ข้อมูลโรงเรียนดีตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ผ่านประเมิน.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ที่ผ่านการประเมิน
2
รวม
3
ที่
สังกัด
จังหวัดเขตกลุ่มจังหวัดรหัสร.ร.ชื่อร.ร.ตำบลระดับ619วดป.ที่ผ่านประธาน
4
1สพป.กาฬสินธุ์1
โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา
สำราญใต้
5 กันยายน 2559
นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก
5
2สพป.กาฬสินธุ์1
ดงน้อยวิทยาคม
ภูสิงห์
6 กันยายน 2559
นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก
6
3สพป.กาฬสินธุ์1
นาสีนวลโสกทรายวิทยาคม
สหัสขันธุ์
7 กันยายน 2559
นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรัก
7
1สพป.กาฬสินธุ์212ปอแดงวิทยานาดีขยายโอกาส1นายแสวง ศิริพัฒน์
8
2สพป.กาฬสินธุ์2121046030136โคกคำวิทยาบัวบานขยายโอกาส1นายแสวง ศิริพัฒน์
9
3สพป.กาฬสินธุ์2121046030281ขอนแก่นวิทยาเสริมกุงเก่าขยายโอกาส1นายแสวง ศิริพัฒน์
10
4สพป.กาฬสินธุ์2121046030371หนองบัววิทยาเสริมบึงนาเรียงขยายโอกาส1นายแสวง ศิริพัฒน์
11
5สพป.กาฬสินธุ์2121046030442หนองสวงวิทยาคมหนองสรวงขยายโอกาส1นายแสวง ศิริพัฒน์
12
6สพป.กาฬสินธุ์2121046030575วังยางวิทยาคารลำชีขยายโอกาส1นายแสวง ศิริพัฒน์
13
7สพป.กาฬสินธุ์2121046030104นาเชือกวิทยาสรรพ์นาเชือกขยายโอกาส1นายแสวง ศิริพัฒน์
14
8สพป.กาฬสินธุ์2
ดงสมบูรณ์ประชารัฐ
ดงสมบูรณ์1
9 สิงหาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
15
9สพป.กาฬสินธุ์2
ดอนยานางศึกษา
ดอนสมบูรณ์1
29 สิงหาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
16
10สพป.กาฬสินธุ์2
บ้านสาวิทยาสรรพ์
คลองขาม1
6 ตุลาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
17
11สพป.กาฬสินธุ์2
โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา
หัวนาคำ1
6 ตุลาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
18
12สพป.กาฬสินธุ์2
ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ลำหนองแสน1
7 ตุลาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
19
13สพป.กาฬสินธุ์2
จินดาสินธวานนท์
หนองใหญ่1
5 สิงหาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
20
14สพป.กาฬสินธุ์2
หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์
หนองบัว1
7 ตุลาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
21
15สพป.กาฬสินธุ์2
บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
หนองตอกแป้น1
16 สิงหาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
22
16สพป.กาฬสินธุ์2
บ้านลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
หัวงัว1
5 ตุลาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
23
17สพป.กาฬสินธุ์2
หนองอิเฒ่าวิทยา
หนองอิเฒ่า1
16 สิงหาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
24
18สพป.กาฬสินธุ์2
ชุมชนดอนยูงวิทยาคม
ยางตลาด1
5 ตุลาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
25
19สพป.กาฬสินธุ์2
โคกเครือวิทยา
โคกเครือ1
29 กันยายน 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
26
20สพป.กาฬสินธุ์2
หนองกุงราษฎร์วิทยา
เขาพระนอน1
29 สิงหาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
27
21สพป.กาฬสินธุ์2
หนองโนวิทยาคม
หัวหิน1
8 สิงหาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
28
22สพป.กาฬสินธุ์2
หนองกุงไทยวิทยาคม
โนนสะอาด1
8 สิงหาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
29
23สพป.กาฬสินธุ์2
บ้านชัยศรีสุข
ยางอู้ม1
29 กรกฎาคม 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
30
24สพป.กาฬสินธุ์2
โคกเครือวิทยา
โคกเครือ1
29 กันยายน 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
31
25สพป.กาฬสินธุ์2
โคกเครือวิทยา
โคกเครือ1
29 กันยายน 2559
นายประเสริฐ ต้นสีนนท์
32
26สพป.กาฬสินธุ์3121046030242นาขามวิทยานาขามขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
33
27สพป.กาฬสินธุ์3121046030174นิคมกุฉินารายณ์หมู่6นิคมห้วยผึ้งขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
34
28สพป.กาฬสินธุ์3121046030238หนองจระเข้เรืองศิลป์จุมจังขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
