-Migliniece Linda
31
29:00-9:40 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Bioloģija Dambeniece-Migliniece Linda23-18 Mūzika Mudule Inga20-31 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-31/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-31/21-18
Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits20-07/23-25 Angļu valoda Ivanova Irēna22-1829:00-9:40 Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
Vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Sports Vīksna Anda s|Bioloģija (pētnieciskais darbs) Brakovska Ilona23-22 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Vēsture Berga IneseĢeogrāfija Saušs Alfons
21-22/21-43
Sports Lapacinska Ineta Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17
Upīte-Dambīte Indra
32
39:45-10:25 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Mūzika Mudule Inga20-31 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Bioloģija Brakovska Ilona23-22 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Pasaules vēsture Romanovska Inta21-26 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits20-07/23-25 Angļu valoda Ivanova Irēna22-1839:45-10:25 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Bioloģija Dambeniece-Migliniece Linda23-18 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
Ekonomika Saušs Alfons21-43 Vēsture Berga Inese21-22 Fizika Bukins Jānis22-24 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra
21-16/23-31
Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-31
Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
21-39/23-31
Sports Šulte NormundsŪdre Anita
33
410:30-11:10 Vācu valoda Langenfelde AiraKrievu valoda Rišē Valentīna
21-15/21-16
Vācu valoda Langenfelde AiraKrievu valoda Komorkoviča Alla
21-15/21-18
Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Latvijas vēsture Berga Inese21-22 Vizuālā māksla Tikums Raits23-25410:30-11:10 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
21-19/23-31
Latviešu valoda Vilka Lāse22-34 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
Ekonomika Saušs Alfons21-43 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Franču valoda Pannetier Xavier 21-39 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Lapacinska Ineta Matemātika Viļuma Ārija21-40 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42Vārpiņa Iveta
34
511:20-12:00 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-12/23-15
Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Krievu valoda Komorkoviča Alla21-18 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Bioloģija Sausiņa Līga22-14511:20-12:00 Vizuālā māksla Tikums Raits23-25 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
21-19/23-31
Franču valoda Pannetier Xavier 21-39 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Vēsture Romanovska Inta21-26 Sports-1 Lapacinska InetaSports-2 Šulte Normunds Filozofija Ūdre AnitaBioloģija Dambeniece-Migliniece Linda
22-35/23-18
Matemātika Viļuma Ārija21-40 Fizika Bukins Jānis22-24Vilka Lāse
35
612:30-13:10 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Datorika-1 Kanbergs GunārsDatorika-2 Luža Vēsma
23-12/23-15
Bioloģija Dambeniece-Migliniece Linda23-18 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Angļu valoda Dvinska Ineta21-19 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira22-17/21-15 Sports Šulte Normunds612:10-12:50 Vēsture Berga Inese21-22 Vizuālā māksla Tikums Raits23-25 Fizika Lapiņa Solvita22-20 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Sports Vīksna Anda Bioloģija Brakovska Ilona23-22 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Angļu valoda-1 Ivanova IrēnaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-18/23-31
Politika Ūdre AnitaFizika Bukins Jānis
22-35/22-24
Latviešu valoda Janule Inta22-31 Krievu valoda Rišē Valentīna21-16Viļuma Ārija
36
713:20-14:00 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Ģeogrāfija Saušs Alfons21-43 Bioloģija Dambeniece-Migliniece Linda23-18 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Latviešu valoda Celmiņa Iveta22-33 Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Krievu valoda-1 Rišē ValentīnaKrievu valoda-2 Komorkoviča Alla21-16/21-18 Programmēšanas pamati-2 Luža Vēsma23-12713:20-14:00 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Sports-1 Vīksna AndaSports-2 Šulte Normunds Fizika Lapiņa Solvita22-20 Programmēšanas pamati-2 Zariņš Pēteris23-15 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Vēsture Berga Inese21-22 Angļu valoda-1 Vārpiņa IvetaAngļu valoda-2 Bērziņa Daina
22-17/23-31
Fizika Bukins Jānis22-24 Angļu valoda-1 Dvinska InetaFranču valoda-2 Pannetier Xavier
21-19/21-39
Vēsture Romanovska Inta21-26 Latviešu valoda Janule Inta22-31Vīksna Anda
37
814:05-14:45 Bioloģija Dambeniece-Migliniece Linda23-18 Latviešu valoda Ūzuliņa Kristīne22-30 Vizuālā māksla Apine Kristīne20-03 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārs23-15 Programmēšanas pamati-2 Luža Vēsma23-12814:05-14:45 Vēsture Romanovska Inta21-26 Sports Šulte Normunds Sports Vīksna Anda Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Politika Ūdre Anita22-35 Franču valoda-1 Pannetier Xavier Angļu valoda-2 Bērziņa Daina
21-15/23-31
Fizika Bukins Jānis22-24 Ekonomika Saušs Alfons21-43Lapiņa Solvita
38
