Ranc.Tahunan6Ren
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFG
1
2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
3
PENGAJIAN AM
4
PRA-U RENDAH 2012
5
6
7
MINGGUTAJUK/BIDANGKEMAHIRANHASIL YANG DIHASRATKAN AKTIVITICATATAN
8
19-22A.KenegaraanPada akhir pelajaran, para pelajar dapat:ABM :
9
(5)1Ciri-ciri sebuah negarai- Kertas
10
2Jenis kerajaanMemberikan ciri-ciri sebuah negara.Mengetahui negara Malaysia.Pembentangan edaran
11
Kerajaan Kesatuan,Konfederasi,Menyenaraikan jenis-jenis kerajaan di dunia.Kertas kerja(soalan/nota)
12
Persekutuan, Kerajaan Demokrasi Menerangkan konsep doktrin Pengasingan Forum
13
3Teori Pengasingan KuasaKuasa.Buku skrapii- Papan
14
4Konsep Demokrasi MalaysiaMenentukan jenis kerajaan di Malaysia dan putih
15
5Perlembagaan Malaysia/Pusat corak pentadbirannya.
16
dan Negeri.Memberi fakta penting dalam Perlembagaan.iii- OHP
17
6Kebebasan Asasi danMenyenaraikan hak mereka sebagai
18
Kewarganegaraan.warganegara Malaysia.iv- LCD
19
( kaedah
20
B.Penyelesaian MasalahMenyelesaikan soalan Matematik / Penaakulan.Menyelesaikan pengiraan yang diberikan. Perbincangan LDK p.point)
21
1Bentuk soalanMenyelesaikan soalan linear dan bukan linear.Memahami.dan menjawab soalan
22
2Kaedah penyoalanpenaakulan.v-Potongan
23
a) Akhbar
24
C.PenulisanMengetahui teknik menulis karangan.Boleh menulis karangan.Pembentanganb) D.Masy.
25
Teknik :- pemarkahanMengetahui jenis soalan, kaedahSumbanganc) Kosmik
26
- penyoalanpenyoalan dan cara pemarkahan.
27
Tema Laras Sastera : Perumahanvi- Teks
28
Tema Laras Sains : Kesihatankenegaraan
29
~sumber
30
D.Komunikasi TeknikalMenguasai teknik melukis graf / carta.Menguasai keseluruhan teknik melukisPerbincangan undang-
31
Teknik:graf / carta. undang
32
1-Pemarkahanterbitan ILBS
33
2-Penyoalan
34
3-pelukisan graf / cartavii-Kertas
35
graf
36
E.AnalisaMenganalisa dengan baik.Menguasai keseluruhan teknik Perbincangan
37
Analisa data:Membanding dengan carta / graf / jadual.penganalisaan carta / graf / jadual.LDK
38
i-Teknik pemarkahan
39
ii-Teknik penulisan
40
iii-Teknik penyoalan
41
42
43
44
23-26A.Kenegaraan
45
(6)1PerlembagaanMengetahui Bahasa Kebangsaan / Bahasa Akan menjadi warganegara yang baik.Pembentangan
46
Perkara 153, 152rasmi.Mempunyai perasaan cinta kepada raja Kertas kerja
47
2Negeri - Perlembagaan, peruntukan perluMengetahui hierarki Kerajaan Persekutuan.dan negara.Forum
48
3Sistem Kerajaan PersekutuanMenyenaraikan kuasa dan tugas YDPA.Buku Skrap
49
* Yang Dipertuan AgongMenyenaraikan tugas-tugas MRR.
50
* Majlis Raja-rajaMengetahui fungsi suruhanjaya dan audit negara.
51
* Suruhanjaya
52
* Audit Negara
53
54
BPetikan
55
1KefahamanMenjawab soalan kefahaman denganMenguasai keseluruhan teknik bahagian Sumbangsaran
56
1)Teknik pemarkahan betul / tepat.kefahaman dan ulasan.LDK
57
2)Teknik penulisanMembuat ulasan dengan tepat.
58
3)Teknik penyoalan
59
2Ulasan
60
61
CPenulisan
62
Tema Laras Sastera : membacaMenyenaraikan idea-idea penting .Boleh menulis karangan daripadaPembentangan
63
Tema Laras Sains : alam sekitarMengaitkan penghujahan idea dan isu terkini.pelbagai laras.Perbincangan
64
Menulis sebuah karangan yang baik.
65
66
D.Komunikasi teknikalMengeluarkan data dan maklumat daripada Melukis jadual dengan betul / tepat.Pembentangan
67
JadualpetikanPerbincangan
68
1.Jadual 1 dimensiMengetahui 4 ciri utama melukis jadual
69
2.Jadual 2 dimensiMembentuk jadual yang lengkap
70
3.Jadual melebihi 2 dimensi
71
72
E.AnalisaMenganalisa carta aliran.Boleh menguasai keseluruhan teknikPerbincangan
73
Carta AliranBoleh membanding dengan aliran jenis lain. carta aliran.LDK
74
1)Teknik pemarkahanBoleh menganalisa carta aliran.
75
2)Teknik penyoalan
76
3)Teknik penulisan
77
(untuk analisa aliran - bukan data)
78
79
80
81
CUTI PERTENGAHAN TAHUN PENGGAL I ( 25 MEI - 10 JUN 2012)
82
83
84
27-30A.Kenegaraan
85
71Kabinet Menyenaraikan peranan kabinet.Peka kepada corak pentadbiran Sabah/Pembentangan
86
2JK KabinetMenyenaraikan tugas-tugas kementerian/ jabatan /Sarawak serta Negara Malaysia .Kertas kerja
87
3KementerianPerbadanan Awam.Forum
88
4JabatanMenyenaraikan beberapa agensi yang beradaBuku Skrap
89
5Perbadanan Awam Persekutuan di bawah sesebuah kementerian.
90
6Jabatan Persekutuan Caw.Sabah & SwkMenyenaraikan fungsi Pej.S/usaha dan
91
7Jabatan Perbendaharaan PersekutuanPerbendaharaan Persekutuan Caw.Sabah & Swk.
92
Caw.Sabah & Sarawak
93
8Majlis-majlis yang ditubuhkan kerajaan /
94
perlembagaan
95
96
B.Penyelesaian MasalahMenyelesaikan soalan matematik berasaskan:Mahir dalam bidang pengiraan.Sumbangsaran
97
1- Matematik (bentuk linear) -jadual
98
-carta / bulatan
99
100
C.Penulisan(Karangan)Menyenaraikan idea-idea penting.Boleh menulis karangan dalam pelbagaiPembentangan
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3