35
29สพป.กาฬสินธุ์3121046030305ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์หมูม่นขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
36
30สพป.กาฬสินธุ์3121046030352บ้านหนองผือหนองผือขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
37
31สพป.กาฬสินธุ์3121046030398สูงเนินวิทยาคมเนินยางประถมศึกษา1
นายประสาน จันทร์สว่าง
38
32สพป.กาฬสินธุ์3121046030483สงเปลือยวิทยายนสงเปลือยขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
39
33สพป.กาฬสินธุ์3121046030516บ้านม่วงกุลบ่อแก้วขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
40
34สพป.กาฬสินธุ์3121046030257เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์เหล่าใหญ่ขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
41
35สพป.กาฬสินธุ์3121046030338กุดกว้างสวาสดิ์วิทยากุดสิมคุ้มใหม่ประถมศึกษา1
นายประสาน จันทร์สว่าง
42
36สพป.กาฬสินธุ์3121046030405บ้านโจดนาตาลนาทันขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
43
37สพป.กาฬสินธุ์3121046030482หนองบัวในหนองบัวขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
44
38สพป.กาฬสินธุ์3121046030487ไค้นุ่นวิทยาพูนไค้นุ่นขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
45
39สพป.กาฬสินธุ์3121046030518ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาภูแล่นช้างขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
46
40สพป.กาฬสินธุ์3121046030225สมสะอาดพิทยาสรรพ์สมสะอาดขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
47
41สพป.กาฬสินธุ์3121046030299สมเด็จประชานุเคราะห์สมเด็จขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
48
42สพป.กาฬสินธุ์3121046030341หนองแสงถวิลราษฎร์สงเปลือยขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
49
43สพป.กาฬสินธุ์3121046030411บ้านดินจี่ดินจี่ขยายโอกาส1
นายประสาน จันทร์สว่าง
50
44สพป.กาฬสินธุ์3121046030476ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคมหลักเหลี่ยมประถมศึกษา1
นายประสาน จันทร์สว่าง
51
45สพป.กาฬสินธุ์3121046030495คำหมุนผดุงเวทย์คำบงประถมศึกษา1
นายประสาน จันทร์สว่าง
52
46สพป.กาฬสินธุ์3121046030505บ้านนาคูนาคูประถมศึกษา1
นายประสาน จันทร์สว่าง
53
47สพป.กาฬสินธุ์3121046030322
บ้านกอกวิทยาคม
ผาเสวย116-มิ.ย.-59ดร.ครรชิต วรรณชา
54
48สพป.กาฬสินธุ์3121046030297
หนองแสงวิทยาเสริม
ศรีสมเด็จ117-มิ.ย.-59ดร.ครรชิต วรรณชา
55
49สพป.กาฬสินธุ์3
บ้านกอกวิทยาคม
ผาเสวย116 มิถุนายน 2559นายครรชิต วรรณชา
56
50สพป.กาฬสินธุ์3
หนองแสงวิทยาเสริม
ศรีสมเด็จ117 มิถุนายน 2559นายครรชิต วรรณชา
57
51สพป.กาฬสินธุ์3
โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม
ผาเสวย116 มิถุนายน 2559นายครรชิต วรรณชา
58
52สพป.กาฬสินธุ์3
หนองแสงวิทยาเสริม
ศรีสมเด็จ117 มิถุนายน 2559นายครรชิต วรรณชา
59
53สพป.กาฬสินธุ์3
กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
คุ้มเก่า111 กรกฎาคม 2559นายครรชิต วรรณชา
60
54สพป.ขอนแก่น2121047030210บ้านหนองแปนหนองแปนขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
61
55สพป.ขอนแก่น2121040050195โนนพะยอมพิทยไพศาลโนนพะยอมขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
62
56สพป.ขอนแก่น2121040050381บ้านป่างิ้วหนองฮีหินตั้งขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
63
57สพป.ขอนแก่น2121040050469บ้านวังผือขามป้อมขามป้อมขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
64
58สพป.ขอนแก่น2121040050698บ้านกอกป่าผุวิทยาสวนหม่อนขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
65
59สพป.ขอนแก่น2121040051008สามหมอโนนทันโพธิ์ไชยขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
66
60สพป.ขอนแก่น2121040051046บ้านโคกสำราญโคกสำราญขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
67
61สพป.ขอนแก่น2121040050223บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าห้วยแกขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
68
62สพป.ขอนแก่น2121040050410บ้านทุ่งมนบ้านไผ่ขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
69
63สพป.ขอนแก่น2121040050479บ้านวังม่วงวังม่วงขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
70
64สพป.ขอนแก่น2121040050696หนองไฮแจ้งบูรณวิทยาโพนเพ็กขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
71
65สพป.ขอนแก่น2121040051002บ้านดอนหมูนาแพงขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
72
66สพป.ขอนแก่น2121040051067บ้านหนองไฮขามเปี้ยบ้านแฮดขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
73
67สพป.ขอนแก่น2121040050222บ้านปอแดงปอแดงขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
74
68สพป.ขอนแก่น2121040050372ไตรคามประชาสรรค์แคนเหนือขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
75
69สพป.ขอนแก่น2121040050474ไตรคามประชาพัฒนาเปือยน้อยประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
76
70สพป.ขอนแก่น2121040050652บ้านหนองม่วงหลุบคากุดเค้าขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
77
71สพป.ขอนแก่น2121040051007บ้านหินตั้งซับสมบูรณ์ประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
78
72สพป.ขอนแก่น2121040051056ขามป้อมประชานุกูลหนองแซงประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
79
73สพป.ขอนแก่น212
1040050421
บ้านละว้าเมืองเพียขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
80
74สพป.ขอนแก่น212
1040050398
บ้านขามป้อม
บ้านลานขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
81
75สพป.ขอนแก่น212
1040050673
สวัสดีนาข่าขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
82
76สพป.ขอนแก่น212
1040050399
บ้านป่าปอป่าปอขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
83
77สพป.ขอนแก่น212
1040050477
บ้านวังหินเก่าค้อ
สระแก้วประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
84
78สพป.ขอนแก่น212
1040050204
บ้านวังเวินกุดหล่ม
ศรีบุญเรืองขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
85
79สพป.ขอนแก่น212
1040050661
บ้านคำโซ่คำแคนขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
86
80สพป.ขอนแก่น212
1040050207
บ้านแท่นบ้านแท่นประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
87
81สพป.ขอนแก่น212
1040050680
บ้านหนองสองห้อง
นางามประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
88
82สพป.ขอนแก่น212
1040050414
บ้านหนองรูแข้
ภูเหล็กประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
89
83สพป.ขอนแก่น212
1040050409
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
ในเมืองประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
90
84สพป.ขอนแก่น212
1040051014
บ้านหนองทุ่มวิทยา
บ้านโคกประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
91
85สพป.ขอนแก่น212
1040051062
บ้านโนนทัน
โนนสมบูรณ์ประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายสมหมาย ขุนดินพิทักษ์
92
86สพป.ขอนแก่น3121040050745บ้านหนองแขมอีโลแวงน้อยขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายไพโรจน์ อักษรเสือ
93
87สพป.ขอนแก่น3121040050560บ้านหนองแวงโสกพระหนองแวงโสกพระขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายไพโรจน์ อักษรเสือ
94
88สพป.ขอนแก่น3121040050730บ้านหนองแวงท่าวัดท่าวัดขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายไพโรจน์ อักษรเสือ
95
89สพป.ขอนแก่น3121040050749บ้านดอนโจดคอนฉิมขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายไพโรจน์ อักษรเสือ
96
90สพป.ขอนแก่น3121040050941ชุมชนหนองเม็กหนองเม็กขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายไพโรจน์ อักษรเสือ
97
91สพป.ขอนแก่น3121040051069บ้านหันศิลางามบ้านหันประถมศึกษา1ไม่ระบุ
นายไพโรจน์ อักษรเสือ
98
92สพป.ขอนแก่น3121040050539บ้านหันใหญ่เมืองพลขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายไพโรจน์ อักษรเสือ
99
93สพป.ขอนแก่น3121040050725บ้านห้วยทรายทุ่งมนละหานนาขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายไพโรจน์ อักษรเสือ
100
94สพป.ขอนแก่น3121040050759บ้านรัตนะโนนทองขยายโอกาส1ไม่ระบุ
นายไพโรจน์ อักษรเสือ
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu