تقویم برنامه های آموزشی رشدانا
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
تقویم رشدانا 99کارگاه ها به صورت حضوری / آنلاین - اسکای روم است. یعنی هیبریدی برگزار می شود.در دوران کرونا، فقط آنلاین - اسکای روم
2
تاریخروز هفتهساعتنام کارگاه / دورهشماره ی دورهوضعیت دورهمدرسپیش نیازلوازم مورد نیاز :)مکان برگزاریآدرس
3
1 فروردینجمعهآغاز سال 1399 هجری شمسی
4
2 فروردینشنبه
5
3 فروردینیکشنبه
6
4 فروردیندوشنبه
7
5 فروردینسه شنبه21 الی 23انتخاب و ثبت علامت تجاری مثل یک بیزنس منبرگزار شدهمصطفی پورعلیگوشی هوشمد یا لپ تاپ - اینترنتآنلاین - اسکای رومhttps://www.skyroom.online/ch/roshdana/eid99
8
6 فروردینچهارشنبه21 الی 23نقشه سفر مشتری یا نقشه گنج؟برگزار شدهمصطفی پورعلیگوشی هوشمد یا لپ تاپ - اینترنتآنلاین - اسکای رومhttps://www.skyroom.online/ch/roshdana/eid99
9
7 فروردینپنجشنبه21 الی 23چه زمانی وارد شتابدهنده شویم؟برگزار شدهمصطفی پورعلیگوشی هوشمد یا لپ تاپ - اینترنتآنلاین - اسکای رومhttps://www.skyroom.online/ch/roshdana/eid99
10
8 فروردینجمعه
11
9 فروردینشنبه21 الی 23رازهای برآورد هزینه طراحی و تولید سایت یا اپبرگزار شدهمصطفی پورعلیگوشی هوشمد یا لپ تاپ - اینترنتآنلاین - اسکای رومhttps://www.skyroom.online/ch/roshdana/eid99
12
10 فروردینیکشنبه21 الی 23هک رشد چگونه رشد مرا هک می کند؟برگزار شدهمصطفی پورعلیگوشی هوشمد یا لپ تاپ - اینترنتآنلاین - اسکای رومhttps://www.skyroom.online/ch/roshdana/eid99
13
11 فروردیندوشنبه
14
12 فروردینسه شنبه
15
13 فروردینچهارشنبه
16
14 فروردینپنجشنبه
17
15 فروردینجمعه
18
16 فروردینشنبه
19
17 فروردینیکشنبه
20
18 فروردیندوشنبه
21
19 فروردینسه شنبه
22
20 فروردینچهارشنبه
23
22 فروردینجمعه
24
23 فروردینشنبه16 الی 19راه انداری کسب و کار اینترنتی با وردپرسبرگزار شدهمصطفی پورعلی امیر سرنشکیانلپ تاپ - اینترنت - ایده کسب و کاریآنلاینجابجایی
25
24 فروردینیکشنبه16:30 الی 20راه انداری کسب و کار اینترنتی با وردپرسبرگزار شدهمصطفی پورعلی امیر سرنشکیانلپ تاپ - اینترنت - دامنه ثبت شدهآنلاینجابجایی
26
16:30 الی 20 طراحی با نرم افزار ایلاستریتور Illustraitor برگزار شدهمحمدرضا تهامیلپ تاپ - اینترنت - نرم افزار مربوطهآنلاین
27
25 فروردیندوشنبه16 الی 19کدنویسی HTML5 و CSS3برگزار شدهمصطفی پورعلیلپ تاپ - اینترنت - نرم افزار مربوطهآنلاینجابجایی
28
26 فروردینسه شنبه16:30 الی 20کدنویسی HTML5 و CSS3برگزار شدهمصطفی پورعلیلپ تاپ - اینترنت - نرم افزار مربوطهآنلاین
29
16:30 الی 20 طراحی با نرم افزار ایلاستریتور Illustraitorبرگزار شدهمحمدرضا تهامیلپ تاپ - اینترنت - نرم افزار مربوطهآنلاین
30
