הפעלות וחומרים בנושאים השנתיים תשע"ז הרב והרבנית גורן, ירושלים
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
מידע יתווסף ויעודכן עם קבלתו במערכתהרב והרבנית גורן וירושלים דמויות החמ"ד תשע"זבקשה אישית: נא לא להדביק את הקישור לטבלה הזאת בדפי אינטרנט, אלא להכניס את הקישור לעמוד האינטרנט באתר רבני בתי הספר. הטבלה תופיע שם בראש העמוד. תודה! http://halachayomit.com/rabasdmuyotRSGRZG.html
2
איסוף המידע נעשה כשירות לציבור ואינו מהווה המלצה או אישור כלשהו לכל מה שקשור לפעילות ולמתפרסם.
3
הגדרההרב והרבנית גורןירושליםהסבר קצרקהל יעדאיש קשרטלפוןמיילאתר
4
אתר רבני בתי ספרעמוד אינטרנט מרכז הרב והרבנית גורןXאוסף חומרים בנושא הרב והרבנית גורן. חומרים עבור מורים לכל הכיתות + מבוגריםצבי האריסנא לפנות אלי במיילtzvi@halachayomit.comhttp://halachayomit.com/rabasdmuyotRSGRZG.html
5
אתר רבני בתי ספרעמוד אינטרנט מרכז נושא ירושליםXאוסף חומרים בנושא ירושליםחומרים עבור מורים לכל הכיתות + מבוגריםצבי האריסנא לפנות אלי במיילtzvi@halachayomit.comhttp://halachayomit.com/rabasjm.html
6
הרצאותהרב שמואל כ"ץ בליווי מצגות גדולותXXהרב כ"ץ מוכן להגיע להרצאות, בלווי מצגות גדולות, בנושא: 1. הרב גורן: תולדות חייו, פועלו ומשנתו. 2. מלחמת ששת הימים ואיחודה של ירושלים: מסמכים נדירים, סיפורים, תיאור הקרבות ועוד.ניתן לשלב: הרב גורן זצ"ל במלחמת ששת הימים. ניתן להזמינו לימי ההערכות, ובמשך השנה לתלמידים, לערבי מורים, הורים ותלמידים ועוד.הרב שמואל כ"ץ058-6522072shmu54@gmail.com
7
הרצאותהרב אליהו גילקרובXXהרב אלי גילקרוב היה יד ימינו של הרב גורן בעשר שנותיו האחרונות. הוא מרצה על הרב גורן וכן על "ליבו של העולם הכותל" עם סרטים ומצגות.הרב אלי גילקרוב0526510008
8
הרצאותד"ר שפרה מישלוב בליווי תמונות, סרטונים ומצגותXד"ר משלוב מרצה בתחומים תורניים וחוקרת מרכזית של הרב גורן. מפגשים הנוגעים בדמותו הייחודית של הרב גורן מותאמים לפי גיל המשתתפים.ד"ר שפרה מישלוב052-5237017shiframish@gmail.com
9
אתר החמ"ד - הרב והרבנית גורןעמוד אינטרנט מרכז הרב והרבנית גורןXהרב אביה אלבהhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Hemed/Rabanim/hgoren.htm
10
אתר החמ"ד - ירושליםעמוד אינטרנט מרכז ירושליםXהרב אביה אלבה
11
תערוכה דמויות מופת של החמ"דתערוכת כרזות הרב והרבנית גורןXעשרות כרזות בצבע מלא בגודל 35X50 לתליה במסדרון ביה"ס לצפייה ועיון.יסודי ועל יסודיהרב צבי שינובר 039331479mofet1@gmail.com
12
ספר לימוד בנושא ירושלים (לקראת חידון)ספרXספר הכנה לחידון החמ"ד תשע"ז לכיתות ה'-ו'). תולדות העיר, תמונות רבות ועוד. ה'-ח'כנ"לכנ"לכנ"ל
13
מרכז למידהכרזות, כרטיסי מידע ומשימות על דמותם של הרב שלמה והרבנית צפיה גורןX12 כרזות כולל דפי משימה לכל כרזה בהתאם לשכבת הגיל. כרזת דיוקן נוספת מפרספקטא'-ו'אדיר רענן - "חיוך לערכים"052-5858660כנ"לכנ"ל
14
אלבום קלפים"ירושלים בגבורה "Xהאלבום מסכם את ערכי תוכנית מפתח הל"ב מתוך אמונה לתשע"ז, הרב שלמה גורן וסיכום 50 שנה לאיחוד ירושלים. כ-40 קלפים אישיים המורכבים מתמונות אוירה של כל בית הספרא'-ו'כנ"לכנ"לכנ"לכנ"ל
15
"שופר בכותל המערבי"הצגהXXתאטרון קסם של סיפור. הצגה אודות הרב שלמה גורן זצ"ל גנים, כיתות היסודגלית שמר528813053g_shemer@017.net.ilקישור לפרוספקט
