ITM Builder
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
Landing pageitm_sourceitm_mediumitm_campaignitm_contentitm_termITM
2
Trang đích nhận trafficDùng để xách định nguồn của internal traffic.
VD: homepage
Xác định medium của internal traffic.
VD: slider_banner
Xách định tên campaign.
VD: Mua2Tang1
Phân biệt nguồn dẫn traffic của cùng 1 campaign
VD: banner_300x300, banner_1200x350
Dùng để xác định loại hình khuyến mãi.
VD: special_offer, voucher, event
Tự động kết hợp những trường trên
3
https://www.galaxycine.vn/dat-ve/avengers-infinity-war
homepageslider_banneravengers_infinity_warbanner_2048x682movie_launchhttps://www.galaxycine.vn/dat-ve/avengers-infinity-war?itm_source=homepage&itm_medium=slider_banner&itm_campaign=avengers_infinity_war&itm_content=banner_2048x682&itm_term=movie_launch
4
https://www.galaxycine.vn/khuyen-mai/xem-phim-mien-phi-tha-ga---den-ngay-galaxy-nguyen-van-qua
homepageslider_banner
galaxy_nguyen_van_qua
banner_2048x682new_cinemahttps://www.galaxycine.vn/khuyen-mai/xem-phim-mien-phi-tha-ga---den-ngay-galaxy-nguyen-van-qua?itm_source=homepage&itm_medium=slider_banner&itm_campaign=galaxy_nguyen_van_qua&itm_content=banner_2048x682&itm_term=new_cinema
5
https://www.galaxycine.vn/dat-ve/100-ngay-ben-em
homepageslider_banner100_ngay_ben_embanner_2048x682movie_launchhttps://www.galaxycine.vn/dat-ve/100-ngay-ben-em?itm_source=homepage&itm_medium=slider_banner&itm_campaign=100_ngay_ben_em&itm_content=banner_2048x682&itm_term=movie_launch
6
https://www.galaxycine.vn/khuyen-mai/uu-dai-khung-tai-galaxy-nguyen-van-qua
homepageslider_banner
mua_2_tang_1_galaxy_nguyen_van_qua
banner_2048x682special_offerhttps://www.galaxycine.vn/khuyen-mai/uu-dai-khung-tai-galaxy-nguyen-van-qua?itm_source=homepage&itm_medium=slider_banner&itm_campaign=mua_2_tang_1_galaxy_nguyen_van_qua&itm_content=banner_2048x682&itm_term=special_offer
7
https://www.galaxycine.vn/khuyen-mai/mua-02-tang-01-tai-galaxy-cinema
homepageslider_bannermua_2_tang_1banner_2048x682special_offerhttps://www.galaxycine.vn/khuyen-mai/mua-02-tang-01-tai-galaxy-cinema?itm_source=homepage&itm_medium=slider_banner&itm_campaign=mua_2_tang_1&itm_content=banner_2048x682&itm_term=special_offer
8
https://www.galaxycine.vn/khuyen-mai/tha-ga-bap-nuoc-tai-galaxy-nguyen-van-qua
homepageslider_banner
tha_ga_bap_nuoc_galaxy_nguyen_van_qua
banner_2048x682special_offerhttps://www.galaxycine.vn/khuyen-mai/tha-ga-bap-nuoc-tai-galaxy-nguyen-van-qua?itm_source=homepage&itm_medium=slider_banner&itm_campaign=tha_ga_bap_nuoc_galaxy_nguyen_van_qua&itm_content=banner_2048x682&itm_term=special_offer
9
https://www.galaxycine.vn/dat-ve/avengers-infinity-war
homepageslider_banner
mua_2_ve_tang_binh_nuoc_avengers
banner_2048x682special_offerhttps://www.galaxycine.vn/dat-ve/avengers-infinity-war?itm_source=homepage&itm_medium=slider_banner&itm_campaign=mua_2_ve_tang_binh_nuoc_avengers&itm_content=banner_2048x682&itm_term=special_offer
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...