ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ALPHA LIFE SS2 ครั้งที่ 2/2024
2
3
ลำดับชื่อ-นามสกุล/ชื่อเล่นสถานะสัปดาห์ที่/วันที่
4
123456789101112หมายเหตุ
5
9/1/2416/1/2423/1/2430/01/2406/02/2413/2/2420/2/2427/2/245/3/2412/3/2419/3/2426/3/24
6
1จ๋อมทีมงาน111111111111
7
2แมวทีมงาน111---------
8
3อี๊ดทีมงาน1111-1111111
9
4ภรณ์ทีมงาน1111-1111111
10
5พิศทีมงาน11 -111111111
11
6วีน (PG1)สมช11111-11111-
12
7แม่จรินทร์พร (พี่อี๊ด)ผชม1111-50/50----1-
13
8จิต (คุณตา)คต1-----------มีโบสถ์ที่ขอนแก่น
14
9หลั่น(คุณไก่)ผชม111111111111
15
10เฮียง(คุณไก่)ผชม111-11111111
16
11สุขสันต์ (คุณไก่)ผชม.111111111111
17
12หมู(พี่ภรณ์)คต11-11-11--11
18
13เอื้อง(พี่ภรณ์)คต-1-1-11-1-11
19
14หนึ่ง (พี่แมว)คต--1-1-------
20
15นนท์ (วีนแนะนำ)ผชม.--11111N/B1111
รับเชื่อวันที่ 27/2/67
21
16ศักดิ์ (น้องวีน)ผชม1-------เข้าครั้งแรก
22
17ปอ (จ๋อม)คต1111111เข้าครั้งแรก
23
18ติ๊ก (พี่โอ่ง)คต1-----เข้าครั้งแรก
24
19อ๊อด (ติ๊ก)คต1-----เข้าครั้งแรก
25
20น้องมิวล์ (คุณตา)คต1-----เข้าครั้งแรก
26
27
Total121212111011151111101311
28
29
N/Bรับเชื่อรหัสสำหรับสัปดาห์ที่มีผู้ต้อนรับพระเยซูคริสต์รับเชื่อ1 คน คุณนนท์ 27 กพ
เพิ่งตัด
สินใจ
30
31
H/Sรับบัพติศมารหัสสำหรับสัปดาห์ที่มีผู้รับพระวิญญาณ
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100