تقویم برنامه های آموزشی رشدانا- تیر98 به بعد
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
آدرس وب سایت : Roshdana.comکارگاه ها تماما حضوری است.
2
3
تاریخروز هفتهساعتنام کارگاه / دورهشماره ی دورهمدرسپیش نیازلوازم مورد نیاز :)مکان برگزاریآدرس
23
2 مردادچهارشنبه16:30 الی 20هویت بصری43نوید فلاحتاستودیو طراحی و فناوری ماموتحاشیه بلوار وکیل آباد،بین هاشمیه و لاله،پلاک 144
24
16:30 الی 20سئو، بهینه سازی سایت42حافظ رضاییارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
25
3 مردادپنج شنبه 15:30 الی 20:30دیجیتال مارکتینگ44رسول زارعآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
26
4 مردادجمعه9 تا 14تجربه کاربری ux45مصطفی پورعلیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
27
5 مردادشنبه16:30 الی 20:30مدیریت سایت با وردپرس46امیر سرنشکیانلپ تاپ - سایت وردپرسیارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
28
6 مردادیکشنبه 16:30 الی 20طراحی کمپین تبلیغاتی47رسول زارعپیشگامان موج تلفن همراهبلوار سید رضی ، سیدرضی۳۰ پلاک ۲۴۸/۱
29
7 مرداددوشنبه16:30 الی 19:30بازاریابی محتوا48حمید چرم فروشانمدیریت سایت با وردپرسارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
30
8 مردادسه شنبه16:30 الی 20طراحی کمپین تبلیغاتی47رسول زارعپیشگامان موج تلفن همراهبلوار سید رضی ، سیدرضی۳۰ پلاک ۲۴۸/۱
31
16:30 الی 20گیمیفیکیشن49مسعود اردکانی مقدمپیشگامان موج تلفن همراهمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
32
9 مرداد چهارشنبه16:30 الی 20:30آموزش گوگل آنالیتیکس50حمید چرم فروشانمدیریت سایت با وردپرسارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
33
11 مردادجمعه9 تا 13تبدیل طرح گرافیکی به کد51مصطفی پورعلیکد نویسیلپتاپآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
34
14 مرداددوشنبه16:30 الی 20:30سنجه های کلیدی و شاخص ها52مصطفی پورعلیارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
35
18 مردادجمعه9 الی 13واکنشگرا کردن سایت53مهدی هوشیارارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
36
19 مردادشنبه16:30 الی 20آموزش مقدماتی فتوشاپ جلسه اول54مصطفی طاهرپورانلپتاپمرکز نوآوری شهرداریمشهد، کوهسنگی، چارسوق هنر
37
16:30 الی 20:30فروشگاه آنلاین با وردپرس-ووکامرس55مهدی هوشیارارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
38
23 مردادچهارشنبه16:30 الی 20آموزش مقدماتی فتوشاپ جلسه دوم54مصطفی طاهرپورانلپتاپاستودیو طراحی و فناوری ماموتحاشیه بلوار وکیل آباد،بین هاشمیه و لاله،پلاک 144
39
26 مردادشنبه16:30 الی 20آموزش مقدماتی فتوشاپ جلسه سوم54مصطفی طاهرپورانلپتاپمرکز نوآوری شهرداریمشهد، کوهسنگی، چارسوق هنر
40
16:30 الی 19:30تیم سازی، کار تیمی و رهبری تیم56مهدی غیبیمرکز نوآوری شهر داریمشهد، کوهسنگی،چارسوق هنر
41
28 مرداددوشنبه16:30 الی 20آموزش مقدماتی فتوشاپ جلسه چهارم54مصطفی طاهرپورانلپتاپمرکز نوآوری شهرداریمشهد، کوهسنگی، چارسوق هنر
42
30 مردادچهارشنبه16:30 الی 20اموزش ایمیل مارکتینگمهدی فریمانیارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
43
2 شهریورشنبه16:30 الی 19:30آموزش فروش آنلاینمصطفی پورعلیارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک مشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
44
3 شهریوریکشنبه16:30 الی 19:30کشف نیاز واقعی مشتری در استارتاپ هاعلی جاهدیمرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان
مشهد، بلوار سجاد، خیابان امین، نبش امین 2

45
6شهریورچهارشنبه16:30 الی 20:30کدنویسی html/css جلسه ی اولمصطفی پورعلیآرنیکاوب،مشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
46
7 شهریورپنج شنبه16:30 الی 20مدیریت سایت با وردپرسامیر سرنشکیانارنیکاوب،مشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
47
9 شهریور شنبه16:30 الی 20:30کدنویسی html/css جلسه ی دوممصطفی پورعلی
48
10 شهریور یک شنبه16 الی 20آموزش هک رشد Growth Hackingمصطفی پورعلیارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
49
16:30 الی 20بلاگر حرفه ای و کپی رایتینگحمید چرم فروشانمرکز رشد پارک علم و فناوری خراسانمشهد، بلوار سجاد، خیابان امین، نبش امین 2
50
11شهریوردوشنبه16:30الی 20:30کدنویسی html.css جلسه ی سوممصطفی پورعلیآرنیکاوب،مشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
51
12 شهریورسه شنبه16:30 الی 20تحلیل پروژه های وب مصطفی پورعلیآرنیکاوب
،مشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
52
13 شهریورچهارشنبه16:30الی 20:30منابع انسانی و تیم سازیبادصبا،مشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
53
16:30 تا 20طراحی رابط کاربری - جلسه اولحمیدرضا عقیقیآشنایی با وب و فوتوشاپ به طور مقدماتیلپتاپپیشگامان موج تلفن همراهبلوار سید رضی ، سیدرضی۳۰ پلاک ۲۴۸/۱
54
16:30الی 20:30آموزش سئو و بهینه سازی وبسایتحافظ رضاییارنیکاوب
55
14 شهریورپنجشنبه16:30الی 20:30کدنویسی html.css جلسه ی چهارممصطفی پورعلیآرنیکاوب،مشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
56
15:30 الی 20:30کسب درآمد از اینستاگرامآرش ماهر،مهدی شهبازی،ایمان حیدریدفتر هنرخلاق ماموتحاشیه بلوار وکیل آباد،بین هاشمیه و لاله،پلاک 144
57
16 شهریورشنبهآموزش سئو و بهینه سازی وبسایتحافظ رضاییارنیکاوب
58
16:30 تا 20طراحی رابط کاربری - جلسه دومحمیدرضا عقیقیآشنایی با وب و فوتوشاپ به طور مقدماتیلپتاپپیشگامان موج تلفن همراهبلوار سید رضی ، سیدرضی۳۰ پلاک ۲۴۸/۱
59
17شهریوریکشنبه16:30الی 20:30آموزش تولید محتوا برای شبکه های اجتماعیمهدی شهبازیدفتر هنر خلاق ماموت
حاشیه بلوار وکیل آباد،بین هاشمیه و لاله،پلاک 144
60
16:30الی 20:30چک لیست کاربردپذیریمصطفی پورعلیآرنیکاوب،مشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
61
20شهریورچهارشنبه
16:30 الی 20:30آموزش گوگل آنالیتیکسحمید چرم فروشانمرکز رشد پارک علم و فناوری خراسانمشهد، بلوار سجاد، خیابان امین، نبش امین 2
62
16:30 تا 20طراحی رابط کاربری - جلسه سومحمیدرضا عقیقیآشنایی با وب و فوتوشاپ به طور مقدماتیلپتاپپیشگامان موج تلفن همراهبلوار سید رضی ، سیدرضی۳۰ پلاک ۲۴۸/۱
63
21شهریورپنج شنبه16:30الی 19:30روابط عمومی در استارت اپمصطفی پورعلیلپتاپآرنیکاوب،مشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
64
16:30الی 20آموزش ایلوستریتورمحمد سجاد طاهریمرکز نو آوری شهر داریمشهد، کوهسنگی، چارسوق هنر
65
23 شهریورشنبه16:30الی 20پروپوزال نویسی، طرح تجاریمهدی غیبیمرکز نوآوری شهرداریمشهد، کوهسنگی، چارسوق هنر
66
زبان بدن
67
24 شهریوریکشنبه16:30الی 20آموزش ایلوستریتورمحمد سجاد طاهریمرکز نو آوری شهر داریمشهد، کوهسنگی، چارسوق هنر
68
16:30 الی 20:30طراحی قالب وردپرس جلسه ی اولمصطفی پورعلیکدنویسی - مدیریت سایت مقدماتی لپ تاپ - سایت وردپرسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
69
16:30 الی 20جذب سرمایه و مذاکرات با سرمایه گذارعلی جاهدیمرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان
مشهد، بلوار سجاد، خیابان امین، نبش امین ۲
70
25 شهریوردوشنبه16:30الی 20نوآوری باز و کارآفرینی سازمانی
71
26 شهریورسه شنبه16:30الی 20آموزش ایلوستریتورمحمد سجاد طاهریمرکز نو آوری شهر داریمشهد، کوهسنگی، چارسوق هنر
72
16:30 الی 20:30طراحی قالب وردپرس جلسه ی دوممصطفی پورعلیکدنویسی - مدیریت سایت مقدماتی لپ تاپ - سایت وردپرسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
73
27 شهریور چهارشنبه15:30 الی 20:30دیجیتال مارکتینگرسول زارعآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
74
28 شهریورپنج شنبه16:30الی 20آموزش ایلوستریتورمحمد سجاد طاهریمرکز نو آوری شهر داریمشهد، کوهسنگی، چارسوق هنر
75
16:30 الی 20:30طراحی قالب وردپرس جلسه ی سوممصطفی پورعلیکدنویسی - مدیریت سایت مقدماتی لپ تاپ - سایت وردپرسیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
76
31 شهریور یک شنبه16:30 الی 20هویت بصرینوید فلاحتاستودیو طراحی و فناوری ماموتحاشیه بلوار وکیل آباد،بین هاشمیه و لاله،پلاک 144
77
1 مهر دوشنبه 16:30 الی 20:30طراحی کمپین تبلیغاتیرسول زارعپیشگامان موج تلفن همراهبلوار سید رضی ، سیدرضی۳۰ پلاک ۲۴۸/۱
78
2 مهرسه شنبه16:30 الی 20:30تبدیل طرح گرافیکی به کدمصطفی پورعلیکد نویسیلپتاپآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
79
تکنیک های ایده پردازی
80
3 مهرچهارشنبه16:30 الی 20ارتباطات سازمانی و شناخت شخصیت با مدل دیسکریحانه قدرداناستودیو طراحی و فناوری ماموتحاشیه بلوار وکیل آباد،بین هاشمیه و لاله،پلاک 144
81
16:30 الی 20:30طراحی کمپین تبلیغاتیرسول زارعپیشگامان موج تلفن همراهبلوار سید رضی ، سیدرضی۳۰ پلاک ۲۴۸/۱
82
4 مهرپنج شنبه16:30الی 20امنیت و بهینه سازی سایت وردپرسیمهدی هوشیارارنیکاوبمشهد امامت 25 پلاک 39.3
83
16:30الی 20خودشناسیمسعود اردکانی
84
5 مهرجمعه
85
7 مهریک شنبه16:30 الی 19:30بازاریابی محتواحمید چرم فروشانمدیریت سایت با وردپرسارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
86
16:30 الی 20:30واکنشگرا کردن سایتمهدی هوشیارارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
87
9 مهر سه شنبهگیمیفیکیشن
88
11 مهرپنج شنبه16:30 الی 20:30تجربه کاربری uxمصطفی پورعلیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
89
16:30 الی 20چگونه برنامه نویسی را اصولی آغاز کنیمصادق علوی زادهمرکز رشد پارک علم و فناوریمشهد، بلوار سجاد، خیابان امین، نبش امین ۲
90
17 مهرچهارشنبهاستراتژی ورود به بازارجاهدی
91
18 مهرپنج شنبه16:30 الی 20:30فروشگاه آنلاین با وردپرس-ووکامرسمهدی هوشیارارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
92
20 مهرشنبهmvpحمید چرم فروشان
93
22 مهردوشنبه16:30 الی 19:30تیم سازی، کار تیمی و رهبری تیممهدی غیبیآرنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
94
23 مهرسه شنبه16:30 الی 20ایمیل مارکتینگمهدی فریمانیارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
95
24 مهرچهارشنبه16:30الی 20بوم مدل کسب و کار
96
29 مهردوشنبه16:30 الی 20:30سنجه های کلیدی و شاخص هامصطفی پورعلیارنیکاوبمشهد، امامت ۲۵پلاک 39/3
97
1 آبانچهارشنبه
98
آموزش راه اندازی،نصب و مدیریت حرفه ای المنتور وردپرسمصطفی پورعلیآرنیکاوب
99
چگونه برنامه نویسی را اصولی آغاز کنیم
100
23 مرداد چهارشنبهترجمه ی قالب وردپرسکد نویسی html / css
101
زبان بدن
102
تکنیک های ایده پردازی
103
سئو و سئو پیشرفته
104
طراحی بنر و پوستر
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Loading...