27 فروردینچهارشنبه16 الی 19کدنویسی HTML5 و CSS3برگزارشدهمصطفی پورعلیلپ تاپ - اینترنت - نرم افزار مربوطهآنلاین
31
19 الی 21هدف گذاری هوشمند-نوآفرین شوبرگزار شدهمصطفی پورعلیآنلاین
32
28 فروردینپنجشنبه16:30 الی 20کدنویسی HTML5 و CSS3برگزار شدهمصطفی پورعلیلپ تاپ - اینترنت - نرم افزار مربوطهآنلاین
33
16:30 الی 20 طراحی با نرم افزار ایلاستریتور Illustraitorبرگزار شدهمحمدرضا تهامیلپ تاپ - اینترنت - نرم افزار مربوطهآنلاین
34
19 الی 21:30گفتمان رشد 5برگزار شدهآنلاین
35
29 فروردینجمعه
36
30 فروردینشنبه16 الی 19دیجیتال مارکتینگ مقدماتیبرگزار شدهحمید چرم فروشانلپ تاپ - اینترنتآنلاین
37
16 الی 19 طراحی با نرم افزار ایلاستریتور Illustraitorبرگزار شدهمحمدرضا تهامیلپ تاپ - اینترنت - نرم افزار مربوطهآنلاین
38
19 الی 21کشف ایده های طلایی برای کسب و کار-نوآفرین شوبرگزار شدهعلی جاهدیآنلاین
39
31 فروردینیکشنبه16:30 الی 20دیجیتال مارکتینگ مقدماتیبرگزار شدهحمید چرم فروشانلپ تاپ - اینترنتآنلاین
40
16:30 الی 20طراحی تجربه کاربریبرگزار شدهمصطفی پورعلیلپ تاپ - اینترنتآنلاین
41
1 اردیبهشتدوشنبه16 الی 19گوگل آنالیتیکسبرگزار شدهنسرین معینلپ تاپ - اینترنتآنلاین
42
16 الی 19موشن گرافیک مقدماتیبرگزار شدهمهدی عظیماآنلاین
43
19 الی 21چهل اصل تریز برای حل مساله و نوآوری-نوآفرین شوبرگزار شدهسید علیرضا شجاعیآنلاین
44
2 اردیبهشتسه شنبه16 الی 19تیپ شناسی DISC و ارتباطات موثربرگزار شدهریحانه قدردانآنلاین
45
3 اردیبهشتچهارشنبه16 الی 19موشن گرافیک مقدماتیبرگزار شدهمهدی عظیماآنلاین
46
16 الی 19 ارتباطات موثربرگزار شدههادی میریجابجایی
47
19 الی 21هک رشد - نوآفرین شوبرگزار شدهمصطفی پورعلیآنلاین
48
4 اردیبهشتپنجشنبه16 الی 19سئو و بهینه سازی وب سایت
برگزار شدهحافظ رضاییآنلاین
49
5 اردیبهشتجمعه16:30 الی 20کدنویسی HTML5 و CSS3برگزار شدهمصطفی پورعلیجابجایی
50
جمعه19 الی 21کار تیمی-نوآفرین شوبرگزار شدهمهدی غیبی
51
6 اردیبهشتشنبه16 الی 19موشن گرافیک مقدماتیبرگزار شدهمهدی عظیماآنلاین
52
16 الی 19 تیم سازی، کار تیمی و رهبری تیمبرگزار شدهمهدی غیبیآنلاینجابجایی
53
7 اردیبهشتیکشنبه16 الی 19 فروشگاه آنلاین با وردپرسبرگزار شدهمهدی هوشیارآنلاین
54
8 اردیبهشتدوشنبه16 الی 19 زبان بدن و گفتگوی بصریبرگزار شدهریحانه قدردانآنلاین
55
16 الی 19موشن گرافیک مقدماتیبرگزار شدهمهدی عظیماآنلاین
56
9 اردیبهشتسه شنبه16 الی 19سرچ کنسولبرگزار شدهنسرین معینآنلاین
57
21 الی 23صفر تا صد راه اندازی استارتاپ-نوآفرین شوبرگزار شدهعلی جاهدی
58
10 اردیبهشتچهارشنبه16 الی 19فتوشاپ مقدماتیبرگزار شدهحمیدرضا عقیقیآنلاین
59
11 اردیبهشتپنجشنبه16 الی 19آموزش شبکه سازی مؤثر برای برندینگ و کاربرگزار شدهمحمدرضا هاشمیآنلاین
60
18 الی 22سئو و بهینه سازی وب سایت
برگزار شدهحافظ رضایی
61
12 اردیبهشتجمعه
62
13 اردیبهشتشنبه16 الی 19فتوشاپ مقدماتیبرگزار نشدهحمیدرضا عقیقیآنلاین
63
21 الی 23کشف نیاز واقعی بازار و اصول مصاحبه با مشتریان-نوآفرین شوبرگزارشدهعلی جاهدی
64
14 اردیبهشتیکشنبه16 الی 19حل مسئله با تکنیک شش کلاه فکریبرگزارشدهمحمد نوری زادهآنلاین
65
15 اردیبهشتدوشنبه16 الی 19فتوشاپ مقدماتیبرگزارشدهحمیدرضا عقیقیآنلاین
66
16 اردیبهشتسه شنبه16 الی 19آموزش تکنیک های مذاکرات موثربرگزارشدهمصطفی پورعلیآنلاین
67
21 الی 23بسنجیم تا موفق تر شویم-نوآفرین شوبرگزارشدهحمید چرمفروشان
68
17 اردیبهشتچهارشنبه16 الی 19فتوشاپ مقدماتیبرگزارشدهحمیدرضا عقیقیآنلاین
69
18 اردیبهشتپنجشنبه16 الی 19افزونه های ضروری وردپرسبرگزارشدهمصطفی پورعلیآنلاین
70
خودشناسی و کشف مهارتها با روش MBTI یونگجابجاییمسعود اردکانی مقدمجابجایی به تاریخ بعدی
71
19 اردیبهشتجمعه16:30 الی 18:30سرچ کنسولجبرانیمصطفی پورعلیجبرانی
72
20 اردیبهشتشنبه16 الی 19فتوشاپ مقدماتیبرگزارشدهحمیدرضا عقیقیآنلاین
73
22 اردیبهشتدوشنبه16 الی 19 رزومه نویسی حرفه ایبرگزارشدهعلیرضا صفارآنلاین
74
23 اردیبهشتسه شنبه18 الی 22دیجیتال برندینگ و برندسازی در فضای مجازی برگزارشدهامیرسینا زمانیانآنلاین
75
25 اردیبهشتپنجشنبه16 الی 19فتوشاپ مقدماتی جبرانیبرگزار شدهحمیدرضا عقیقیجبرانی
76
26 اردیبهشتجمعه
77
27 اردیبهشتشنبه
78
28 اردیبهشتیکشنبه
79
29 اردیبهشتدوشنبه
80
30 اردیبهشتسه شنبه
81
31 اردیبهشتچهارشنبه
82
1 خرداد پنج شنبه
83
2 خردادجمعه
84
3 خردادشنبه16 الی 19کاربرد پذیری و ارزیابی تجربه کاربری
برگزارشدهمصطفی پورعلیآنلاین
85
4 خردادیک شنبه
86
5 خرداددوشنبه
87
6 خردادسه شنبه16:30 الی 20نحوه شناسایی مشکل، یافتن ایدهمصطفی پورعلیآنلاین
88
7 خردادچهارشنبه16:30 الی 20طراحی رابط کاربریبرگزارشدهحمیدرضا عقیقیآنلاین
89
هک رشدبرگزارشدهمصطفی پورعلی
90
8 خردادپنجشنبه16:30 الی 20چهل اصل تریز برای حل مساله و نوآوریمحمد حسین روحانیآنلاین
91
9 خردادجمعه
92
10 خردادشنبه16:30 الی 20طراحی رابط کاربریبرگزارشدهحمیدرضا عقیقیآنلاین
93
11 خردادیک شنبه18 الی 21تحلیل پروژه های وب و اپ موبایلبرگزارشدهمصطفی پورعلیآنلاین
94
16:30 الی 20هویت بصریبرگزارشدهنوید فلاحتآنلاین
95
12 خرداددوشنبه16:30 الی 20طراحی رابط کاربریبرگزارشدهحمیدرضا عقیقیآنلاین
96
14 خردادسه شنبه16:30 الی 20طراحی رابط کاربریبرگزار شدهحمیدرضا عقیقیآنلاینجابه جایی
97
15 خردادپنجشنبه
98
16 خردادجمعه
99
17 خردادشنبه16:30 الی 20طراحی قالب وردپرسمصطفی پورعلیآنلاین
100
16:30 الی 20موشن گرافیک پیشرفتهمهدی عظیماآنلاین
Loading...