ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร(ประมาณ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
สาขา
ตลอดหลักสูตร
(ประมาณ)
หมายเหตุสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 2 ปริญญา) ภาคปกติ
443,200- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเฉพาะในประเทศไทย
- ปี 3-4 เรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ไม่รวมค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- คุณนริสา / คุณอิศรา
งานบริการการศึกษา (ปริญญาตรี)
คณะศึกษาศาสตร์
โทร 0 3810 2002
- คุณลักษณ์มี
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0 3810 2720
3
สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ
154,170
4
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 2 ปริญญา) ภาคปกติ
443,200- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเฉพาะในประเทศไทย
- ปี 3-4 เรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ไม่รวมค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
5
สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ156,170
6
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 2 ปริญญา) ภาคปกติ
443,200- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเฉพาะในประเทศไทย
- ปี 3-4 เรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ไม่รวมค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
7
สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ
153,270
8
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ
133,270
9
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคปกติ
112,070
10
เทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ภาคพิเศษ
148,800
11
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ
132,270
12
สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ
134,570
13
สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ
135,270
14
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ
92,170- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเฉพาะในประเทศไทย
- ปี 3-4 เรียนที่ประเทศจีน
- ไม่รวมค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ประเทศจีน
15
สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ภาคปกติ
136,770
16
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาคปกติ
103,870
17
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาคพิเศษ103,870
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu