BH check căn CT 10.09.2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BẢNG HÀNG DỰ ÁN SUNSHINE CITY - TÒA S1 - 033.334.6688
2
3
CĂNCH01CH02CH03CH04CH05CH06CH08CĂNLOCK
4
TIM TƯỜNG103109,690,64106,35102,1188,64102,87TIM TƯỜNGĐẶT CỌC
5
THÔNG THỦY97,998,486,297,697,280,396,2THÔNG THỦYĐÃ BÁN
6
HƯỚNG CỬANBNBNBBHƯỚNG CỬAVƯỜN TREO
7
HƯỚNG B.CÔNG
BNBNTNT
HƯỚNG B.CÔNG
RỖNG
8
SỐ PN3323323SỐ PNNGOẠI GIAO
9
5AS1-5A01S1-5A05S1-5A085A
10
6S1-6016CĂN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI0 CĂN
17
CH01CH02CH03CH04CH05CH06CH08
18
33DL3301DL3303DL3304DL3305
DL3306 WSL
DL3308 WSL
33
19
35DL3501DL3503DL3504DL3505
DL3506 WSL
DL3508 WSL
35
20
37DL3702DL3704DL3706DL370837
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
Loading...