16
ואהבת לפרשת השבועדפי פרשת שבועXXואהבת לשנת תשע"ז יוצא לדרך בתנופה. ואהבת לפרשת השבוע. יסודיהרב משה עמיאל0509113532veahavta10@gmail.com
17
חידון ואהבת תשע"זחידון שנתי ודפי לימוד העוז והענווה בדמותם של הרב והרבנית גורן XXהלכות סדר היום והיכרות ויישומים ערכיים בחזון החמ"ד ונפלאות מדמויות המופת השנה.יסודיהרב משה עמיאל050-9113532 052-3985206veahavta10@gmail.comפרטים כאן
18
תיאטרון תיקוניםהצגות וסיור תיאטרון ברובע היהודיXההצגה לא רק מלמדת אלא נותנת חוויה חזקה על ירושלים. יש גם סיור תיאטרלי ברובע היהודיאהרן יוקל547835966tikunim10@gmail.com
19
הצגה על הרב והרבנית גורן - אספקלריאהצגהXXתאטרון אספקלריא א'-ו'נדב סדקה052-5665573 nadavaspak@gmail.comwww.aspaklaria.org
20
"על ראש התורן" תאטרון רוןהצגהXההצגה משולבת בהומור, סיפורים ושירים קצביים ומוכרים. סוחפת ומעבירה חוויה משמעותית ומרגשת לתלמידים ולמורים! ההצגה כוללת מקרן וסרטונים המלווים בשירה חיה תוך קטעי משחק הכוללים מגוון של דמויות צבעוניות.א'-ח'יניב נחמיאס077-400391 052-2400391yanivnh182@gmail.comhttp://elipaelipa1.wix.com/spark-theater
21
"תבואות הגורן" תאיטרון הניצוץפעילות + הצגהXקבוצות שיח מונחות מראש בנושאים ערכיים הלקוחים מחיי הרב והרבנית גורן ועיבודם במופע פלייבק מול כלל הקבוצות.א'-ו'עידית שמעון052-5787688idimoldi@gmail.comhttp://elipaelipa1.wix.com/spark-theater
22
"ירושלים שבלב" תאטרון הניצוץהצגת יחידXהצגה חינוכית ומשעשעת המספרת את סיפור מסעו של עולה מספרד אל הכותל המערבי. בדרכו הוא פוגש שלל דמויות ירושלמיות מיוחדות המלמדות אותו כמה חשוב לדון כל אדם לכף זכות.א'-ו'עידית שמעון052-5787688shaywz@walla.co.ilhttp://elipaelipa1.wix.com/spark-theater
23
"ירושלים בעין העדשה"הרצאה אינטאקטיביתXהרצאה אינטראקטיבית המשלבת צפיה בקטעי קולנוע וטלויזיה המתיחסים להיבטים שונים של העיר תוך דיון מונחה בנושא הקבוצות השונות המהוות מיקרוקוסמוס לחברה הישראלית.אורלי0505911906orlyhadadpro@gmail.comhttp://elipaelipa1.wix.com/spark-theater
24
תאטרון פסיפס - ירושלים שבלבהצגהXהצגה מוזיקלית חגיגית וסוחפת ,לרגל יובל שנים לשחרורה של ירושלים. "מאחורי הקלעים"- קטע הצגה מרגש ומצחיק על דמותם ופועלם של הרב והרבנית גורן זצ"ל (קטע ההצגה משתלב בתוך ההצגה "ירושלים שבלב")דובי 050-5781731 עמיחי 050-7843273pesifas11@gmail.comhttp://www.pesifas.co.il/
25
סבא שלי גיבור תיאטרון חושן בהצגה על הרב גורןהצגה בשיתוף שחקנים מהקהלXהצגה מוזיקלית -על העוצמה שבאישיותו המגוונת של הרב גורן, כרב, מפקד, מנהיג ואיש משפחה. בהצגה זו - הילדים שלכם על הבמה !יסודינריה052-8118591052-5665095
26
אור בקצה המנהרה - תיאטרון חושן הצגה בנושא ירושלים - בהצגה זו הילדים שלכם על הבמה!הצגה בשיתוף שחקנים מהקהלXהצגה מוזיקלית מרתקת ומלאת הומור. על החלק של כל אחד מאיתנו בבניין המקדש. חוויה של אהבה וכיסופים לעיר הקודש.יסודינריה052-8118591
27
פלקט ענק - הרב גורן מודפס על שמשוניתXעיצוב מיוחד בנושא דמות המופת של החמ"ד. מודפס על שמשונית ומגיע עם לולאות מתכת לתליה על הקיר. הגודל הוא 1/2 מטר0527132914graphicd448@gmail.com
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu