รายงานค่าสาธารณูปโภคห้องสมุดปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ภาพรวมค่าสาธารณูปโภคห้องสมุด
3
ประจำปีงบประมาณ 2561
4
5
ไฟฟ้าน้ำประปา
โทรศัพท์สำนักงาน
โทรศัพท์มือถือ
น้ำมัน
6
เดือนจำนวนเงิน
หน่วยที่ใช้
จำนวนเงิน
หน่วยที่ใช้
จำนวนเงินจำนวนเงินดีเซล/แก๊สโซฮอล์เบนซินไปรษณีย์หมายเหตุ
7
จำนวนเงินจำนวนลิตรจำนวนเงินจำนวนลิตรจำนวนเงินอื่น
8
ตุลาคม 605,729.821,423.001,561.80167.00968.480.000.000.000.000.000.00.00
9
พฤศจิกายน 60
6,953.701,722.001,333.22122.001,441.35892.490.000.000.000.000.000
10
ธันวาคม 606,233.931,522.001,315.35157.001,135.910.000.000.000.000.000.000
11
มกราคม 615,514.971,381.002,398.47223.001,704.950.000.000.000.000.000.000
12
กุมภาพันธ์ 61
4,584.951,165.002,459.40248.001,597.510.000.000.000.000.000.00749.00
13
มีนาคม 614,608.771,156.001,177.95176.001,498.160.000.000.000.000.000.00749.00
14
เมษายน 616,186.281,557.002,744.87259.001,072.190.000.000.000.000.000.001,500.00
15
พฤษภาคม 615,507.621,375.002,532.34246.001,506.350.000.000.000.000.000.001,500.00
16
มิถุนายน 615,997.381,486.002,094.56183.00914.740.000.000.000.000.000.001500.00
17
กุรฎาคม 613,742.17954.001,881.64150.001,054.650.000.000.000.000.000.001500.00
18
สิงหาคม 612,434.01611.001,654.9814.00470.910.000.000.000.000.000.001500.00
19
กันยายน 610.000.001,820.3982.00107.000.000.000.000.000.000.001500.00
20
รวมทั้งสิ้น57,493.6014,352.0022,974.972,027.0013,472.20892.490.000.000.000.000.0010,498.00
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ภาพรวมจังหวัด
ห้องสมุดเฉลิมราชฯ
ห้องสมุดป่าซาง
ห้องสมุดบ้านโฮ่ง
ห้องสมุดแม่ทา
ห้องสมุดทุ่งหัวช้าง
ห้องสมุดบ้านธิ
ห้องสมุดลี้
ห้องสมุดเวียงหนองล่อง
 
 
Main menu