914:50-15:30 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārs23-12 914:50-15:30 Vuškāne Inguna
39
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Mūzika Mudule Inga20-31!Angļu valoda Ivanova Irēna22-18!f|Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Pasaules vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
f|Angļu valoda-1 Dvinska Inetaf|Angļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
f|Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Datorika-1 Kanbergs Gunārs23-12 Matemātika Zariņš Pēteris23-26P
I
E
K
T
D
I
E
N
A
18:15-8:55 Programmēšanas pamati-1 Luža Vēsma23-15 Krievu valoda Vilka Lāse21-39 s|Fizika (pētnieciskais darbs) Lapiņa Solvita22-20 Latviešu valoda Janule Inta22-31!Ķīmija Eglīte Zane23-18 Fizika Bukins Jānis22-24 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32!SKOLĒNU BRĪVLAIKS!SKOLĒNU BRĪVLAIKS!SKOLĒNU BRĪVLAIKS!SKOLĒNU BRĪVLAIKSZariņš Pēteris
40
29:00-9:40!Latvijas vēsture Berga Inese21-22 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26!Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/20-04
Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Mūzika Mudule Inga20-31 Matemātika Zariņš Pēteris23-2629:00-9:40 Programmēšanas pamati-1 Luža Vēsma23-15 Fizika Lapiņa Solvita22-20!!Ķīmija Eglīte Zane23-18!s|Bioloģija (pētnieciskais darbs) Sausiņa Līga22-14 Ķīmija Brakovska Ilona23-22 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32!!!!Zīriņa-Eglīte Ilze
41
39:45-10:25 Pasaules vēsture Berga Inese21-22 Latvijas vēsture Romanovska Inta21-26 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42 Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Mūzika Mudule Inga20-31 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārsf|Datorika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
Ķīmija Eglīte Zane23-18 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/23-25
Matemātika Jēkabsone Daiga21-41!Ķīmija Brakovska Ilona23-2239:45-10:25 Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39!Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Angļu valoda-2 Bērziņa Daina23-31 Krievu valoda Vilka Lāse20-03 Matemātika Viļuma Ārija21-40!!!!
42
410:30-11:10 Angļu valoda-1 Dvinska InetaAngļu valoda-2 Langenfelde Aira
21-19/21-15
Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42!Sociālās zinības Ūdre Anita22-35 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Mūzika Mudule Inga20-31 f|Datorika-1 Kanbergs Gunārsf|Datorika-2 Lapiņa Solvita
23-12/23-15
!Sports Lapacinska Ineta!f|Fizika Bukins Jānis22-24 Mājturība un tehnoloģijas-1 Apine KristīneMājturība un tehnoloģijas-2 Tikums Raits
20-07/23-25
Matemātika Jēkabsone Daiga21-41 Bioloģija Sausiņa Līga22-14410:30-11:10 Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39!Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Angļu valoda-2 Bērziņa Daina23-31 Vēsture Berga Inese21-22 Matemātika Viļuma Ārija21-40!!!!Zlaugotne Inese
43
511:20-12:00 Matemātika Viļuma Ārija21-40 Matemātika Upīte-Dambīte Indra21-42!Angļu valoda Ivanova Irēna22-18 Angļu valoda Vārpiņa Iveta22-17 Sports Lapacinska Ineta!Krievu valoda Rišē Valentīna/21-16 Fizika Lapiņa Solvita22-20!Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Mūzika Mudule Inga20-31!Latvijas vēsture Berga Inese21-22 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32511:20-12:00 Latviešu valoda Vuškāne Inguna21-39 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
!Latviešu valoda Vilka Lāse22-34!Latviešu valoda Janule Inta22-31 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Bioloģija Brakovska Ilona23-22 Fizika Bukins Jānis22-24!!!!Ūzuliņa Kristīne
44
612:30-13:10!! ! Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Komorkoviča Alla
23-31/21-18
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Rišē Valentīna
23-31/21-16
Vācu valoda Meldere DzintraKrievu valoda Vilka Lāse
23-31/20-03
! Ķīmija Eglīte Zane23-18!Latvijas vēsture Berga Inese21-22 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32612:10-12:50 Sports Lapacinska Ineta s|Fizika (pētnieciskais darbs) Lapiņa Solvita22-20!Politika Ūdre Anita22-35 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Latviešu valoda Janule Inta22-31 Bioloģija Brakovska Ilona23-22!!!!Eglīte Zane
45
713:20-14:00 f|Ķīmija Eglīte Zane23-18 Latvijas vēsture Berga Inese21-22!Bioloģija Brakovska Ilona23-22!! Sports Lapacinska Ineta Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
21-39/23-31
713:20-14:00 Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-31
Vācu valoda Meldere Dzintra23-31 Krievu valoda Rišē ValentīnaVācu valoda Meldere Dzintra
21-16/23-31
Bioloģija Sausiņa Līga22-14 Latviešu valoda Zīriņa-Eglīte Ilze22-32 Matemātika Zariņš Pēteris23-26 Informātika-1 Kanbergs GunārsInformātika-2 Luža Vēsma
23-15/23-12
!! !Kursīte Inta
46
814:05-14:45 ! f|Datorika-2 Kanbergs Gunārs23-12 814:05-14:45 s|Bioloģija (pētnieciskais darbs) Sausiņa Līga22-14 Krievu valoda Komorkoviča AllaVācu valoda Meldere Dzintra
21-18/23-31
Krievu valoda Vilka LāseVācu valoda Meldere Dzintra
21-39/23-31
!! !
47
914:50-15:30 914:50-15:30
48
Saraksts ir elektroniski pieejams skolas mājaslapas galvenajā atvērumā
49
ATJAUNOTS
50
2019.22.3 10:53:04
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
2019.22.3 10:53:08
62
2019.22.3 10:53:08
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu